Karlshamn Lotsplats

56° 9.810′ N 14° 51.973′ E

1696 är lotsplatsen nämnd i en lotstaxa

Ur reglemente 1697: Lotsarna i Karlshamn hade att möta fartygen vid Stävöudd och därifrån lotsa dem in i hamnen. Vidare att lotsa de därifrån utgående till sjöss igen. Det heter vidare i bestämmelserna att dessa lotsar skall skaffa sig kunskap om farvattnen till Pukavik, Matvik, Ternöhamn och Sölvesborg emedan det icke sällan inträffade att det blev lotsning i denna farled. För styrning från sjön in till Karlshamn hade man att åtnjuta 24 öre st för farkoster om 5 a 6 fot samt för skepp och fartyg som gå däröver till 10 fot 4 öre st och för de djupare gående 5 öre st för varje fot. Samma taxa gäller för lotsningar därifrån.

1697 hade lpl 2 lotsar och 1 lotsdräng

Ur rulla 1736: Uppsyningsman Kontrollör Magnus Nordgren
Lots Lars Turesson Spielk i tjänst 1711
Lots Trued Månsson i tjänst 1717
Lotsdräng Cornelius Larsson Spielk

1744 fanns två lotsar och tre lotsdrängar på lotsplatsen

Ur rulla 1744:

Lotsuppsyningsman Per Magnus Norgren
Lots Lars Thuresson Spielk
Lots Truel Månsson
Lotsdrängar Zander Nilsson, Olof Truelsson och Friedrich Nilsson

Ur rulla 1774: Lotsar Måns Mattsson Sandman 51 år, 18 års tjänst, Lön 60 rdr/år
Sven Olsson Ekelund, 13 år, 5 års tjänst

1799 Reglemente: Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Karlshamns lotsplats: 1 lotsålderman, 1 ordinarie lots 1 utlärd ordinarie lotsdräng 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

Lotsningsområde: Lotsarna uppassa på Svartskär emottaga från sjön utom Sternöudd att inlotsa, utlotsa till sjöss samt till Matvik, Pukavik och Hanö.

Ur rulla 1817:
Lotsålderman A. Holmgren
Ordinarie lots J. Eklund
Ordinarie lotsdräng Ol. Åberg
Reservlotsdräng: H. Nordström
Lotslärling J. Svensson

Ur 1820 års förteckning, Till Matvik, Pugavik, Hanö sjöss eller från sjön utom Stjernöudd.
1 Lotsålderman, 1 mästerlots, 2 sek lotsar, 1 lotslärling

1879 den 30 maj fyra lotsar från Karlshamns lpl en lots från Hanö lpl och fyra fiskare utgick i två båtlag under stark västlig storm och lämnade med livsfara lots till svenska skonerten MATILDA. Vardera båtlaget tillerkännes en belöning om 80 kr.

1879 den 17 nov: under SV-lig storm och hög överbrytande sjö mötte lotspersonalen vid Karlshamns lpl svenska barkskeppet INGEGERD, svenska skonerten RICHARD och danska skonerten HAABET i öppna sjön och lämnade lots med fara för egna liv. 100 Kr.

1882 den 24 aug utgick under svår SV-lig storm mer regntjocka och hög överbrytande sjö två mästerlotsar och två lotsar från Karlshamns lpl tre särskilda gånger på dagen varje gång med livsfara och avlämnade lots till de lotssökande svenska skonerterna HEIMDAL, GUSTAF och ST OLOF vilka därefter inlotsades till hamn; för vilken djärvhet och oförtrutenhet dem tilldelades vardera 25 kr.

1884 den 28 och 29 okt två mästerlotsar och två kronolotsar sökte under stark storm uppnå tyska ångaren BIENE som med lotsflagga tillsatt, låg tvärs för Tärnö men till följd av hastigt påkommen tjocka märktes lotsbåten icke från ångaren, som åter gick till sjöss. Under fortfarande svår storm och överbrytande sjö utgingo ånyo följande dag för att bispringa ångfartyget, vilket jämväl lyckades så att de med verklig livsfara å fartyget avlämnade lots som inlotsade detsamma till hamn. Lotsarna tilldelades tillsammans en belöning av 100 kr.

1885 den 17 mars: Sedan svenska jakten MARIA under natten strandat vid Enskären en mil från Karlshamn varvid fartyg och last gingo förlorad utgick lotsförmannen åtföljd av en mästerlots och en kronolots så snart de i daggryningen varsnade olyckan och lyckades med stora ansträngningar och livsfara, från vraket rädda dess besättning och tilldelades båtlaget 90 kr.

1886 den 6 dec: då den svenska briggen THULE under svår storm och regntjocka och hög överbrytande sjö befann sig utanför Karlshamn för att angöra hamnen, gingo en mästerlots två kronolotsar och en lotslärling alla från Karlshamns lpl i båt fartyget till mötes och lyckades i öppen sjö med verklig livsfara å fartyget avlämna lots som därefter bragte det i hamn. Den raskhet och självuppoffring lotsarna härvid visade föranledde att dem tilldelades en belöning av 100 kr

1900 6 feb: utgick tre lotsar och en lotslärling från Karlshamns lpl under stark storm och svår sjögång samt lyckades med fara för egen säkerhet lämna lotsbiträde åt tyska S/S HELFRID BISMARCK. För denna bedrift tilldelades båtbesättning en belöning av tillsammans 80 kr.

