Lotsbarnskolor 1897 och 1912

Lotsbarnskolorna 1897

Från Rulla Öfver Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket

Stora Fjäderägg lotsbarnskolaLärarinna Johanna Gravilda Nilsson Född: 1878. I tjenst: 1896
Holmögadds lotsbarnskolaLärarinna Johanna Gravilda Nilsson
Understens lotsbarnskolaLärarinna Laura Emilie Cornelia Sandström född:1872 I tjenst:1890
Arholma lotsbarnskolaLärarinna Mathilda Eriksson. Född:1848 I tjenst:1879
Tjockö lotsbarnskolaLärare Johan Anton Edberg Född: 1862. I tjenst: 1893
Furusunds lotsbarnskola   Lärare Olof Hedin Född: 1837 I tjenst: 1880
Svenska Högarnes lotsbarnskolaLärarinna Laura Emilie Cornelia Sandström
Runmarö lotsbarnskolaLärare Carl Gustaf Hellkvist Född: 1864. I tjenst: 1886
Häradsskär lotsbarnskolaLärarinna Augusta Amalia Lindgren Född:1868, I tjenst: 1888
Idö lotsbarnskolaLärarinna Augusta Amalia Lindgren
Strupö lotsbarnskolaLärarinna Augusta Amalia Lindgren
Vållö lotsbarnskolaLärarinna Maria Andersson Född: 1858 I tjenst:1879
Svartö Dämmans lotsbarnskolaLärarinna Maria Andersson
Långörens lotsbarnskolaLärare Jöns Tobiaesson Född: 1843 I tjenst:1870
Aspö lotsbarnskolaLärare Jöns Tobiaesson
Hallands Väderö lotsbarnskolaLärarinna Hanna Persson Född: 1864. I tjenst: 1891
Tylö lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch Född: 1876. I tjenst: 1896
Vinga lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Grönskärens lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Hållö lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck Född: 1851. I tjenst: 1878
Väderöarnes lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck
Ursholmens lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck

Lotsbarnskolorna 1912

Från Rulla Öfver Personalen vid Kungl. Lotsstyrelsen och Lotsverket                 

LotsdistriktLärare/innaFöddAntagen
Öfre norra lotsdistriktetBetty Johanna Lundberg18901911
Nedre Norra lotsdistriktetEllen A Elvira Zahlén
Elin Maria Nordström
1880
1890
1905
1911
Mellersta lotsdistriktetJöns Törnqvist
Ida Wahlgren
Alma Julia J Dörring
Ellen Augusta Zahlén
1858
1875
1871
1880
1899
1899
1898
1905
Östra LotsdistriktetAugusta A. Lindgren
Maria Andersson
1868
1858
1888
1879
Södra LotsdistriktetBerta Andrea Svensson18821906
Västra LotsdistriktetSigne Sofia Boman
Blenda K Johansson
Ruth Ferdin Scherman
Agda Isabella Nilsson
1884
1886
1889
1880
1897
1898
1909
1911