Norrköping Lotsplats

58° 35.664′ N 16° 12.312′ E

Fotografier Norrköping Lotsar

Norrköpings stads äldsta privilegier daterar sig från år 1384. Då var staden endast en kvarnby, belägen vid Knäppingsborg invid Motala ström. Senare under Gustaf II Adolfs tid, vilken konung på allt sätt sökte främja landets industri genom att inkalla utländskt kapital och yrkesfärdighet till manufakturverkens grundande och drift, blev Norrköping huvudort för den banbrytande verksamhet Louis de Geer öppnade. På grund av stadens belägenhet vid Motala ström förenades de tvenne stora fördelarna av tillgänglig vattenkraft med bekväma transportmöjligheter sjöledes.

Lotsplatsen inrättades troligen 1696 och nedlades den 1 januari 1967

Ur rulla 1736:

Lots Lars Pehrsson 41 år i tj 1721
Lots Anders Olufsson, 32 år i tjänst 1729
Lotsdräng Erich Pehrsson

Ur rulla 1769

Lotsålderman Nils Bergman i tjänst 1765
Lots: Anders Österman, 55 år i tjänst 1738
Per Ersson, 60 år i tjänst 1733
Eric Larsson, 54 år i tjänst 1743
Utlärd lotsdräng Olof Ersson, 38 år i tjänst 1742

Ur rulla 1774:

Ord lotsar: Anders Österman, 60 år
Nils Jonsson, 32 år

Sandvikens Lotsuppassning Erich Berthelsson 47 år

Nedanstående ur Reglemente för Lotswerket 1799:

Under lotsuppsyningsmannen för Norrköpings fördelning lyder Norrköpings lotsplats med 1 lotsuppsyningsman, 1 lotsålderman, 1 ord lotsar, 2 utlärda ord lotsdrängar 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

Enligt 1820 års förteckning, Till Gränsö, Oxelösund, sjöss vid Hävringe, Pampus, Sandviken och Nävekvarn. 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 3 secundlotsar, 1 lotslärling

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Norrköping till Pampus respektive Sandviken, Nävekvarn, Oxelösund, Gränsö, till sjöss vid Hävringe
Ur reglemente 1863: Lots uppassa i staden och emottaga fartyg till lotsning vid broarna.

Ur Minnesalbum 1914-1924

Hur länge Norrköping var lotsplats kan av här tillgängliga handlingar icke utrönas. År 1827 synes dock här ha funnits: 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 1 sekundlots och 1 lotslärling

Genom utslag den 30 november 1827 har nämligen Landshövdingeämbetet ålagt borgerskapet i Norrköping att utom skyldighet att till lotsarna betala ut pengar för inkvartering samt rätt till fiske i stadens fiskevatten, till lotsarna utbetala 40 riksdaler banco för foder och bete åt en ko.

Detta utslag ändrades den 26 februari 1839 därhän att i stället för inkvarteringspengar skulle beredas en byggnadsplats åt lotsarna, vilken också enligt stadsingenjör Bennets protokoll blivit utstakad i den s.k. Gästgivarehagen den 20 april 1841 till en vidd av 5000 kvadratalnar. Några byggnader blev aldrig uppförda, och år 1916, då platsen behövdes av staden för annat ändamål, överläts densamma mot att lotsarna erhöll en lämplig plats till materialgård på annat ställe inom hamnområdet, samt för all framtid en ersättning av 600 kronor årligen att oavkortat fördelas på platsens i tjänst varande lotsar. Den summan tillfaller emellertid Lotsverket.

Den första distriktschef som kan spåras är kapten Granberg

1853 – 1869 var Anton Blom t.f.
1871 – 1886 Werner
1886 – 1887 Joh. Råberg t.f.
1887 – 1894 lotskapten E. Smith
1894 – 1898 C. F. Asker
1898 – 1905 E. Sparre

Norrköpings distrikt sträckte sig från Sävösund i norr till Figeholm i söder till 1 augusti 1905, då genom sammanslagning av distrikten Kalmar blev säte för distriktschefen för nuvarande Östra distriktet, som sträcker sig från Oxelösund till Kristianopel.

Lotsarna i Norrköping betjänar utgående trafiken från Norrköping jämte en del smärre platser i Bråviken. Från själva hamnen, som f.n. har ett kajområde av 4,160 meter längd leder segelrännan, som huvudsakligen följer Motala ströms slingrande väg emot Bråviken, en på grund av alla krökarna, med större fartyg svårtrafikabel led av 12,300 meter längd ut till Pampusfjärden.

I rännan pågår ständigt förbättringsarbeten. Redan år 1635 omtalas fördjupningsarbeten men ännu år 1730 var ledens djup ej mer än högst 11 fot (3,3 meter). Först åren 1852 – 1855 fick den ett djup av 16 fot (4,8 meter). Sedan år 1903 har leden ett djup av 5,8 meter vid medelvattenstånd och en bredd av 40 à 50 meter. För närvarande pågår arbeten med fördjupning till 6,5 meter.

