Varbergs lotsplats

Varberg (Warberg) lotsplats inrättad tidigt 1700 tal och nedlagd 1969

Ur rulla 1736: Uppsyningsman Ingmar Hemmelberg
Lotsarna: Johan Möller, Bengt Arvidsson, Bengt Bengtsson och Oluf Nilsson

Nedanstående ur reglemente för Lotswerket 1799

Under lotsuppsyningsman för Onsala fördelning lyder Varbergs lotsplats med 1 lotsaålderman, 1 ord. Lots, 1 utlärd reservlotsdräng och en lotslärling
Lotsningsområde: Lotsarna uppassa på Skrivareklippan emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss även till Baijö till Båtfjärden till Onsala hamnar, till Vendelsöarna till Kungsbacka fjorden.

1744 Ur rullan: Lotsarna: Berent Grimberg och Bengt Rosenberg

Ur rulla 1817:

Lotsålderman J. Andersson
Ord. Lots Em. Valberg
Reservlotsdräng B. Pehrsson

Enligt visitationsprotokollet 1817 befanns lotsstugan å den s.k. Skrifvare-klippan vara byggd av gråsten, taket felaktigt, dörrar, golv och fönster bortstulna emedan lotsarnas anseende till byggnadens felaktighet och i saknad av vedbrand aldrig kunnat vistas där. Den låsta utkiken är dessutom från fästningsvallen.

Ur 1820 års förteckning bemannas med 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 1 secund lots, 1 lotslärling. Uppassa vid varbergs fästning och ta emot fartyg utanför Skrivareklippan. Samt lotsa: Till Falkenberg, Rya, Malöhamnar, Kungsbacka fjord, Baljö, Båtefjärden, Vendelsöarna till eller från Sjön.

1914 sålde Lotsverket stora däckade kuttern till lotsplatsen

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1906, ek, kravell, 9.5×3.66, 10 hk
1 motorbåt byggd 1913, ek/furu, klink, 5.6×2.2, 3½ hk Populär
1 segelbåt byggd 1905, furu, klink, 5.3×1.8

1930 samt 1941 om och tillbyggdes lotsuppassningshuset

1941 fick Varbergs lotsplats en ny lotskutter byggd vid Ringens varv i Marstrand. L=12.5, bredd= 4.65, Djg= 2.2. Bordläggning och spant var av självtorkad prima svensk ek, Däck av Oregon-Pine, styrhytt och ruffsarg av teak. Styrhytt och rufftak var belagda med hårdhärdad masonit. Motorn om 60 hk var en två cylindrig Seffle motor av modernaste konstruktion var försedd med 3 olika startanordningar: el. snabbstart, patronstart samt vanlig blåslampa. Fart omkring 8 knop

1947 13-14 september: Lotsstyrelsen beslutade att till envar av följande personal vid Varbergs lotsplats, nämligen lotsförman JE Nyström och lotsen CG Bergström och tillförordnade biträdet JA Pettersson för visat mod och ådagalagd rådighet vid räddandet av besättningen å det vid skäret Fårnyet strandade finska S/S Tervsund överlämna dels skriftligt erkännande dels och en penningbelöning av 150 kr från den Westmarkska belöningsfonden.