Valdemarsviks lotsplats

Det enda som är känt om denna lotsplats är att i 1774 års rulla och generalmönstring för Lotswerket finns lotsen Amund Amundsson Söderberg 59 år upptagen med angivande av att vara anställd 1773

Sen finns inget mer noterat i senare upplagor 1799 eller 1820 års reglementen.