TiC / VTS och kontor

1980 Månadsskiftet mars/april sker under några få dagar utbildning av de nya TIC-assistenterna som skall komma att bygga upp Sveriges första TIC (Trafik Informations Central) som senare döptes om till VTS. (Vessel Traffic Services)

Kommentar: God stämning. Heterogen  personalsammansättning, varav 4 välmeriterade radiotelegrafister.

TIC börjar i befintliga lokaler på Rosenvik med enkel VHF , utan  dator, utan kopieringsmaskin och utan skrivmaskin…

1980 den 14 april flyttar TIC över till Skeppsbron 42B, på nedre våningen tillsammans med lotsplatsens kontor. Flytten gick med lotskutter till Skeppsbron kajen och så bars det över gatan. Lots Olle Pontán bidrog med sin gamla Volvo för att köra lite tyngre grejor

1987 Flyttar Stockholm lotsplats inklusive TIC från Skeppsbron 42b tillbaka till (nyrenoverade lokaler) på Rosenvik.…. utan assistans av Lotskutter och volontärer.

2006 13 februari kl 0900 sänds sista meddelandet från VTS Stockholm av VTS operatören Maria Hedlund och ansvaret fortsätter från den nyinstallerade VTS i Södertälje kanalkontor. En epok gick därmed i graven.

Här kommer de som jobbade 1999 och som finns på särskild Tic Tavla,  ingen speciell ordning.

 

Kontor på Rosenvik

VTS Södertälje

Kontor mfl i Södertälje