Bredskärs Lotsplats

Från Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Fotografier på lotsar

Genom kontrakt av den 6 augusti 1817 med Obbola byamän upplät de till den blivande lotsbetjäningen på Bredskär en del rättigheter mot åtnjutande av de förmåner som omnämnas i Kongl. Förordn. av den I7 september 1783. Lotsplatsen synes dock ej ha trätt i funktion förrän år 1820.

Dåvarande fördelningschef var lotslöjtnant Lars Ekenberg och uppsättningen av lotsar var 1 ålderman 1 lots och 1 lotsdräng

I lotsjordeboken, upprättad enligt 9 februari 1857, fanns vid lotsplatsen 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 sekundlotsar och 2 lotslärlingar. Denna ökning torde ha skett omkring år 1839.

Lotsarna uppassade vid denna tid vid de då befintliga spirbåkarna samt mottog fartygen utanför Åbolsten och Lillhaddingen. Fördelningschef var lotslöjtnanten Gadelius. På högsta höjden av Bredskär fanns då som nu lotsuppassningshuset, även då vitmålat. Det nuvarande lotsuppassningshuset byggdes år 1859. Vid platsen finns god båthamn och för lotsuppassningen finnes en präktig motorkutter.