Kyrkesund Lotsplats

58° 00.951′ N 11° 30.827′ E

Okänd uppstart men troligen andra halvan av 1700 talet
Kyrkesund var en egen lotsplats fram till 1883

Ur Reglemente för Lotsverket 1799

Under Lotsuppsyningsman för Marstrands fördelning lyder Kyrkesunds lotsplats med 2 ordinarie lotsar, 1 utlärd ordinarie lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar.
Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Klädesholmen.
Lotsområdet: Lotsarna uppassa vid Kyrkesund emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och till Klädesholmen samt till Mollösund.

Ur rulla 1817:
Ordinarie lotsar: Olof Thorsson och B. Knutsson
Ordinarie lotsdräng: H. Andersson
Reservlotsdräng: J. Larsson
Lotslärling: J. Österberg

1820 års förteckning: Lotsa till Stora Askerön, Klädesholmen, Mollösund, Stigsfjorden, Sjöss eller från sjön
Under Åldermannen i Klädesholmen skall finnas 2 mästerlotsar, 2 secundlotsar och 2 lotslärlingar.
Lotsarna uppassa på Staffansholmen och även på Altarholmen och möta i sjön utanför

Reglemente och förordning 1863:

Lotsningsområde: från Kyrkesund till St Askerön respektive Klädesholmen, Mollösund, Stigsfjorden, Marstrand, Gullholmen, Lysekil, Käringön till sjöss eller från sjön.

1874: En ny stor däckad lotsbåt har anskaffats 1874 för Kyrkesunds lpl

Finns inte med i 1897 års matrikel ej heller i 1729 eller 1744

Nedanstående ur ” Om lotsväsendets tillstånd vid Västkusten i början av 1800-talet”. Ett betänkande av N.G. Schultén

Kyrkosundslotsarna är otjänligt anställda på Staffansholmen så snart man har mera avseende på inkommande fartyg ifrån sjön än på den sällan besökta inomskärsleden.

Utanför den St Henön ligger en liten skärgård ytterst mot havet kallad Grönskären som jag med uppmärksamhet besett.  Där bör åtminstone en av Kyrkosunds lotsarna bo. Då är han tillreds att mottaga alla fartyg som undan stormarna söka sin undanflykt längs de goda inlopp som finnas både på norra och södra sidan om Henön.

Grönskären höra ännu kronan till och nyttjas av den ena lotsen, Olof Thoresson, en rask och pålitlig karl, emot ett litet årligt arrende. Han har genom sprängning och fyllning börjat en i dessa nejder sällsynt odling och har allaredan deponerat 50 rdr till dessa holmarnas skatteköp.

Då jag avstyrkte honom från ett företag som jag ansåg otillbörligt medan stället bättre passade till lotslägenhet så var han lika nöjd att i sådan egenskap flytta dit med sina fyra söner under förbehåll att ej fler hushåll må erhålla tillstånd att även tränga sig på den knapra lägenheten så länge han eller hans barn svarar för lotstjänsten.

Han är en man som håller ord och är helt visst innan nästa höst ditflyttad om han i god tid erhåller tillstånd och nöjaktig säkerhet.”

Det är på Latarholmen som jag utsett tomtstället. Där är den bästa hamnen för hans båtar, beständigt friskt vatten och i alla avseenden tjänligaste läget”

Den 17:e juni 1861 utses sjömannen Elias Olsson till sekundlots vid Kyrkesunds lotsplats inom Marstrands fördelning i Västra Lotsdistriktet. Befintliga lotsar i Kyrkesund vid detta tillfälle kan ha varit Anders Jönsson (över 80 år gammal), lärling Johan Berndtsson, Olof Berndtsson samt Olof Eliasson.

Under mitten av 1870-talet anlades Grönskärens Lotsplats på Altarholmen utanför Herrön och fram till 1883 hade man lotspassning på Altarholmen såväl som i Kyrkesund. De sista åren var Elias ensam om att som man sade ”bestrida” lotsuppassningen i Kyrkesund.

Den 15:e oktober 1874 ankommer skrivelse till chefen för Marstrands lotsfördelning, vilken omtalar att Kronolotsen Elias Olsson, tills vidare, ensam skall bestrida lotsuppassningen inne vid Kyrkesund. Detta gjorde han fram till 1883, då han gick ur tiden.