Bredskär/ Holmsund/ Umeå Lotsplats

63° 39.694′ N 20° 19.183′ E

Bredskär
1939 Bredskärs lp Östra slipen Lotsbåt TJB 43

Bredskär (Holmsund/Umeå) tillkom 1781 och varade fram till 1984 då flytten gick till nuvarande Holmsund, Hillskärs uthamn.

Umeå Lotsplats: Enligt 1820 års förteckning: Lotsa till Bredskär och till sjöss. Lots uppassa i staden

I Umeå låg, på Lotsdistriktets tid, kontoret inne i Umeå i Odd Fellow huset på Skolgatan 53. Där fanns inte lotsar, båtar eller båtmän, de huserade på Bredskär fram till 1984 då flytten gick till Holmsund. I samband med att Sjötrafikområdena bildades 1988 flyttade CTO med kontorspersonal in i lokalerna i Holmsund och Umeå kontoret stängdes.

Lotsplatsen betjänar trafiken till Holmsund, Sandvik, Obbola och Umeå

Låg i Norra distriktet, Umeå fördelning 1862-1880 därefter under Luleå Fördelning. Under åldermannen i Bredskär 1868.

Enl 1820 års reglemente: Lotsarna uppassa wid de här på Skäret spirbåkar och emottaga fartyg såwäl utanför Åbolsten som Lillhaddingen. Lotsning till Umeå, Holmö, Gaddarna, Järnäsudde, Kalmar till och från sjön

Ur reglemente 1863: lotsningsområde; Från Bredskär till Ratan respektive Säfvars lastageplats, Bjuren eller Tavastören, Järnäsudde, Kalmar, Kylören, Strömbäck, Holmsund och från Umeå till Hörenfors och till och från sjön.

Ur reglemente 1868. Lots uppassa å skäret och emottaga ankommande fartyg utanför Per-Jons grundet vid södra samt Lill-Haddingen vid norra inloppet. Vid lotsplatsen finns en däcka kronolotsbåt vilkens kryssningsområde är utanför yttersta grunden vid Bredskär

1879 Ny tjänstebåt

1920 års båtbestånd
1 däckad kutter byggd 1913 i ek, kravell, 9×2.37 med 8 hk Avance
1 motorbåt byggd 1913 i furu, klink 7×1.8 med 6 hk Merx
1 segelbåt byggd 1907 i furu, klink, 7.4×1.8
1 roddbåt byggd 1906 i furu, klink 5.4×1.5
1 roddbåt byggd 1906 i furu, kink, 5.4×1.5
1 prickbåt byggd 1911 i furu, klink 7.4×1.8

1953 inköptes bostadshus på Bredskär att nyttjas som överliggningslokal mm för lotspersonalen.

HÄNDELSER

1869 fick tre Bredskärs lotsar silvermedalj av den ryska S:t Wladimirs orden för räddning den 2/12 1867 av nio personer som förlist med sin båt utanför Bredskär och tagit sig upp på Obbolsten (Åbolsten). Bland de räddade var en 82 årig man, 4 kvinnor och 2 minderåriga barn.

1912 den 29 november begav sig lotsförman, 2 lotsar och 1 lotslärling i öppen mindre motorbåt ut från Bredskärs lpl och lyckades trots svårt väder med hög brytande sjö lämna lotsbiträde åt briggen SVEA från Timmernabben. För vid bemärkt tillfälle å mod och rådighet tilldelas den lots som inlotsade fartyget till Holmsunds redd 15 kr och de övriga deltagarna 10 kr vardera.

