Lotsar 1751 och 1800-talet

FÖRTECKNING ÖVER STOCKHOLMSLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING. Följande är utdrag från rullor.

I denna förteckning är Lotsåldermän, överlotsar och lotsplatschefer undantagna.

Secundlotsen Staffan Staffansson Öman f 1801, grundstötning med svenska briggen ”GURLI” den 10/9 1839 på hasselkobben vid Kanholmsfjärden. Misstanke om fylleri ej bestyrkt. Straff: 4 månaders arbetsfängelse i Malmö. Se nedan Mål i Krigsrätten

Nils Jansson Norman, f. 19/8 1802, lotslärling 1/8 1812, sekundlots 18/6 1822, mästerlots 16/9 1844, avsked med pension 10/2 1862. Bosatt i Norrsunda och Oppeby på Runmarö.

Johan Peter Sjöblom, f. 13/12 1802, lotslärling 4/9 1813, sekundlots 14/4 1825, mästerlots 3/12 1846, avsked med pension 28/1 1862. Bosatt i Stavsnäs på Värmdö. (1861: 3 rdr böter för underkänd prickning).

Johan Eric Runsten, f. 27/9 1803, lotslärling 6/5 1815, sekundlots 28/4 1826, mästerlots 24/4 1849, avsked 21/12 1865 på egen begäran. Bosatt i Styrsvik (Vitträsk) på Runmarö.

Carl Magnus Forsberg, f. 25/2 1801, lotslärling 24/10 1815, sekundlots 14/4 1825, mästerlots 12/6 1846, avsked 7/5 1864 på egen begäran. Bosatt i Norrsunda på Runmarö. (13/5 1850: 4 dygns arrest för felaktigt uppförande. 7/11 1862: 3 rdr böter för underkänd prickning)

Eric Runsten, f. 25/6 1812, lotslärling 12/4 1821, sekundlots 27/5 1830, mästerlots 29/7 1850, avsked 14/8 1865 på egen begäran. Bosatt i Norrsunda och Styrsvik på Runmarö. (5/10 1848: 2 dygns arrest för fel i tjänsten å s/s GYLFE. 20/9 1862: 6 dygns arrest på vatten och bröd för vilseledande lotsning av s/s BRAVIKEN samt lögnaktiga uppgifter).

Gustaf Eric Dornan, f. 14/10 1810, lotslärling 5/6 1822, sekundlots 27/5 1830, mästerlots 11/7 1853, avsked med pension 4/11 1865. Bosatt i Solberga, Söderby på Runmarö. (8/9 1864: 4 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten. 5/11 1864: dito.

Carl Gustaf Boman, f. 13/9 1812 lotslärling 5/6 1822, sekundlots 2/8 1831, mästerlots 4/8 1853, avsked med pension 20/9 1867. Bosatt i Oppeby, Styrsvik på Runmarö. (27/11 1858: 8 dygns arrest för falsk rapport och ordervägran. 14/12 1865: 4 dygns arrest på vatten och bröd för felaktig lotsning under fylleri samt lögnaktig uppgift).

Anders Gustaf Söderström, f. 25/1 1811, lotslärling 5/6 1822, sekundlots 2/8 1833, mästerlots 19/4 1854, avsked med pension 6/2 1866. Bosatt i Södersunda på Runmarö. (3/6 1856: 6 rdr böter för fylleri).

Gustaf Frans Sundberg, f. 24/3 1814, lotslärling 14/4 1825, sekundlots 2/8 1831, mästerlots 19/4 1854, avsked 5/5 1871. Bosatt i Långvik på Runmarö. (16/10 1867: 4 dygns vaktarrest för fylleri och oredlighet i tjänsten).

Gustaf Eric Wickberg, f. 7/5 1815, lotslärling 15/12 1826, sekundlots 7/11 1834; mästerlots 11/1 1856, död 22/9 1863. Bosatt i Lerkila, Runmarö.

