Degerhamn Lotsplats

56° 21.215′ N 16° 24.386′ E

Finns ej med 1799 men i 1820 års förteckning. Indragen 1 oktober 1936

Ligger på Öland SV kust, Tillhörde södra lotsdistriktet under Kalmars fördelning och lotsålderman i Borgholm.
Ur 1820 års förteckning: Lotsning till Kalmar, Kristianopel, Bergkvara till sjöss, från Kårholmen till sjöss från Gräsgårdshamn till sjöss.
Enl. 1820 års förordning skall Lpl ha 1 mästerlots, 1 secund lots och 1 lotslärling. Lots uppassa vid hamnen och emottaga fartyg utanför grunden.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde Från Degerhamn till Kalmar respektive Kristianopel, Bergkvara, till sjöss eller från sjön

1892 uppfördes ett lotsuppassningshus

Den 1 nov 1910 lyckades lotsförman och en lotslärling vid Degerhamns lotsplats samt en fiskare under svåra väderleksförhållanden bärga besättningen å det förolyckade barkskeppet SUPERIOR. För ifrågavarande räddningsföretag som var förenat med fara tilldela lotsförmannen 20 kr och de båda andra 15 kr vardera.

Ur lotsledsförteckningen 1916: Lots uppassa vid hamnen, Lotsleder från sjön vid Degerhamn eller tvärtom.

1920 års båtbestånd:
1 segelbåt byggd 1916 i ek, 6.2m x 2m

lotsar
efternamnförnamn 1förnamn 2Föddantagen i lotsverket
lindegunnaroptatus18821904
sjöbergalbinjonas18731898
barkpeteraugust18771897
brynielbroranders18671890
lundinperaugust18561881
Lotsar vid Degerhamns lotsplats