1901 den 8 okt utgingo tre lotsar och en lotslärling från Karlshamns lpl och lämnade lotsbiträde åt ryska skonaren LOOTUS. En av lotsarna tillerkändes 30 kr samt var och en av de övriga 20 kr.

1910 den 14 nov begav sig 2 mästerlotsar, 1 lots och 1 lotslärling ut från Karlshamns lpl under svåra väderleksförhållanden och lyckade lämna lotsbiträde åt briggen SUONALAINEN. För härvid å välförhållande tilldelas lotslärlingen som inlotsade fartyget till Karlskrona20 kr och envar av de övriga 15 kr.

1916 den 11 okt begav sig under orkanartad storm och i synnerligen upprört hav lotsförman, 1 mästerlots samt 1 lots från Karlshamns lpl ut i motorlotsbåten och lyckades efter flera fåfänga försök lämna lotsbiträde åt galeasen SUSANNE från Töra. Med hänsyn till därvid å mod och rådighet tillerkännes den lots som utförde lotsningen 25 kr och övriga deltagande 20 kr var.

Båtbestånd 1920:

1 däckad kutter byggd 1908, ek, klink, 9×3,13 12 hk Skandia
1 segelbåt byggd 1893, ek, klink, 5,3×1,7
1 segelbåt byggd 1919, ek, klink,5,11×2,4
1 segelbåt byggd 1908, ek, kink, 5,52×1,8
1 segelbåt byggd 1910, ek, klink, 4,98×1,67
1 segelbåt byggd ?, furu, klink, 5,7x,2,25

1921 30 dec För visat mod och rådighet vid lotsning av S/S A.K Fernström har lotsstyrelsen tilldelat mästerlotsarna vid Karlshamns lpl AW Silfberg och JA Ortholm samt lotsen vid samma lpl JV Thornström resp. 50, 40 och 40 kr

1927 byggdes en ny utkiksställning av järn med vaktrum

Nedan alla lotsar på Karlshamns Lpl

Lotsplats ÖvrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvsked
 Thuresson/ SpielkLars  1711 
 MånssonTruel  1717 
 Larsson/ SpielkCornelius  1736 
 NordgrenMagnus  1736 
 NilssonFriedrich  1744 
 NilssonZander  1744 
 NorgrenPerMagnus 1744 
 TruelssonOluf  1744 
 Mattsson/ SandmanMåns 17231756 
 Olsson/ EkelundSven 17431769 
 EklundJ  1817 
 HolmgrenA  1817 
 NordströmH  1817 
 SvenssonJ  1817 
 ÅbergOl  1817 
 SilfbergFredrikFerdinand183718561897
 OrtholmJohanAugust18331871 
 SilfbergLudvigFerdinand18661885 
KalmarRenströmKarlFredrik18621887 
 HårdbergKarlFrithiof18731890 
 Ortholm/ OlssonJohnAugust18691890 
Tärnö/MatvikSandström/ AnderssonPeterOla18721890 
 SilfbergAxelWilhelm18741892 
 OrtholmAndersWilhelm18721896 
 HårdbergFransLudvig18791897 
 ThornströmErnstBernhard18821897 
 ThornströmJohnVictor18841906 
 KnuténJohanHerman18871907 
 RehnströmOscarFredrik18931908 
Simrishamn/ Öresund SRenströmOskarFredrik18931908 
HanöÅmanPeterOla18881910 
 TernströmElofBernhard18961912 
 SilfbergErikFerdinand18951914 
 LandgrenEdvinReinhold18981919 
PukavikDahlbeckKarlRobert18971919 
 HedbergJohnEdvard/ Teodor19011922 
Åhus/ Sölvesborg/ LPC Karlsh,ThornströmErnstWictor19081929 
Aspö/ SimrishamnNilssonGustafArthur191519391970
 ÅmanArvidHarald19141939 
Gökalf/ RonnebyKönigAlbinWilhelm19231941 
Aspö/ OskarshamnSvenssonEricAlbert/ Valentin19201946 
Gökalv/ Öresund SÅmanRickardVerner19231946
 RenströmOscarIngolf19221947 
GöteborgRenströmIngolfOscar19221947 
Karlskrona/Gökalv/ RonnebyJohanssonKarlMelker19201949 
Göteborg OlssonKurtAllan192819501990
Göteborg/ Karlskrona/ AspöJönssonTageBirger19271955 
Malmö/ HelsingborgWeckströmJohnSigurd19311957
 LindJarlS I19341958 
BergkvaraLindhJarlSune/ Ingmar19341958 
SödertäljeHornfeltEdvardSten193719621963
Södertälje / LandsortHornfeltStenEdvard19361962 
 FernemarkLars 19441976 
 AltergrenRolf 19451982 
 AnderssonKjell 19461982 
HanöbuktenLöfgrenSven-Erik 19451984 
 AnderssonJanA19431987