Eric Boman, f. 18/9 1815, lotslärling 15/12 1826, sekundlots 7/11 1834, mästerlots 11/1 1856, avsked med pension 18/4 1876. Bosatt i Långvik på Runmarö. (27/8 1861: 3 rdr i böter för underkänd prickning).

Gustaf Eric Södergren, f. 26/3 1817, lotslärling 16/1 1830, styrsedel 9/7 1834, sekundlots 2/11 1837, utstruken för fylleri 13/10 1862. Bosatt i Södersunda på Runmarö. (30/8 1856: 4 dygns arrest för fylleri och oanständigt uppförande).

Carl Johan Sundberg, f. 18/4 1820, lotslärling 16/5 1831, styrsedel 12/12 1834, sekundlots 16/7 1839, mästerlots 14/4 1863. Bosatt i Långvik på Runmarö.

Johan Eric Söderman, f. 18/9 1820, lotslärling 23/7 1831, styrsedel 26/7 1837, sekundlots 30/2 1840, mästerlots 14/4 1863, avsked med pension 11/11 1875. Bosatt i Lerkila på Runmarö. (27/8 1861: 3 rdr i böter för underkänd prickning).

Johan Norman, f. 4/6 1820, lotslärling 5/7 1833, styrsedel 21/6 1838, sekundlots 27/8 1844, mästerlots 14/4 1063, avsked 15/11 1864, enögd, otjänstbar. Bosatt i Norrsunda på Runmarö.

Abraham Wallerman Wickberg, f. 12/7 1821, lotslärling 15/7 1833, styrsedel 10/7 1838, sekundlots 29/3 1842, mästerlots 14/4 1863, död i kolera 23/7 1866. Bosatt i Lerkila på Runmarö.

Johan Victor Boman, f. 7/5 1826, lotslärling 30/8 1837, styrsedel 24/8 1844, sekundlots 12/6 1846, mästerlots 14/4 1863. Bosatt i Långvik på Runmarö. 1855: permission över sommaren för att idka sjöfart med storbåt i skärgården. 1856: dito med ångfartyg.

Johan Wilhelm Wickberg, f. 24/2 1828, lotslärling 10/8 1838, styrsedel 24/7 1845, sekundlots 8/10 1848, mästerlots 24/9 1863, drunknade 26/10 1867 under tjänsteutövning. Bosatt i Långvik på Runmarö. (27/8 1861: 3 rdr böter för underkänd prickning. 28/6 1867: 4 dygns vaktarrest för försummat uppdrag).

Carl Anders Forsberg, f. 8/9 1829, lotslärling 25/2 1840, styrsedel 7/8 1845, sekundlots 23/8 1849, mästerlots 31/5 1864, avled i olyckshändelse 24/11 1877. Bosatt i Norrsunda på Runmarö.

Carl Gustaf Harman, f. 22/6 1829 (lotsson), lotslärling 22/7 1841, styrsedel 12/6 1845, sekundlots 23/8 1849, död 11/4 1864. Bosatt i Norrsunda på Runmarö. (8/9 1855: 3 mån. straffarbete på fästning för grundstötning med skeppet ELISABETH.)

Carl Peter Westerberg, f. 15/9 1829, lotslärling 27/8 1841, styrsedel 26/6 1846, sekundlots 14/12 1857, mästerlots 21/6 1871, avsked 5/3 1809, transport från Berghamns lotsplats 8/5 1857. Bosatt i Södersunda på Runmarö.

Eric Gustaf Öman, f. 5/8 1830, lotslärling 16/9 1844, styrsedel 6/8 1845, sekundlots 8/7 1851, avsked på egen begäran 24/7 1865. Bosatt i Norrsunda på Runmarö. (26/2 1850: 8 dygns arrest på vatten och bröd för grundst. med s/s GOTTLAND. 30/8 1856: 4 dygns arrest för fylleri och oanständigt uppförande. 1861: 3 rdr böter för fel. prick)

Carl Gustaf Gädda, f. 9/11 1830 (lotsson), lotslärling 16/9 1844, styrsedel 14/7 1849, ek.-lots 11/7 1853, mästerlots 23/12 1864, avsked 26/12 1873. Bosatt i Södersunda på Runmarö.

