Lotsplatser 1820

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning

Angående

Lots och Båt inrättningen i Riket

Gifwen Stockholms slott den 20 juni 1820

Lots-Districterne Lots-Fördelningarne och Lotsplatserne i Riket

 • Norra lotsdistrictet
  • Luleå Fördelning
   • Berghamn
   • Brändskär
   • Luleå
   • Rödkall
   • Stor Rebben
   • Piteå
   • Rönskär
   • Rommelsö
   • Skelleftenäs eller Gåsören
   • Wånöra
   • Kallwiken
   • Wännskär
   • Ratan
  • Umeå Fördelning
   • Holmö
   • Bredskär
   • Umeå
   • Järnäs udd
   • Skagen
   • Ulfön
   • Barsta
   • Hernösand
   • Åstholm eller Tynderösund
   • Sundswall
   • Bremön
  • Öregrunds Fördelning
   • Bolsön
   • Huddikswall
   • Agön eller Kråkesund
   • Söderhamn
   • Stor Jungfrun
   • Gåsholma
   • Gefle
   • Örskär
   • Öregrund
   • Måsesten
   • Grisslehamn
  • Stockholms Fördelning
   • Arholma
   • Tjockö
   • Söderarmen
   • Furusund
   • Waxholm
   • Stockholm
   • Södertelje
   • Husarö
   • Swenska Högarne
   • Sandhamn
   • Berghamn
   • Dalarö
   • Landsort
   • Härhamra
  • Norrköpings fördelning
   • Lacka
   • Säfwesund
   • Djupsundet vid Hartsö
   • Från Sjön vid Häfringe
   • Alöfjärden vid Oxelösund utom Grässkären
   • Oxelösund
   • Norrköping
   • Gränsö
   • Arkö
   • Barösund wid Kettelö
   • Söderköping
   • Häradskär från Sjön
   • Harstena
   • Bokö
 • Södra Lots Districtet
  • Westerwiks fördelning
   • Torrö
   • Stedsholmen
   • Idösund
   • Spårrösund
   • Westerwik
   • Årö
   • Kråkelund
   • Strupö
  • Calmare Fördelning
   • Wållö
   • Döderhultswik
   • Figeholm
   • Mönsterås
   • Pataholm
   • Skägganäs
   • Calmar
   • Borghamn
   • Ölands norra udde
   • Degerhamn
   • Kårholmen
   • Gräsgårdshamn
   • Bergquara
  • Carlskrona Fördelning
   • Christianopel
   • Orranäs
   • Långören
   • Sandhamn
   • Stenshamn eller Inlängan
   • Ungskär
   • Hästholmen
   • Aspö
   • Carlscrona
   • Arpö
   • Gökalf
   • Matwik
   • Carlshamn
   • Pugawik
   • Hanö
   • Sölfwitsborg
  • Malmö Fördelning
   • Åhus
   • Landöhamn
   • Ystad
   • Skanör
   • Malmö
   • Landscrona
   • Hwen
   • Helsingborg
   • Wiken
   • Höganäs
   • Torekow eller Hallands Wäderö
  • Gottlands fördelning
   • Wisby
   • Halshuk från sjön
   • Uhr
   • Lutterhorn
   • Fårösund norra gattet
   • Fårösund södra gattet
   • Lergraf och Wallwik
   • Kylley
   • S:t Olofshamn
   • Slitehamn
   • Katthammarswik
   • Hårwik
   • Ljugarn
   • Ronehamn
   • Enewik
   • Burswik
   • Klintehamn
   • Westergarn
 • Westra Lots Districtet
  • Onsala Fördelning
   • Halmstad
   • Falkenberg
   • Warberg
   • Kongsbacka fjärd
   • Malöhamnar
  • Götheborgs Fördelning
   • Rya
   • Tistlarne
   • Wrångö
   • Götheborg
   • Rifwefjord
   • Winga från Sjön
   • Kalfsund
   • Fotö från Sjön
   • Bowik
   • Käppholmen
   • Rörö
  • Marstrands Fördelning
   • Rörholmen eller Långö
   • Marstrand
   • Hättan
   • Stora Askerön
   • Uddewalla
   • Klädesholmen eller Wanholmen
   • Kyrkesund
   • Grönskär
   • Mollösund
   • Käringö
   • Gullholmen
   • Flatholmen eller Lysekil
   • Hållö eller Smögen
   • Kungshamn
  • Strömstads Fördelning
   • Dyngö
   • Warg eller Wäderöarna
   • Hafstenssund
   • Ramsö
   • Koster
   • Strömstad