Bilder från 1916-1920

Bilder tagna under de fyra år bygget pågick. PGA av 1 världskriget saknades byggmaterial och det tog längre tid än beräknat.

6225
Innan ombyggnaden
6224
Gamla kajerna
6223
Fyrskeppen, se så öde på andra sidan, Danvikskanalen byggdes först 1929

6222

6221
Gamla entrén med trädet och rälsbanan mellan smedjan och verkstaden
6219
Gamla smedjan och motorverkstaden, den revs senare under 1970 talet
6220
Villa KÅA i bakgrunden byggdes 1911, såldes 2009 för 75 miljoner………..

 

6218
Fyrskepp och Beckholmen i bakgrunden
6217
Fyllnadsmassor
6216
Utfyllnad och cementblandare
6215
Tegel slås själv
6214
Tungdykare, tuffa grabbar!!
6213
Börjar ta form
6212
Fyr och fyrskepps förrådet växer fram
6211
Gamla grejor
6210
Rörigt ojoj

6209

6208
Lotsdirektörens villa
6207
Huvudbyggnaden
6206
Kajer och fyllnadsmassor
6205
Höglein och Seippels brädgård

6204

6203

 

6202
Mudderverk
6201
En liten ångslup tuffar mot nuvarande navis

 

6200
gamla bryggorna

6199

 

6198

6197

6196

6195