Stockviken/Stocka Lotsplats

61° 57.418′ N 17° 20.365′ E

Stockvikens/Stocka lotsplats var till att börja med placerad i samhället men flyttades sen till Ingaskär. Lotsplatsen bytte namn från Stockviken till Stocka 1937.

Inrättad 1878 nedlagd 1 jan 1966. Norra lotsdistriktet Sundsvalls fördelning

Stocka lotsplats ägde bestånd från 1878 till årsslutet 1966 eller 1 april 1967 lite beroende på källa.

Pensionerade överlotsen Arne Wixner berättar
Den 29 maj 1878 är första visitationen införd i platsens journal. Då inspekterades det nyuppförda lotsuppassningshuset på varpbäcksudde strax söder om Stocka hamn. Vid platsen tjänstgjorde då lotsen Johan Sundberg samt en båtman. Sundberg hade tjänstgjort i Stocka från 1874 enbart för utlotsning av fartyg. Inlotsning sköttes helt av Agö och Bremö lotsarna.

1878 började både in och utlotsningar verkställas av därvarande lots och då även lotshuset tillkom detta år kan man nog räkna med Stockvikens (Stocka) lotsplats from detta år.

1880 erhöll sjömannen Anders Wassberg lotsexamen. Sundberg blev då platsens förste lotsförman.

1884 flyttades lotshuset till Ingaskär vid inloppet till Stocka hamn. Där tillkom senare märket Stocka båk och Aga fyren Ingaskär.

Främsta lotsleden var till och från Stocka hamn. Övriga lotsleder: till och från Arnöviken, Björnsundet, Jättendal, Hårte och Gnarp samt till Bremösund och Hudiksvall. Hudiksvalls lotsarna ägde icke lotsa in till eller ut från Stocka hamn om Stocka lotsar fanns att tillgå. Stocka lotsplats har förskonats från svåra personolyckor.

Stockvikens fd lotsplats låg även på holmen Rönnskär NO om Stocka samhälle

Enligt lotsledsförteckningen 1916: Lotsarna uppassa på Ingaskär och möta fartyg utanför grunden. Lotsuppassning äger icke rum under mörker.

Båtbestånd 1920:

1 däckad kutter byggd 1910, järnspant/furu kravell, 9.2×2.7 med 8 hk Höörs MV
1 motorbåt byggd 1888 i furu 6.4×2 med 3 hk Härnösands MV
1 roddbåt byggd 1902 i ek/furu, 5.4×1.6

1935 renoverades uppassningshuset
1936 anskaffades en ny lotsbåt
1937 tilldelades lpl en nybyggd lotsmotorbåt
1947 anordnades utkik på lotsuppassningshusets tak

HÄNDELSER:

1947: Lotsstyrelsen har beslutat att till envar av följande befattningshavare, nämligen tillförordnade lotsförman vid Stocka lotsplats JA Wixner, fyrvaktaren vid fyrskeppet Västra Banken, OE Molin, samt matroserna i tjänstefartyget GÄVLE, TAG Fagerberg och ETN Molarin för visat mod och ådagalagd rådighet vid räddandet, den 1 december 1947 av fyra skeppsbrutna från vraket av det å Västra Finngrundsbanken strandade S/S RUBFRED, överlämna dels skriftlig erkännande dels och en penningbelöning av 150 kr ur den Westermarkska belöningsfonden.

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvsked
ÖvergångsstatHolmbergLarsGabriel18561866 
ÖvergångsstatJacobssonJacobNiklas18401869 
 SundbergJohanAlfred18531870 
 WassbergAndersGustaf18461880 
HärnöWassbergErik 18771893 
 SundbergCarlHerman187818931931
 LöjdströmAlbin 18871908 
 WassbergOscar 188219131942
SundbergAlfredVictor18921913
FagervikLarssonJohnSigfrid19041921 
 SikströmPerHelge19051923 
 LeijströmGustafRoland19071928 
HärnöBjörlingPetrusRune19081930
HärnöBjörlingPetrusRune19081930 
WixnerJohanArne19101932
Hudiksvall/Sundsvall/ Agö/ÖLS StockaWixnerJohanArne191019321969
Hudiksvall ÖLS/ Halmstad LPCRöstlundKarlHilding19111934 
 SundbergSvenJohan19271952 
Lotsar sorterade efter anställningsår samt övriga Lpl