Dyngö/ Ramsö Lotsplats

58° 35.382′ N 11° 13.403′ E

Fotografier Dyngö Lotsar

Foto: Ingvar Hellberg
Dyngö början av 1920-talet. Nora Krantz och dottern Rosa är på besök hos Noras mamma, Hilma Westerberg, som bor på Dyngö. Från vänster: Hilma, Nora, Rosa

Dyngö lotsplats inrättades 1697 alternativt 1702 beroende på källa, lades ned 16 oktober 1936. Förste kände lots var Angrim Trullsson född 1661

Ur Minnesalbum 1914 – 1924 Lotsverkets personal:

Dyngö lotsplats är en av de äldsta på Västkusten. På västsidan av inskjuter en bukt, som bildar en skyddad hamn. Öster om ön finns goda ankarsättningar, vilka förr under segelfartygens tid ofta anlitades av vinddrivna segelfartyg.

Särskilt i minnet äro de stormar som rasade 1871 – 75. Då kunde på en gång 30 – 40 segelskutor komma in.

Av de lotsar som tjänstgjorde vid Dyngö åren 1815 – 40, äro namnen Nils Holmberg, Andreas Holmberg och Elias Larsson i minnet. På det ställe där vaktstugan nu är uppförd var då ett stenrös, vilket var lotsarnas enda skydd vid oväder.

På 1840-talet fanns på platsen 6 hus, nu 22. Lotsarna bodde då som nu i egna ägandes hus.

Reglemente för lotsverket 1799: Under lotsuppsyningsman för Strömstads fördelning lyder Dyngö lotsplats: 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

1729 fanns det 2 lotsar och 1 lotslärling
Enligt rulla 1729:
Lots Angrim Trullsson 68 år antagen 1702 och anhåller om avsked
Lots Nils Andersson 34 år antagen 1716
Hans Andersson 50 år, antagen 1706
Båda berättas vara friska och dugliga

Ur rulla 1736: för Dyngön/ Hwalön:
Lots Hans Andersson i tjänst 1722
Lots Anders Olufsson i tjänst 1736
Lotsdräng Nils Brynjelsson

Ur rullan 1744 fanns det 2 lotsar: Anders Olufsson och Pär Larsson och 2 lotsdrängar Lars Hansson och Erich Nilsson på lotsplatsen

År 1750 höll lotsdirektör Mårten Kullenberg visitation med lotsarna i Bohuslän:

Dyngön och Walön
Lotsuppsyningsman rådman Lars Andersson. Lotsarnas fullmakter:
13/2 1744 Per Larsson 46 år
25/2 1730 Anders Olsson
Lotsdrängebrev:
13/2 1744 Lars Hansson 28 år
19/6 1750 Simon Andersson26 år
Boställen: alla bor tillsammans på 1/12 ädeljord utan åker och äng
Dräng i lära, Anders Pärsson 14 år

Ur rulla 1817: Ord lots L Pehrsson
Reservlotsdräng: A Andersson
Lotslärlingar A Simonsson och C Larsson

Ur 1820 års lotsförteckning: Lotsades det till Hållö eller Smögen, Kungshamn, Havstenssund, Väderöarna till och från Sjön. Lotsuppassning skedde vid Fläskö och möta inomskärs seglare i sundet mellan Fläskö och Dyngö. Från Sjön kommande fartyg tas emot utanför grunden.
Lotsplatsen hade 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 secund lotsar, 1 lotslärling

1877 fick lpl en ny lotsbåt och 1894 fick Dyngö lpl ny däckad lotsbåt och den äldre såldes.

1914 sålde lotsverket stora däckade kuttern till lpl

Båtbeståndet 1920:

1 däckad kutter b 1894, ek, kravell, 11.4×4.33 med 15 hk motor
1 motorbåt och 1 roddbåt.

HÄNDELSER

1867 den 4 januari grundstötte på Hätteskär mellan Smögen och Hållö engelska ångfartyget WILLIAM&CLARA av London förd av kapten John Hughes på resa från Fjällbacka till Lysekil och vidare till London. Dyngö lotsen J Eliasson fanns ombord vid grundstötningen. Orsaken till grundstötningen var att lotsens order ej blev åtlydda med påföljd att fartyget dels kolliderade med en jakt som sjönk och dels rände på Hätteskär. Vid kollisionen med jakten drunknade 27 årige Johan E Nicklasson från Kalvön. Fartyget reparerades vid Lindh varv i Göteborg.- Lotsen åtalades men åtalet föranledde vid krigsrätten ingen åtgärd.

Ramsö Lotsplats 58° 49.870′ N 11° 4.088′ E

Det enda som finns nämnt om denna lotsplats är att den står upptagen i 1820 års förordning. Det lotsades till och från Ramsö från andra närliggande lotsplatser. Men som det har nämnts på annan plats ; det betyder inte att det var en lotsplats i verkligheten utan kanske bara var en papperskonstruktion från högre ort….

Lotsarna vid Dyngö Lpl

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketDöd
 TrullssonAngrim 16611702Avsked 1729
 AnderssonHans 16791706
 AnderssonNils 16951716
 Olufsson/ OlssonAnders  1730
 BrynjelssonNils  1736
 HanssonLars 17161744
 LarssonPär 17041744
 NilssonErich  1744
 AnderssonSimon 17241750
 PärssonAnders 17361750
 AnderssonA  1817
 LarssonC  1817
 PehrssonL  1817
 SimonssonA  1817
 HolmbergAndreas 18151840
 HolmbergNils 18151840
 LarssonElias 18151840
 GabrielssonAlexander 18241860
 Westerberg/ PetterssonCarlFredrik/ justus18521873
 Westman/ OlssonAron 18571878
 EkströmJohanBernhard/ carl18581883
VäderöarnaWänlundJohan 187318891835
 HolmbergAdolf 18631890 
 Fredberg/ ChristianssonFransChristian18761898
 JonssonCarlJohan18771900
NordkosterKarldénJohanAlfred188619101939
 EkströmKarlVictor189119111939
VäderöarnaEkströmJohnMentor18911911