Göteborgs lotsplats

Grundades före 1697 troligen 1680

Göteborgs omnämns i 1696 års lotstaxa

1729 Fanns det 1 ålderman, 4 lotsar, 3 lotsdrängar och 2 lotslärlingar vid Käringberget

Lotsålderman: Johan Arvidsson
Lotsar: Anders Christophersson, Anders Andersson, Lars Larsson, Arvid Christophersson
Extra lotsar: Bengt Andersson Rääf, Nils Andersson, Anders Torbensson
Lotsdrängar: Lars Andersson, Jan Larsson

1744 fanns 8 lotsar och 2 lotsdrängar nämnda vid Käringberget och Hindsholmen
Lotsar: Bengt Andersson, Lars Larsson, Nils Andersson, Anders Andersson, Arvid Christophersson, Lars Andersson, Jon Andersson, Christopher Arvidsson
Lotsdrängar. Jon Larsson och Erich Hansson

Ur Rulla 1744                                                                             

TitelFörnamnEfternamnÅlderÅr i tjänst
LotsuppsyningsmanJ Magnusberg4427
ord lotslarsnilsson4016
johnlarsson5130
nilsolsson447
christopherlarsson4117
anderslarsson3717
larsjonsson4928
johnandersson6138
nilsarfwidsson4929
svenpehrsson5224
pehrandersson5723
larsjansson323
utlärd lotsdrängarfwidpersson371
larslarsson353
anderspehrsson311
börgielarsson260

Ur reglemente för lotsverket 1799

Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Göteborgs fördelning lyder Göteborgs lotsplats. 1 lotsuppsyningsman 1 lotsålderman, 8 ordinarie lotsar, 4 secondlotsar, 3 utlärda ordinarie lotsdrängar 3 utlärda reservlotsdrängar, 8 lotslärlingar.

Lotsningsområdet: Lotsarna uppassa i staden utlotsa till sjöss vid Vinga och dessutom till Rivöfjorden till Vrångö till Känsösund till Varjehåla och Kalvsund.

Ur Rulla 1817:

Överålderman J Malmgren
Ordinarie lotsar: L Larsson, P Berg, J Nilsson, E Svensson, L Berg
Sekund lotsar: J Larsson, T Pettersson, A Nilsson, E Pettersson
Ordinarie lotsdrängar: A Larsson, P Olsson, Ol Larsson, J Larsson, E Larsson, E Pettersson
Reservlotsdräng: A Andersson, J Bengtsson, Börje Nilsson, B Jönsson, P Larsson, L Andersson, A Andersson

1885 Åtal mot mästerlots Carl Edv. Johansson angående s/s AVENAS grundstötning å det OSO från St Varholmen belägna Kattskärsgrund den 3 november 1885. Straff 1 månads fängelse och ersättning till lotsverket med 27 kr.

1886: Åtal mot kronolotsen Anders Bertrand Johansson angående s/s KATIES grundstötning å Hunnebådan den7 januari 1886. Böter 100 kr

1896 fick Göteborgs lotsplats ny däckad lotskutter som såldes 1914 av lotsverket till lotsplatsen

Tistlarnas lotsuppassningsställe under Göteborgs lotsplats indrogs den 1 januari 1961