Varberg Lotsplats

57° 06.409′ N 12° 13.368′ E

Varberg (Warberg) lotsplats inrättad tidigt 1700 tal och nedlagd 1969

Ur rulla 1736: Uppsyningsman Ingmar Hemmelberg
Lotsarna: Johan Möller, Bengt Arvidsson, Bengt Bengtsson och Oluf Nilsson

Nedanstående ur reglemente för Lotswerket 1799

Under lotsuppsyningsman för Onsala fördelning lyder Varbergs lotsplats med 1 lotsaålderman, 1 ord. Lots, 1 utlärd reservlotsdräng och en lotslärling
Lotsningsområde: Lotsarna uppassa på Skrivareklippan emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss även till Baijö till Båtfjärden till Onsala hamnar, till Vendelsöarna till Kungsbacka fjorden.

1744 Ur rullan: Lotsarna: Berent Grimberg och Bengt Rosenberg

Chefen för västra lotsdistriktet, C J Hierta, avsände till Kungl. Förvaltningen för Sjöärenden en rapport den 22 juli 1807 över tillståndet inom lotsdistriktet:

“Efter flera års fåfänga försök att få lotsar för denna lotsplats lyckades lotschefen år 1805 att såsom extra lotsar på denna plats anställa tvenne sjömän Jöns Andersson och Emanuel Vahlberg. De hade under de gångna två åren till belåtenhet fullgjort sin tjänst som lotsar och anhöllo nu att bliva antagna som ordinarie lotsar, vilket lotschefer hemställer att Kungl förvaltningen måtte bifalla.

Tillika föreslår han, att Jöns Andersson, som är 33 år gammal, rask och kunnig lots och sjöman, och som kan något skriva, nu förordnas till ålderman med lön som sådan och den andre med lön såsom ordinarie lots. Det erfordras visserligen ytterligare en reservdräng och 1 lärling, men dessa kunna eJ för tillfället anskaffas. Det blir också nödvändigt att reparera lotshuset på Skrivareklippan, och lotschefen anhåller om medel härtill.

En Lotsbåt som beräknas kosta 40 rd:r b:ko bör överlämnas till lotsarna, eller också böra de få ett årligt bidrag till lotsbåt av 5 r:dr b:ko.

Säkerhetsanstalter. Varbergs fästning och kyrktorn uppgiver lotschefen vara de bästa sjömärkena för inlöpande till denna hamn. Lotsplatsen bör såsom redan i berättelsen om Onsala anförts sortera under lotsuppsyningsmannen därstädes.”

Ur rulla 1817:

Lotsålderman J. Andersson
Ord. Lots Em. Valberg
Reservlotsdräng B. Pehrsson

Enligt visitationsprotokollet 1817 befanns lotsstugan å den s.k. Skrifvare-klippan vara byggd av gråsten, taket felaktigt, dörrar, golv och fönster bortstulna emedan lotsarnas anseende till byggnadens felaktighet och i saknad av vedbrand aldrig kunnat vistas där. Den låsta utkiken är dessutom från fästningsvallen.

Ur 1820 års förteckning bemannas med 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 1 secund lots, 1 lotslärling. Uppassa vid varbergs fästning och ta emot fartyg utanför Skrivareklippan. Samt lotsa: Till Falkenberg, Rya, Malöhamnar, Kungsbacka fjord, Baljö, Båtefjärden, Vendelsöarna till eller från Sjön.

1914 sålde Lotsverket stora däckade kuttern till lotsplatsen

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1906, ek, kravell, 9.5×3.66, 10 hk
1 motorbåt byggd 1913, ek/furu, klink, 5.6×2.2, 3½ hk Populär
1 segelbåt byggd 1905, furu, klink, 5.3×1.8

1930 samt 1941 om och tillbyggdes lotsuppassningshuset

1941 fick Varbergs lotsplats en ny lotskutter byggd vid Ringens varv i Marstrand. L=12.5, bredd= 4.65, Djg= 2.2. Bordläggning och spant var av självtorkad prima svensk ek, Däck av Oregon-Pine, styrhytt och ruffsarg av teak. Styrhytt och rufftak var belagda med hårdhärdad masonit. Motorn om 60 hk var en två cylindrig Seffle motor av modernaste konstruktion var försedd med 3 olika startanordningar: el. snabbstart, patronstart samt vanlig blåslampa. Fart omkring 8 knop

1947 13-14 september: Lotsstyrelsen beslutade att till envar av följande personal vid Varbergs lotsplats, nämligen lotsförman JE Nyström och lotsen CG Bergström och tillförordnade biträdet JA Pettersson för visat mod och ådagalagd rådighet vid räddandet av besättningen å det vid skäret Fårnyet strandade finska S/S Tervsund överlämna dels skriftligt erkännande dels och en penningbelöning av 150 kr från den Westmarkska belöningsfonden.

Lotsar vid Varbergs lotsplats

Lotsplats, övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 ArvidssonBengt  1736 
 BengtssonBengt  1736 
UppsyningsmanHemmelbergIngmar  1736 
 MöllerJohan  1736 
 NilssonOluf  1736 
 GrimbergBerent  1744 
 RosenbergBengt  1744 
 AnderssonJöns  17741803 
 PehrssonB  1817 
 VahlbergEmanuel  1803 
 Lundberg/ NilssonNilsJohan18301872 1898
 BerndtssonCarl 18421874 
 Halldén/ OlssonBernhard 18401878 
 BergströmJohanBernt187118911931
 NylénCarl 18701891 
 StrömbergCarlAnton18741892 
 SjöbergJohanAugust18741896 
 Färdig/ BengtssonGustaf 18741900 
 CharlesErnstCharles18901908 
 NyströmJohnEinar18951913 
HalmstadNilssonCarlSigfrid18691917 
 BergströmCarlGunnar19001920 
 NyströmRagnarCornelius18971923 
Dalarö ÖLSLundbergTorstenFredrik19061935 
NordkosterCosterhedArneLeif/ Harry19191938 
Varberg ÖLS/ VingaKarlstenNilsAndreas/ Rudolf19201943 
 BjörneldBrorGunnar19231946 
Slite ÖLSPehrssonOlle 19181948 
 BengtssonNilsSune/ Ivan19251950 
HalmstadStenbergLarsAnders19271952 
MälarenEkholmAxelHerbert/ Teodor19191953 
Falkenberg/ Halmstad/ Havstensund/ NordkosterEdlundRolfVerner19301953 
Göteborg / MarstrandArboJan 193819541969