Johan Fredrik Sjöblom, f. 30/4 1831, (lotsson), lotslärling 3/12 1846, styrsedel 18/10 1848, sekundlots 4/8 1853, mästerlots 31/8 1865, avsked 16/11 1886. Bosatt i Stavsnäs på Värmdö. (28/9 1869: 2 dygns vaktarrest för uppstudsighet mot förman. 21/5 1875: 4 dygns vaktarrest för prejeri mot fartygsbefälhavare).

Alexander Öhman, f. 9/7 1833 (lotsson), lotslärling 22/3 1847, styrsedel 14/7 1849, sekundlots 19/4 1854, mästerlots 8/12 1865, Avförd för superi 20/12 1871. Bosatt i Norrsunda på Runmarö. (12/12 1867: 4 dygns vaktarrest för spritsmuggling till besättningen under lotsning. 18/7 1871: 4 dagar på vatten och bröd för fylleri i tjänsten)

Carl Eric Öman, f. 7/8 1828 (mls-son), lotslärling 18/10 1848, styrsedel 14/7 1849, sekundlots 19/4 1854, mästerlots 30/4 1866. Bosatt i Vitträsk på Runmarö.

Johan Eric Runsten, f. 12/10 1832 (sekundlotsson), lotslärling 18/10 1848, styrsedel 14/7 1849, sekundlots 19/4 1854, mästerlots 30/4 1866 död 30/10 1875. Bosatt i Styrsvik på Runmarö. (1861: 3 rdr i böter rör underkänd prickning).

Anders Peter Sjöblom, f. 23/3 1836 (lotsson), lotslärling 23/8 1849, styrsedel 21/6 1854, sekundlots 30/4 1857, avsked 30/6 1865 för sjuklighet. Bosatt i Stavsnäs på Värmdö.

Johan Gustaf Forsberg, f. 21/8 1837 (lotsson), lotslärling 23/8 1849, styrsedel 21/6 1854, sekundlots 30/4 1857, mästerlots 27/8 1866, död 22/5 1871. Bosatt i Norrsunda på Runmarö.

Anders Gustaf Sundqvist, f. 5/9 1835 (lotsson), lotslärling 21/6 1851, styrsedel 18/10 1852, sekundlots 30/4 1857, mästerlots 29/11 1867, död 23/10 1882. Bosatt i Långvik på Runmarö. (14/11 1864: 4 dygns arrest för fylleri i tjänsten).

Alexander Boman, f. 17/9 1837 (lotsson), lotslärling 21/9 1852, styrsedel 21/6 1854, sekundlots 30/4 1857, mästerlots 29/11 1867, avsked på egen begäran 18/4 1876. Bosatt i Långvik på Runmarö.

Carl Alexander Södergren, f. 20/1 1838 (lotsson), lotslärling 21/9 1852 styrsedel 11/6 1856, sekundlots 22/4 1864, död 16/8 1866. Bosatt i Södersunda på Runmarö.

Johan Alexander Öman, f. 10/10 1837 (lotsson), lotslärling 11/8 1853, styrsedel 11/6 1856, sekundlots 22/4 1864, mästerlots 28/4 1876. Bosatt i Vitträsk på Runmarö.

Samuel Eugen Wickberg, f. 20/8 1838 (lotsson), lotslärling 11/8 1853, styrsedel 12/9 1856, sekundlots 23/12 1864, avsked 11/2 1876 och 100 kr i böter för grundst. Bosatt i Lerkila på Runmarö. (10/9 1873: 100 rdr böter för grundst. med s/s ARLA).

Gustaf Engelbert Sjöblom, f. 18/8 1839 (lotsson), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 27/6 1861, sekundlots 31/8 1865, mästerlots 15/12 1877. Bosatt i Stavsnäs på Värmdö.

