Göteborg Lotsplats

57° 40.889′ N 11° 52.294′ E

Grundades före 1697 troligen 1680

Göteborgs omnämns i 1696 års lotstaxa

1697 Fanns i Göteborg och Brännö: 12 lotsar, 6 lotsdrängar och 4 lärlingar. Käringberget hade 3 lotsar och Hindberget 1 lots

Ur artikel och reglemente 1697:

I Götheborg voro äfven lotsar stationerade. Deras uppgift var att hålla en stadig vakt vid Vinga och att lotsa de från ankommande fartygen in till staden och den där belägna hamnen. Lotsarna på Brännö skulle jämväl i detta avseende vara dem behjälpliga. Vidare skulle man uppvakta vid det södra inloppet och det där belägna Vrångö samt Tistlarna. Vidare från Gltheborg till Kalvesund och Marstrand. Alla från Vrångö och Tistlarna kommande fartyg hade de att lotsa in till Göteborg samt att dependera dessa under uppsyningsmannen som var boende på Brännö. Lotspenningarna på varje lotsning betalades sålunda: Norrifrån från Vinga samt genom södra gattet vid vrångö och Tistlarna för en farkost om 5 a 6 fot; 2 daler 16 öre s:f samt skepp och farkoster gående däröver till 10 fot 12 öre s:f och de som gingo däröver till 14 fot 15 öre samt de ännu större 18 öre s:f.
Detta för var fot samt lika mycket för utlotsningen till Vinga och Tistlarna. För lotsning i den inre farleden igenom Kalvesund från Göteborg till Marstrand beräknades för en liknande farkost 3 daler s:f samt för de farkoster som vor liggande däröver till 10 fot 16 öre s.f och från 10-14 fot 20 öre och där över gående 24 öre för var fot. Likartat betalades för styrningen från Göteborg från Kalvesund, 1 daler 16 öre s:f samt andra däröver gående 12 öre s:f för varje fot.

(s:f = shilling franco/ Red Anm.)

1729 Fanns det 1 ålderman, 4 lotsar, 3 lotsdrängar och 2 lotslärlingar vid Käringberget

Lotsålderman: Johan Arvidsson
Lotsar: Anders Christophersson, Anders Andersson, Lars Larsson, Arvid Christophersson
Extra lotsar: Bengt Andersson Rääf, Nils Andersson, Anders Torbensson
Lotsdrängar: Lars Andersson, Jan Larsson

1736 års rulla (Käringberget och Hinsholmen)
Lotsar:
Bengt Andersson i tj 1717
Anders Christoffersson i tj 1717
Arwed Christoffersson i tj 1717
Anders Andersson i tj 1721
Anders Torbjörnsson i tj 1721
Lars Larsson i tj 1728
Nils Andersson i tj 1728
Lars Andersson i tj 1730

1744 fanns 8 lotsar och 2 lotsdrängar nämnda vid Käringberget och Hindsholmen
Lotsar: Bengt Andersson, Lars Larsson, Nils Andersson, Anders Andersson, Arvid Christophersson, Lars Andersson, Jon Andersson, Christopher Arvidsson
Lotsdrängar. Jon Larsson och Erich Hansson

Ur Rulla 1744:

   ÅlderTj- år
LotsuppsyningsmanJ Magnusberg4427
ord lotslarsnilsson4016
johnlarsson5130
nilsolsson447
christopherlarsson4117
anderslarsson3717
larsjonsson4928
johnandersson6138
nilsarfwidsson4929
svenpehrsson5224
pehrandersson5723
larsjansson323
utlärd lotsdrängarfwidpersson371
larslarsson353
anderspehrsson311
börgielarsson260

Ur reglemente för lotsverket 1799

Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Göteborgs fördelning lyder Göteborgs lotsplats. 1 lotsuppsyningsman 1 lotsålderman, 8 ordinarie lotsar, 4 secondlotsar, 3 utlärda ordinarie lotsdrängar 3 utlärda reservlotsdrängar, 8 lotslärlingar.

Lotsningsområdet: Lotsarna uppassa i staden utlotsa till sjöss vid Vinga och dessutom till Rivöfjorden till Vrångö till Känsösund till Varjehåla och Kalvsund.

Ur Rulla 1817:

Överålderman J Malmgren
Ordinarie lotsar: L Larsson, P Berg, J Nilsson, E Svensson, L Berg
Sekund lotsar: J Larsson, T Pettersson, A Nilsson, E Pettersson
Ordinarie lotsdrängar: A Larsson, P Olsson, Ol Larsson, J Larsson, E Larsson, E Pettersson
Reservlotsdräng: A Andersson, J Bengtsson, Börje Nilsson, B Jönsson, P Larsson, L Andersson, A Andersson

Ur 1820 års förteckning: Lotsa till Sjöss vid Vinga, Rifwefjorden, Känsösund, Vargöhåla, Kalvsund, Vrångö, sjöss vid Fotö.
Enligt 1820 års reglemente skall lotsplatsen bemannas med 1 lotsålderman, 8 mästerlotsar, 10 secind lotsar och 8 lotslärlingar.

1885 Åtal mot mästerlots Carl Edv. Johansson angående s/s AVENAS grundstötning å det OSO från St Varholmen belägna Kattskärsgrund den 3 november 1885. Straff 1 månads fängelse och ersättning till lotsverket med 27 kr.

1886: Åtal mot kronolotsen Anders Bertrand Johansson angående s/s KATIES grundstötning å Hunnebådan den7 januari 1886. Böter 100 kr

1896 fick Göteborgs lotsplats ny däckad lotskutter som såldes 1914 av lotsverket till lotsplatsen

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggs 1916, ek/furu, kravell, 11-9×4-4, 20 hk Populär
1 däckad kutter byggd 1896, ek/furu, kravell, 10.5×3.8, 10 hk Populär

1925 byggdes nytt lotsuppassningshus jämte ekonomibyggnader och inhägnader på Ängholmen samt ny båthamn med en 50 meter lång brygga.

1935 fick Göteborgs lpl en ny lotsbåt: L 14,5, Bredd 4,8. Den var galeasrigga och utrustad med värmeledningar, elektrisk belysning och strålkastare. Styrhytten var placerad långt akterut som på en trålare. Vid provturen gjorde hon 8,8 knop med en 80 hkr motor,

Den 1 juli 1958 sammanslogs Vinga och Göteborgs lotsplatser benämnd Göteborgs lotsplats med lotsuppassning på Vinga, Yttre Tistlarna och inne i Göteborg. Lotsuppassning äger ej rum under mörker vid Yttre Tistlarnas lotsuppassning.

Tistlarnas lotsuppassningsställe under Göteborgs lotsplats indrogs den 1 januari 1961