Hartsö Lotsplats

58° 42.241′ N 17° 27.947′ E

Hartsö Lotsplats anlades 1655 och nedlades 1876

Enligt ett aktstycke i ett protokoll från amiralitetet den 25 okt 1671 förordnades Israel Eriksson på Hartsö till lotsman ” vilken befinnes efter noga rannsakning därtill vara tjänlig. Han får lotsa alla svenska och främmande fartyg mellan Hartsö och Herrhamra samt Oxelösund. Först och främst skall han lotsa alla kronans skepp och farkoster som behöver hans tjänst utan någon motsägelse eller vedergällning såframt han icke vill vederbörligen plikta om över hans försummelse i det fallet klagat bliver. Men av kofferdisterna fick han ta betalt. Dock skall han icke hava makt att taga mer av en farkost som ligger tolv fot djupt och därunder än 8 öre smt (silvermynt) för var fot och av de skepp som ligger djupare än 12 fot, de må vara så stora som de kunna, 10 öre av samma slags mynt för var fot till vedergällning för sitt lotsande vilket ock skepparna honom ingalunda böra förvägra utan riktigt kontentera och betala.”

Nedanstående ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Norrköpings fördelning lyder Hartsö Lotsplats med 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng samt 1 lotslärling.
Lotsarne uppaβa på Hartzölandet emottaga från sjön utanför Enskär at inlotsa til ankarsättning i Djupsundet derifrån til sjöβ, äfwen wid Säfvesund, til Oxelösund, til Nyköpings skants, til Nyköping, Til Häfringen och utom Enskär til Landsort.

1817 fanns det utkiksstegar, 32 alnar långa uppsatta av lotsarna.

Enligt 1820 års reglemente= 2 mästerlotsar, 4 secund lotsar, 2 lotslärlingar. Lots uppassa på Hartsölandet och taga emot från sjön kommande fartyg utanför Enskär inlotsa till ankarsättning i Djupsundet och utlotsa till sjöss

Ur ”Den Svenske Lotsen” 1853: Lots fås ifrån Hartsö och möta utanför husen men bör kallas i god tid. Lotsuppassning vid Djupsundet Hartsö. Lotsningsområde: Till Landsort utom Enskär, Hävringe, Nyköpings skans, Nyköping, Oxelösund, Sävösund, sjöss utom Enskär eller från sjön vid Enskär till ankarplats vid Djupsundet

Ur Reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Hartsö till Hävringe respektive Landsort utanför Enskär, till sjöss utanför Enskär eller från sjön vid Enskär till ankarplatsen vid Djupsundet.

Låg under lotsålderman i Sävösund 1868

Ur reglemente 1868: Lotsuppassa på Enskär och möta inomskärs gående fartyg utanför Enskär samt de från sjön kommande utanför Målaren och Köpmangrunden.
Lotsningsområde: Från Hartsö till Djupsundet, respektive Sävösund, Nyköpings skans Nyköping, Oxelösund till och från sjön vid Enskär.

Ur rulla 1736:
Lots: Erich Israelsson, 52 år, i tjänst 1718 och Lars Ericksson, 41 år i tjänst 1718
Lotsdräng: Abraham Andersson och Nils Pehrsson
Lotslärlingar: Israel Ericksson och Pehr Ersson

Ur Rulla 1769:

Lotsålderman: I Hartzell, 55 år, i tjänst 1732
Lots: Jöns Persson, 63 år, i tjänst 1741
Utlärd lotsdräng: Eric Persson, 38 år, i tjänst 1748 och Jan Andersson, 22 år, i tjänst 1750
Lotslärling Anders Hartzell, 22 år, i tjänst 1751

Ur rulla 1774
Lotsålderman Israel Hartzell, 59 år i tj 1732
Ord Lots:
Jonas Pehrsson, 69 år från Kullbo med 32 tj-år
Eric Larsson Hartzell, 43 år från Hartzö med 20 tj-år
Jan Andersson Hemstedt, 44 år från Hartsö med 17 tj-år
Utlärd lotsdräng: Anders Hartzell, 30 år från Hartsö med 8 tj-år
Abraham Ersson Hartzell, 16 år från Hartsö med 2 tj-år

Ur rulla 1817: Lotsålderman J. J-n Valmstedt
Ord lots A. E-n Hartzell
Or lotsdräng P E-n Söderholm
Reservlotsdräng E. A-n Hartzell
Lotslärlingen A. P-n Söderholm

LotsplatsEfternamnEfternamnFörnamnFörnamn   OrtFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 Ericksson Israel Hartsö 1671 
 Ericksson Lars  16951718 
 Israelsson Erich  16841718 
 ErickssonHartzellIsrael  17141732 
 Andersson Abraham   1736 
 Ersson Pehr   1736 
 Pehrsson Nils   1736 
 Persson JönsJonasKullbo17061741 
 PerssonLarssonEric  17311748 
 AnderssonHemstedtJan Hartsö17311750 
 Hartzell Anders Hartsö17471751 
 HartzellLarssonEric Hartsö17311754 
 HartzellErssonAbraham Hartsö17581772 
 HartzellAnderssonE   1817 
 SöderholmPerssonA   1817 
 SöderholmErssonP   1817 
 ValmstedtJ-nJ   1817 
Sävösund/Landsort/ NynäsBagge GöranSixten 1912194119701975