Johan Gustaf Rönnlöf, f. 11/9 1840 (lotsson), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 12 /9 1856, sekundlots 31/5 1864, avsked 8/10 1875. Bosatt i Norrsunda på Runmarö. (13/4 1869: 2 dygns arrest för fylleri i tjänst)

Carl Eric Söderström f. 5/8 1835 (lotsson), lotslärling 12/7 1854, styrsedel 12/9 1856, avsked 4/12 1865 för oförmåga att ta examen och sjuklighet. Bosatt i Södersunda på Runmarö.

Carl Eric Sundgren, f. 1/9 1840 (lotsson), lotslärling 12/9 1856, styrsedel 13/7 1857, sekundlots 31/7 1865, mästerlots 28/4 1876, Bosatt i Södersunda på Runmarö. (7/5 1883: 10 kr i böter för försummat lotsuppdrag).

Johan Gustaf Söderström, f. 5/10 1840 (lotsson), lotslärling 21/7 1857 styrsedel 27/6 1861, avsked på egen begäran 4/6 1866. Bosatt i Södersunda på Runmarö.

Anders Gustaf Sundberg, f. 14/4 1836 (lotsson), lotslärling 21/7 1857, styrsedel 5/7 1858, sekundlots  31/7 1865, mästerlots  8/8 1876. Bosatt i Lerkila på Runmarö.

Carl Gustaf Wickberg, f. 12/5 1844, lotslärling 8/6 1865, styrsedel 21/7 1857, avskedad 4/9 1866 för bristande håg. Bosatt i Lerkila på Runmarö.

Johan August Sundqren, f. 28/9 1842 (lotsson), lotslärling 2/6 1862, styrsedel 2/6 1862, sekundlots 8/12 1865, mästerlots 21/12 1881, transport från Berghamns lotsplats. Bosatt i Södersunda på Runmarö. (4/11 1867: 100 rdr böter för grundst. med slupen HILDA på St. Höggarns bank. 7/5 1883: 10 kr böter för försummat lotsuppdrag).

Frans Theodor Pihl, f. 8/12 1839 (båtskeppare, f.d. lotslärling), lotslärling 26/7 1865, styrsedel 4/8 1865, sekundlots 30/4 1866, mästerlots 1/12 1882, död 7/4 1888. Bosatt i Långvik på Runmarö. (3/11 1867: 2 dagar arrest för oredighet under lotsning och osannfärdiga uppgifter 6/9 1873: 5 dygns vaktarrest för försummad tjänstgöring).

Johan Gustaf Blomqvist, f. 12/7 1835 (båtskeppare), lotslärling 8/9 1865, styrsedel 18/10 1865, sekundlots 30/4 1866, mästerlots 5/11 1883 Bosatt på Djurö.)

Johan Erik Byrström, f. 3/11 1840 (båtskeppare), lotslärling 8/9 1865, styrsedel 27/10 1865, sekundlots 17/5 1867, avsked 26/5 1869, transport till Vaxholms lotsplats. Bosatt i Stavsnäs på Värmdö.

Anders Gustaf Söderberg, f. 8/2 1844 (båtskeppare), lotslärling 2/10 1865, styrsedel 6/2 1866, sekundlots 17/5 1867, mästerlots 3/12 1883, Bosatt i Lerkila på Runmarö.

Johan Fredrik Öhman, f. 17/8 1841 (sjöman), lotslärling 30/4 1866, styrsedel 7/9 1866, lots 23/12 1867, mästerlots 27/3 1884. Bosatt i Långvik på Runmarö.

Gustaf Reinhold Lindqvist, f. 27/3 1839 (skeppare), lotslärling 4/9 1866, styrsedel 12/8 1867, lots 24/5 1869, mästerlots 3/4 1886. Bosatt i Styrsvik på Runmarö.

Johan Edward Blomqvist, f. 17/6 1843, lotslärling 4/9 1866, styrsedel 23/7 1867.

Wilhelm Westerberg, f. 21/9 1843, lotslärling 11/9 1866, styrsedel 22/7 1867, lots 26/5 1869, mästerlots 3/4 1886. Bosatt i Vitträsk, Runmarö.

