Lotsverkets personal 1914-1924 å Skeppsbron

Lotsverket huserade under dessa år i gamla riksbankshuset på Järntorget/Skeppsbron. Nedan följer fotografier och info om de personer som arbetade på Lotsverket. Inte lika många som på dagens HK i Norrköping…..