Visby Lotsplats

57° 38.121′ N 18° 17.142′ E

Tjb 272 och 273. 1960 talet

Lotsinrättningen på Gotland anordnades 1727. Tillhörde Södra lotsdistriktet.

Ur rulla 1774:
Visby lotsplats: lotsinspektör Georg Gottfrid Stahl
Lotsar: Lars Nerman, 54 år, lots i 16 år född i Visby
Lots Lars Närström, 53 år lots i 14 år född i Näär

Nedanstående ur regelverk för lotswerket 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Visby lotsplats med 1 lotsuppsyningsman, 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsningsområde: Lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och till Västergarn, till Hallshuk eller inloppet till Kappelshamn.

Ur rulla 1818:
Lotsuppsyningsman N. Kindberg, Lotsålderman L. Öhman
Ord lots J. Högman och Lotslärling A.A. Widing

Ur 1820 års förteckning: Till Västergarn, Hallshuk eller inloppet vid Kappelshamn, Klinte, till sjöss eller från sjön. Ur regl. 1 ålderman, 1 mästerlots, 2 secund lotsar, 1 lotslärling

Ur ”Den Svenske Lots 1853”: lotsbiträde finnes i Wisby och är nödigt att anlita för att veta huruvida utrymme finnes eller icke i hamnen. I hårt väder och med hög sjö  är högst vådligt att söka in och vid sådana tillfällen hissas en röd flagga på stadsmuren till tecken att icke kunna anlöpa.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Visby till Västergarn resp. Hallshuk eller inloppet till Kappelshamn, Klintehamn, till sjöss eller från sjön.

1884 byggdes ett lotsuppassningshus och en signalstång.
1896 fick Visby en ny däckad lotskutter.
1914 sålde lotsverket stora däckade kuttern till Lotsplatsen

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter, 8,5x 3,35 med 10 hk motor
1 roddbåt byggd 1898 i furu, klink 5,4×1,7
1 roddbåt byggd 1918 i furu, klink 5,3×1,9
1 roddbåt byggd 1903 i furu, klink 5,1×1,7

Ur lotsledsförteckningen 1916. Lots uppassa i staden och möta ankommande fartyg utanför redden. Vis södra stadsmuren å den sk Skansen hissa en röd kula eller flagga då lotsar ej kunna utgå. Däckad kronolotsbåt finnes.
1941 byggdes nytt lotsuppassningshus.

Händelser:

1876 den 13 juli: Skonert från Oskarshamn med trälast. VSV storm med regntjocka. Fartyget som hade drivit från Ölands norra udde sökte och erhöll lots utanför Visby men som skutan var rank vågade befälhavaren ej lägga bi utan beslöt att istället länsa till Kappelshamn. Kort därefter kantrade fartyget och drev iland vid Lummelunds bruk. Besättningen och lotsen blev efter 5 timmars vistande på fartygets köl bärgade av en dansk jakt.

1894 13 sept. Begav sig två lotsar och en lotslärling under N storm och svår sjögång med båt ut från Visby och avlämnade med stor svårighet lots till i nämnda stad hemmahörande briggen SVANTE som därefter infördes till ankarplats i lä om Västergarns Utholme och belönas lotsarna därvid för visad skicklighet och oförskräckthet med 25 kr vardera.

1902 14 sep: Lämnade lotsförman, 1 extra lots och en lotslärling alla från Visby lotsplats, under svåra omständigheter lotsbiträde åt i Halmstad hemmahörande skonerten BRAGE som därefter inlotsade till Visby. Lotsförman tilldelades 30 kr och envar av de övriga 20 kr.

1904 22 nov: Utgå från Visby lpl lotsförman, 1 mästerlots samt en lotslärling under svår storm och hög brytande sjö och lämna med ögonskinlig livsfara biträde åt S/S VISBORG som därefter inlotsades till Visby. Lfm tilldelades 30 kr och de övriga 25 kr vardera.

1905 14 okt: Lämnade en lotsförman, 1 mästerlots, 1 lots och en lärling alla från Visby lpl, under svår storm och hög sjö med fara för sina egna liv lotsbiträde åt norska S/S TRYGG och tilldelas härför Lfn 30 kr och envar av de övriga 20 kr.

1920 2 nov: Utgick lotsarna vid Visby lotsplats E:A: Pettersson och KW Dahlbeck  i den senares tillhörig roddbåt för att bistå den strandade skonerten WALTER besättning. Trots orkanlik storm och kraftiga regn och snöbyar och hög brytande sjö lyckade lotsarna rädda besättningen. För ådagalagt mod och självuppoffring vid ifrågavarande tillfälle erhöll de en belöning om 75 kr vardera.

