Dyngö Lotsplats

Ur Minnesalbum 1914 – 1924 Lotsverkets personal:

Fotografier lotsar

Dyngö lotsplats är en av de äldsta på Västkusten. På västsidan av Dyngö inskjuter en bukt, som bildar en skyddad hamn. Öster om Dyngö finns goda ankarsättningar, vilka förr under segelfartygens tid ofta anlitades av vinddrivna segelfartyg.

Särskilt i minnet äro de stormar som rasade 1871 – 75. Då kunde på en gång 30 – 40 segelskutor komma in.

Av de lotsar som tjänstgjorde vid Dyngö åren 1815 – 40, äro namnen Nils Holmberg, Andreas Holmberg och Elias Larsson i minnet. På det ställe där vaktstugan nu är uppförd var då ett stenrös, vilket var lotsarnas enda skydd vid oväder.

På 1840-talet fanns på platsen 6 hus, nu 22. Lotsarna bodde då som nu i egna ägandes hus.