Nordkoster och Strömstad

Staffan Myrenberg har bidragit med nedanstående information och bilder om båtar på Kosteröarna och Strömstad: Trevlig läsning

Inventarieförteckning över Kronolotsbåten vid Nordkosters lotsplats 1902 och 1905.
Båten är 10,6 m i längd, 4,1 m största bredd, djup under däck 1,8 m.
Den är byggd 1882 av lotsen Rasmus Olsen på Spjerö bland Hvaleröarna. Båten är gaffelriggad med 10,75 m mast, klyvarbom och toppsegelstång.

1905 överlämnas diverse inventarier till den nya lotskuttern vid Nordkosters lotsplats.

Nordkosters lotsbåt 1904 kallades Sara och blev tjärad svart på 1920-talet och kallades därför Svarta Sara. Den såldes till Göteborg cirka 1945 som vattenbåt, enligt ett av båtbiträdena på Nordkosters lotsplats.

Strömstads lotsbåt var identisk med Nordkosters men den var vitmålad tills den såldes till en fiskare på Seläter på 1940-talet.

På 1940-talet levererades de nya lotsbåtarna 580 och 581.

Strömstads lotsplats 581 fick gaffelsegel och vita sessgångar. Den vita färgen på Strömstads lotsbåt behölls så länge den fanns på Nordkoster.

Nordkosters 580 fick Marconirigg och lackade sessgångar så man kunde lätt se vem som var vem av lotsbåtarna

Både 580 och 581 såldes till Göteborg och byggdes om till seglande båtar och fanns kvar vid Klippan på 1980-talet åtminstone.

Lotsbåt 155 var den första stålbåten på Nordkoster. Sedan kom aluminiumbåten 24 till Nordkoster.

Före 155 kom en äldre träbåt från Smögen(?) till Nordkoster. Den fanns bara något år.

Den vänstra vita båten i Stensvik är Strömstads Sara efter försäljningen till en fiskare som hade båten som logement vid Koster under fisket efter storsill omkring 1950.