Kända lotsar Visby lotsplats sorterade efter anställningsår

Lotspl. 2Lotspl. 3EfternamnFörnamn  FöddAntAvskDöd
NermanLars17201658
NärströmLars17211660
StahlGeorgGottfrid1774
  ÖbergCarlOrion  1800 
KindbergN1818
ÖhmanLars1818
HögmanJ1818
WidingAA1818
  ZetterqvistJohanAugust 18411883 
Härvik DahlbeckCarlJacob 18531888 
  ThompsonOlofAugust 18411888 
PuxonFransJohanOskar18521891
  FribergNilsKarlArvid18731896 1949
  EngeströmKristianFredrik 18731900 
HärvikHardingCarlGustafAlbert187619011936
  WigströmKarlAnton 18801901 
  OlssonOskarGustafHeribert18601902 
SliteHärvikDahlbeckKarlAnders 18851904
  DahlbeckCarlWilhelm 18901906 
Ljugarn lf GarnströmNiklasEmanuel 18861907 
  HolmbergKarlNiklasRobert18891907 
  PetterssonEmilAron 1884190719311935
  OlssonCarlGustavHenrik18941909 
  SandbergCarlJacobTeodor18821909 
  NordinErnstJonatan 18971917
  FrejdCarlOskar 19001924 
  DahlbergKarlRagnarMartin19091932 
  ThuressonArneEdvard 19141938 
Klintehamn lfm HögqvistOskarJohanAugust19151941
Slite SmitterbergCarlHugo 19181944
Slite LarssonBengtJosef 19211952
KlintehamnSkellefteåWahlbyAxelIngemar 19281955
Gotlands TOFårösundUlmstedtGillisKarlOskar19331958 
Gotlands TO StröbergJan  19431977 
Gotlands TO LundqvistLarsSverker 19411980 
Gotlands TO KolbergKurt  19371981 

Ur Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Redan på den tid, då Visby under 1200- och 1300-talet var en betydande handelsort och sjöfartsstad, torde lotsar ha funnits där, dels för att lokalt betjäna fartygen, dels för att lotsa dem till olika hamnar och platser inom Östersjöbäckenet med Finska Viken. Därom finns emellertid inga skriftliga urkunder kvar. De ledsagare och styrmän som omnämns i Visby lagar, torde allesammans ha varit långvägslotsar.

Visby hamn var på den tiden belägen norr om den nuvarande hamnen, på det område där nu varmbadhuset m. fl. byggnader och tomter är belägna. Där fanns en av naturen danad liten bukt, skyddad av en krans utanför belägna små holmar, alltså ur trygghetssynpunkt ett utmärkt läge. Att hamnen ej hade något vidare stort djup var, med hänsyn till storleken och djupgåendet hos den tidens farkoster, ej så farligt med.

Då staden, efter Valdemar Atterdags plundring år 1361 samt handelns avtagande av även andra orsaker, började gå tillbaka i makt och välstånd, tilläts hamnens uppgrundande. Rivaler om handelsförbindelserna uppges ha seglat in sandlastade farkoster i hamnen samt sänkt dem där avsiktligt. Slutligen började hamnen användas som avstjälpningsplats och försvann totalt.

Då hamn skulle byggas på nytt, lades den sydligare, där djupförhållandena var gynnsammare. Denna fördel köptes emellertid på bekostnad av tryggheten, och man har flera gånger haft anledning att tänka tillbaka på gamla tiders förhållanden. Nu är emellertid hamnen utbyggd så, att den i sina inre delar erbjuder skydd under alla förhållanden.

Då Gotland var eget lotskaptensdistrikt med lotskaptens expeditionen förlagd till Visby, var överlotsen av 1:a grad tillika lotsförman i Visby. Enligt kunskapskällan Orion Öbergs rulla år 1890 hade en lots i Visby i uppmuntringspengar 480 kronor om året samt en lotslott om 600 á 700 kronor, således 1,280 á 1389 kronor i allt. Lotslotten steg årtiondet 1891 – 1900 till i medeltal 1,100 kronor, 1901 – 1910 till 1,350 och var i genomsnitt de fyra åren före 1915 1,662 per år, till vilket belopp kom de uppmuntringspengar, som kunde år för år bli bestämda. Full lotslott skulle år 1927 ha varit 2,062 och år 1928 kr 1,760.

Överlots av 1:a grad var Carl Orion Öberg, far till fyrmästare Öberg, initiativtagaren till föreningen. Förste lotsförman blev Nils Friberg år 1910.