Trafiken är stadd i ständig tillväxt på grund av att flera industrier har anlagts de senaste åren. Antalet lotsar, som ursprungligen var 4, ökades år 1900 till 5, men redan år 1903 måste antalet ökas till nuvarande 6. Lotsledernas längd från Norrköping till lotsombyte vid Oxelösund eller Arkö är 34 distansminuter.

Exporten består huvudsakligen av papper, trä, malm, skördemaskiner, bindgarn, styckegods m. m. Importen av stenkol, koks samt styckegods.

Linjer som trafikerar hamnen är Transatlantic, Ostasiatiska, Svenska America – Mexico, Svenska Lloyds, Norddeutcher Lloyds, Bremen – Australien, London – Hull, Bristol – Norrköping, Liverpool – Norrköping samt Sveabolagets linjer på Frankrike, Holland och Belgien, 3 olika Hamburglinjer m. fl.

Lotsar vid Norrköpings lotsplats genom tiderna

Lotsplats ÖvrigaEfternamnFörnamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 PehrssonLars  16951721 
 OlufssonAnders  17041729 
 PehrssonErich  17091733 
 ÖstermanAnders  17141738 
 ErssonOlof  17311742 
 LarssonErich  17151743 
 BergmanNils   1765 
 JonssonNils  17421774 
 SundströmGerdtKarl 183718561897
 GranbergKapten   1860 
 BlomAnton   18711886
 StenbäckGustafFerdinand 185018721912
 Dahl/ KarlssonCarlAugust 18481873 
Övergångsstat Norrk. LotsfördelPetterssonFransWilhelm 18531873 
Norrköping ÖL/ OxelösundSundströmViktorArvidBernhard18571873 1916
ArköLindKarlOskar 1856187819121939
ArköLindströmNilsAnton 18701887 1927
OxelösundElfvingGerdtKarl 18651887 
OxelösundSandinAnton  187018881930 
OxelösundSundströmCarlAlfred 18701890 
Norrköping LFördel, LKaptenAskerCarlFredrik 185718921898
Oxelösund/ StrupöAhlinAlbertEmanuelAlbin187918931939
 BergmanAugustFerdinandHjalmar1877189419311937
OxelösundÖrdénCarlAnton 18791895 
HäradsskärBergTyko  187518961935
 WintzellJohanFredrikEdmund18641898 
Norrköping LotsfördelningSparreErikGustaf  18981905
OxelösundDahlAugustTheodor 187618981936
Oxelösund/ HäradskärHarderMatsHarald 18861905 
ArköSöderlundAntonGunnar 18871906 
OxelösundPeilotAxelFransBernhard18861906 
 LewinKarlArvid 18871908 
ArköStrömbäckGustafArvid 18881908 1941
Idö/ OxelösundLönnbergOscarHenry18931912
ArköSegersjöHugo  18951913 
Arkö/ OxelösundHolmströmTorMauritz 18891914 1947
ArköSundénKarlHenry 18991916 
HäradskärLönnbergCarlJosef 18971916 
OxelösundSandinRagnarAntonFredrik18971916 
ArköHolmgrenFritzGustaf 190019191963
Häradskär/ OxelösundÖstlingArvidOscar 19061920 
Oxelösund/ TimmernabbenNilssonGustafHenry 19031921 
Norrköping Lotsförman i OxelösundSundinKarlTureWilliam190319216
ArköÅbergAxelHenrik  1925 1937
Arkö/ ÖLS och LPC NorrköpingÅhsbergArthurMartinRagnar19051925 
OxelösundEricsonÅkeRagnvaldFerdinand19071925 
OxelösundErikNilsAlvar 19041926 
Stedsholmen/ OxelösundErikssonNilsAlvar 190419261964
ArköHammarqvistKarlHilmer 19041927 
OxelösundFångquistKarlOlofOskar19111931 
ArköRosénThorstenOrve 190919341969
ArköPaulssonHarald  191119351969
Arkö ÖLSIsbergStigGustaf 19161935 
OxelösundÅhsbergBörjeSigurdFabian19131937 
ArköEngströmNilsGöstaSigurd19151938 
OxelösundSjögrenStureDavid 19081938 
OxelösundAnderssonErikVilhelm 19211939 
Oxelösund/ ArköNilssonStigJohanAlgot19281952 
ArköÅgrenÅkeGustafReinhold19201953 
ArköCronaBerndtGunnarBertil19251954 
ArköStoltzStigHenryRickard19251955  
ArköÖstermanLarsUno 19251955 
OxelösundAhlstedtPerM 19431974 
 RåbergJohannes    ?1887
 SmithE    ?1894