Mästerlots Benny Pettersson

Eller skall man säga AIS fader?

Funderingarna föddes hos lättmatros Pettersson ombord på
ett fartyg när en tyfon härjade utanför Kobe i Japan 1965. I dag
har de funderingarna lett fram till en helt ny världsstandard för
sjöfartens säkerhet och minskade miljöpåverkan.

Läs bifogade broschyr om hur det gick till när AIS såg dagens ljus