1799 års reglemente

För
Tjänstgöringen och Oeconomien
Inom
Lotswerket
samt
Fyr och Båkinrättningen.
Utfärdadt
af Commiterade til förwaltande af Armeéns
Flottas Ärender
Den 5 april 1799