1923 För visat mod och ådagalagd rådighet vid lotsning den 1 nov 1923 av S/S MARIANNE har lotsstyrelsen tilldelat penningbelopp åt följande personer vid Bredskärs lpl, nämligen lotsen A. Lundqvist 50 kr samt lotslärlingen T. Lundgren och mästerlotssonen E. Edling vardera 40 kr

1959 Överlotsen Torsten Grundberg, Bredskärs lpl förolyckades utanför Hälsingekusten med Neptunbolagets TITAN som kantrade och sjönk pga nedisning. TIRAN avgick Holmsund den 9/12 1959 för lotsning ned mot M/S BIRGITTA som låg till ankars utanför Söderhamn för maskinhaveri. Vid tillfället rådde SO kuling som ökade till stormstyrka. Under resan ned mot haveristen meddelade befälhavaren nedisning och att TITAN gick med reducerad fart. Den 10 dec  anropade befälhavaren för sista gången Härnösands radio att fartyget hade stark slagsida och att risk för kantring förelåg varför omedelbar hjälp önskades. TITAN´s lanternor observerades från BIRGITTA samt räddningskryssaren WALLENBERG i samma ögonblick samtalet pågick på en position ca 2 M från BIRGITTA. Därefter försvann fartyget. Inget fanns att finna på positionen där fartyget sist iakttagits. Torsten Grundberg blev 45 år.

Från Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Genom kontrakt av den 6 augusti 1817 med Obbola byamän upplät de till den blivande lotsbetjäningen på Bredskär en del rättigheter mot åtnjutande av de förmåner som omnämnas i Kongl. Förordn. av den I7 september 1783. Lotsplatsen synes dock ej ha trätt i funktion förrän år 1820.

Dåvarande fördelningschef var lotslöjtnant Lars Ekenberg och uppsättningen av lotsar var 1 ålderman 1 lots och 1 lotsdräng

I lotsjordeboken, upprättad enligt 9 februari 1857, fanns vid lotsplatsen 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 sekundlotsar och 2 lotslärlingar. Denna ökning torde ha skett omkring år 1839.

Lotsarna uppassade vid denna tid vid de då befintliga spirbåkarna samt mottog fartygen utanför Åbolsten och Lillhaddingen. Fördelningschef var lotslöjtnanten Gadelius. På högsta höjden av Bredskär fanns då som nu lotsuppassningshuset, även då vitmålat. Det nuvarande lotsuppassningshuset byggdes år 1859. Vid platsen finns god båthamn och för lotsuppassningen finnes en präktig motorkutter.

Lotsar vid Bredskärs/Holmsund/Umeå lpl samt övriga Lpl de arbetat vid

Lotsplatser övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketDöd
 EkenbergLars  1820
 Strömgren/JonssonJohan 18301856
 BäckströmJohanPeter182718591898
 Bygdén/JonssonCarlJonas18481867
 JonssonAndersPetter18531885
 BurströmAdolfFredrik18641886
 BäckströmViktorAlbin18751892
RatanLundgrenTorstenLudvig18581893
 JonssonAlvarEinar18811895
SundsvallNoréusKarlEmanuel187218951933
 EdlingJohannes 187318981931
 GranströmJonas 18731898
 StrömgrenPer 18811902
Umeå LidbergToreFridolf18891904
 GissbergJohanVerner18851905
 Jonsson/EdlingJohannesArtur189119101939
 LundquistGustafVictor18901911
 BobergPederBruno18911912
RomelsöWikströmViktorValfrid18921915
ÖrnsköldsvikGrundbergJohanOtto18991917
 BäckströmFransJohan18991918
AgöSjödinErikOskar19011919
Luleå lpcWikströmJohanAugust190019201946
 BäckströmKarlGustaf19011922
 StrömgrenJohanEmanuel19041924
RatanGranströmJohanEmanuel19061925
Kalix/Umeå/MalörenEnvallKarlAugust19001926
JernäsLindvallPaulLudvig19111926
RomelsöWikbergKarlJohan190819261999
 WallinKarlAnders19061928
Landsort/StockholmStrömgrenBengtErik19081930
 WikströmNilsAlbert19151932
 ThorslundKarlFolke19101934
Sandhamn/LD övre norra LDÖhmanGustavTorsten191519391959
Umeå BrakanderGustafRune19171941
Umeå BergmarkKarlAdolf19131950
Jernäs/UmeåÅströmKarlEmander19291954