TiC / VTS och kontor

1980 Månadsskiftet mars/april sker under några få dagar utbildning av de nya TIC-assistenterna som skall komma att bygga upp Sveriges första TIC (Trafik Informations Central) som senare blev VTS.

Kommentar: God stämning. Heterogen  personalsammansättning, varav 4 välmeriterade radiotelegrafister.

TIC börjar i befintliga lokaler på Rosenvik med enkel VHF , utan  dator, utan kopieringsmaskin och utan skrivmaskin…

1980 den 14 april flyttar TIC över till Skeppsbron 42B, på nedre våningen tillsammans med lotsplatsens kontor. Flytten gick med lotskutter till Skeppsbron kajen och så bars det över gatan. Lots Olle Pontán bidrog med sin gamla Volvo för att köra lite tyngre grejor

1987 Flyttar Stockholm lotsplats inklusive TIC från Skeppsbron 42b tillbaka till (nyrenoverade lokaler) på Rosenvik.…. utan assistans av Lotskutter och volontärer.

2006 13 februari kl 0900 sänds sista meddelandet från VTS Stockholm av VTS operatören Maria Hedlund och ansvaret fortsätter från den nyinstallerade VTS i Södertälje kanalkontor (mot allt sunt förnuft. En epok gick därmed i graven.

Här kommer de som jobbade 1999 och som finns på särskild Tic Tavla,  ingen speciell ordning. Därefter kommer bilder på de jag hittat, tyvärr inte alla.

Gertrud Enmark, Radiotelegrafist med från starten!
Göran Carlgren
Konny Brintler, Söderarmare
Maria Hedlund
Marie Bierkesjö / Qvarnström
Meith Gyllner
Per Stenhammar
Peter Bittar
Ralf Bergstedt
Sandra Tuur
Camilla Gustavsson
Annika Hibell

Sen slogs vi ihop med Mälarens TO och här kommer de som jobbade i Södertälje VTS som det kom att kallas efter år 2000

Benitha Karlsson
Jari Nurmela
Krister Westerlund
Michael Magnfält
Mikael Vikman
Niklas Gröndahl
Ola Johansson

 

Roger Östlund
Susann Tolppola

 

Här kommer alla våra kontorsmänniskor som administrerar och har sig för att det skall fungera med alla papper och sånt!

Inga-Britt Axelsson mest känd som IB!
Jeanette Lindgren
Robert ” Robban” Berg
Stig “Stickan” Östling
Rodhe Forsberg Kolsjö
Mikael Sjölund
Margareta Olsson
Kerstin Liling
Ingemar Carlsson