1667 års SjöLag

Sjölag från 1667

Pelagi Decus Additit Armis:
Till skärgårdens prydnad fogade han vapen”
Carolus Rex (Kung Carl)

I detta kopparstick som återfinnes i den första upplagan av 1667 års sjölag, tryckt hos Georg Lantsch i Stockholm, visar fru Justitia med rättvisesymbolerna svärd och vågskål tillsammans med sjöguden Neptunus. de rider på en snäcka dragen av sjöhästar över saltsjöns vatten mot Stockholm med slottet Tre kronor t.h. på bilden. Notera att i kartuschen t.h. har konstnären begagnat den i tidigare lagförslag (ex.vis från 1665) använda beteckningen “Sweriges Rijkes Siö Rätt”