Dyngö Lotsplats

Foto: Ingvar Hellberg
Dyngö början av 1920-talet. Nora Krantz och dottern Rosa är på besök hos Noras mamma, Hilma Westerberg, som bor på Dyngö. Från vänster: Hilma, Nora, Rosa

Dyngö lotsplats inrättades 1697 alternativt 1702 beroende på källa, lades ned 16 oktober 1936. Förste kände lots var Angrim Trullsson född 1661

Ur Minnesalbum 1914 – 1924 Lotsverkets personal:

Fotografier lotsar

Dyngö lotsplats är en av de äldsta på Västkusten. På västsidan av inskjuter en bukt, som bildar en skyddad hamn. Öster om ön finns goda ankarsättningar, vilka förr under segelfartygens tid ofta anlitades av vinddrivna segelfartyg.

Särskilt i minnet äro de stormar som rasade 1871 – 75. Då kunde på en gång 30 – 40 segelskutor komma in.

Av de lotsar som tjänstgjorde vid Dyngö åren 1815 – 40, äro namnen Nils Holmberg, Andreas Holmberg och Elias Larsson i minnet. På det ställe där vaktstugan nu är uppförd var då ett stenrös, vilket var lotsarnas enda skydd vid oväder.

På 1840-talet fanns på platsen 6 hus, nu 22. Lotsarna bodde då som nu i egna ägandes hus.

Reglemente för lotsverket 1799: Under lotsuppsyningsman för Strömstads fördelning lyder Dyngö lotsplats: 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

1729 fanns det 2 lotsar och 1 lotslärling
Enligt rulla 1729:
Lots Angrim Trullsson 68 år antagen 1702 och anhåller om avsked
Lots Nils Andersson 34 år antagen 1716
Hans Andersson 50 år, antagen 1706
Båda berättas vara friska och dugliga

Ur rulla 1736: för Dyngön/ Hwalön:
Lots Hans Andersson i tjänst 1722
Lots Anders Olufsson i tjänst 1736
Lotsdräng Nils Brynjelsson

Ur rullan 1744 fanns det 2 lotsar: Anders Olufsson och Pär Larsson och 2 lotsdrängar Lars Hansson och Erich Nilsson på lotsplatsen

År 1750 höll lotsdirektör Mårten Kullenberg visitation med lotsarna i Bohuslän:

Dyngön och Walön
Lotsuppsyningsman rådman Lars Andersson. Lotsarnas fullmakter:
13/2 1744 Per Larsson 46 år
25/2 1730 Anders Olsson
Lotsdrängebrev:
13/2 1744 Lars Hansson 28 år
19/6 1750 Simon Andersson26 år
Boställen: alla bor tillsammans på 1/12 ädeljord utan åker och äng
Dräng i lära, Anders Pärsson 14 år

Ur rulla 1817: Ord lots L Pehrsson
Reservlotsdräng: A Andersson
Lotslärlingar A Simonsson och C Larsson

Ur 1820 års lotsförteckning: Lotsades det till Hållö eller Smögen, Kungshamn, Havstenssund, Väderöarna till och från Sjön. Lotsuppassning skedde vid Fläskö och möta inomskärs seglare i sundet mellan Fläskö och Dyngö. Från Sjön kommande fartyg tas emot utanför grunden.
Lotsplatsen hade 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 secund lotsar, 1 lotslärling

1877 fick lpl en ny lotsbåt och 1894 fick Dyngö lpl ny däckad lotsbåt och den äldre såldes.

1914 sålde lotsverket stora däckade kuttern till lpl

Båtbeståndet 1920:

1 däckad kutter b 1894, ek, kravell, 11.4×4.33 med 15 hk motor
1 motorbåt och 1 roddbåt.

HÄNDELSER

1867 den 4 januari grundstötte på Hätteskär mellan Smögen och Hållö engelska ångfartyget WILLIAM&CLARA av London förd av kapten John Hughes på resa från Fjällbacka till Lysekil och vidare till London. Dyngö lotsen J Eliasson fanns ombord vid grundstötningen. Orsaken till grundstötningen var att lotsens order ej blev åtlydda med påföljd att fartyget dels kolliderade med en jakt som sjönk och dels rände på Hätteskär. Vid kollisionen med jakten drunknade 27 årige Johan E Nicklasson från Kalvön. Fartyget reparerades vid Lindh varv i Göteborg.- Lotsen åtalades men åtalet föranledde vid krigsrätten ingen åtgärd.