Erik Gustaf Bernhard Johansson, f. 19/11 1846, lotslärling 22/11 1867, styrsedel 18/9 1868, lots 28/4 1876, mästerlots 16/3 1888.

August Conrad Johansson, f. 2/11 1848, lotslärling 22/11 1867, styrsedel 18/9 18ij8, lots 28/4 1876, mästerlots 16/3 1888. Skadad i tjänsten 1884.

Johan Reinhold Ollongren, f. 19/7 1846, lotslärling 22/11 1867, styrsedel 18/9 1868, lots 8/8 1876, mästerlots 16/3 1888.

Johan Gustaf Sundström, f. 12/3 1836, lotslärling 7/8 1851, styrsedel 29/5 1855, lots 6/7 1858, mästerlots 10/10 1862, transport 6/3 1876 från Vaxholms lotsplats. (15/9 1876: 50 kr böter för grundstötning)

Anders Sjögren, f. 29/1 1838, lotslärling 1/7 1854, styrsedel 1/7 1858, lots 26/7 1864, mästerlots 26/5 1869. Transport 1/7 1858 från Svenska Högarnas lotsplats till Vaxholms lotsplats. Transport 1876 från Vaxholms lps till Stockholms lps. (1877: 10 kr avdrag på lotspeng. för fylleri i tjänsten. 1886: 60 kr dito för dito. 1887: 200 kr böter för grundst. med s/s MARSHELL. 1891: 60 kr avdrag för fylleri.

Johan Fredrik Andersson Forsberg (antog namnet Forsberg 1890), f. 27/5 1846, lotslärling 3/7 1869, styrsedel 14/7 1871, lots 26/4 1881, mästerlots 14/10 1890. (1883: 100 kr böter för grundst. med s/s ÖREGRUND).

Axel Ferdinand Lindström, f. 23 /5 1847, lotslärling med styrsedel 30/4 1881, lots 7/6 1881. Transport från Vaxholms lps.

Alfred Julius Sjöblom, f. 19/8 1843, lotslärling 30/4 1881, styrsedel samma dato, lots 15/6 1888, mästerlots 28/3 1894. Transport från Vaxholms lps 24/5 1875.

Carl Helmer Westerberg, f. 24/2 1860, lotslärling 30/6 1879, styrsedel 23/12 1881, lots 19/3 1889, mästerlots 13/8 1897

Gustaf Albert Alexander Öman, f. 1/5 1861, lotslärling 9/3 1882, styrsedel 4/9 1884, extra lots 23/10 1894, lots 23/4 1895, mls 14/11 1901

Johan Henrik Sundström, f. 8/4 1864, lotslärling 26/6 1885, styrsedel 20/6 1889, styrmansexamen. 1889, ångbåtsbefälhavare examen 1890.

Johan Oscar Blomqvist, f. 8/11 1862, lotslärling 29/7 1883, styrsedel 20/6 1889.

Alfred Wilhelm Westerberg, f. 27 /11 1871, lotslärling 29/7 1887. Johan Axel Öhman, f. 16/1 1875, lotslärling 23/7 1892.

Carl Conrad Sundgren, f 17/5 1876,ant 1894, ex 1896, lots 1899 ml 1912 död 1935

Ejnar Reinhold Blomqvist f 26/9 1872,  ant 1894, ex 1894, lots 1898, ml 1911 öl 1931 avsked 1936, död 1962

Ernfrid Hjalmar Lundqvist f.1875, anr 1894, lots 1901, ml 1916, avsked 1935, död 1959

Rudolf William Sundgren f 1875, ant 1894, lots 1903, ml 1918, avsked 1935, död 1951

Axel Boman f 1873 , ant 1894, lots 1903, ml 1918, avsked 1938, död 1957

PERSONAL VID STOCKHOLMS LOTSPLATS 1751:

Lotsar:

Anders Andersson, Södersunda, Runmarö
Staffan Michelsson, Norrsunda, Runmarö
Anders Staffansson, Runö, Djurö
Hans Mattsson, Stavsnäs
Erich Erichsson, Södersunda, Runmarö
Nils Nilsson, Solberga, Runmarö
Jan Jansson, Långvik, Runmarö
Matts Jansson, Fridsvik, Värmdö
Erich Jönsson, Eknö
Nils Ersson, Berghamn
Michel Mattsson, Söderby, Runmarö
Pähr Mattsson, Stavsnäs, Värmdö
Erich Ersson, Stavsnäs, Värmdö
Erich Hansson, Långvik, Runmarö
Staffan Jönsson, Kanholma, Vindö
Erich Jönsson, Kärret
Erich Ersson, Styrsvik, Runmarö
Staffan Andersson, Björkvik, Ingarö

Utlärda lotsdrängar:

Staffan Jansson, Norrsunda, Runmarö
Matts Mattsson, Pålsudde, Vindö
Jan Larsson, Södersunda, Runmarö
Anders Ersson, Gatan, Runmarö
Johan Staffansson, Norrsunda, Runmarö
Jan Ersson, Styrsvik, Runmarö
Jan Jansson, Styrsvik, Runmarö
Erich Andersson, Solberga, Runmarö
Anders Andersson, Södersunda, Runmarö
Jan Nilsson, Stavsnäs, Värmdö.
Staffan Ersson. Eknö
Peter Ersson, Vindö
Staffan Staffansson, Norrsunda, Runmarö
Nils Johansson, Styrsvik, Runmarö
Jan Ersson, Gatan, Runmarö
Jon Jonsson, Berghamn
Erich Andersson, Söderby, Runmarö
Erich Nilsson, Norrsunda, Runmarö
Matts Andersson, Södersunda, Runmarö
Nils Nilsson, Lerkila, Runmarö
Erich Paulsson, Solberga, Runmarö

Lotslärlingar:
Nils Hansson, Stavsnäs, Värmdö
Hans Ersson, Långvik, Runmarö
Matts Hindrichsson, Bullandö, Värmdö
Staffan Michelsson, Söderby, Runmarö
Olof Nilsson, Stavsnäs, Värmdö
Nils Ersson, Styrsvik, Runmarö
Anders Mattsson, Norrsunda, Runmarö
Jan Andersson, Djurö
Hans Jansson, Långvik, Runmarö
Erich Mattsson, Söderby, Runmarö
Erich Ersson, Långvik, Runmarö
Matts Hansson, Stavsnäs, Värmdö
Erich Ersson, Stavsnäs, Värmdö

Mål i Krigsrätten

Mot secundlotsen Staffan Öman vid Stockholms lotsplats, som lotsade svenska briggen GURLI från Stockholm till Sandhamn den 10 september 1839 och grundstött på Hasselkobbsgrundet vid Kanholmsfjärden mellan kl 20-21.

Briggen var på resa Stockholm-Ostindien (Batavia) med last av järn, stål och tjära

Rättens protokoll: Att secundlotsen Öman, då han här i staden kommit ombord, genom sitt förhållande givit anledning till den förmodan att han varit drucken. Öman hade nämligen bl.a. kastat sig baklänges över skylightet och i denna ställning förblivit oaktat fruntimmer vistats å däck och av ett sådant förhållande funnit sig generade, ävenså hade Öman under seglingen gått bredvid skepparen Boman och pratat åtskilligt trots att Boman uppmanat honom att ha närmare tillsyn om fartyget.

Secundlotsen Öman, enligt uppgift 38 år gammal född på Runmarö erkände fritt och otvunget anklagelserna, bedjande om nåd och barmhärtighet hos sina domare, att han var vållande till fartygets grundstötning. Han hade inget att förebära annat än att han, i anseende till mörkret, icke sett grundet, vars läge han sade sig ganska väl känna, emedan det är ett övervattensgrund, men däremot nekade han till att ha varit drucken.

Lotschefen Fogelström vitsordade, att Öman hittills gjort sig känd för nykterhet och ordentligt uppförande.

Straff: 4 månaders arbetsfängelse i Malmö