Lotsbarnskolor 1897

Lotsbarnskolorna 1897

Från Rulla Öfver Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket

Stora Fjäderägg lotsbarnskolaLärarinna Johanna Gravilda Nilsson
Holmögadds lotsbarnskolaLärarinna Johanna Gravilda Nilsson
Understens lotsbarnskolaLärarinna Laura Emilie Cornelia Sandström
Arholma lotsbarnskolaLärarinna Mathilda Eriksson
Tjockö lotsbarnskolaLärare Johan Anton Edberg
Furusunds lotsbarnskola   Lärare Olof Hedin
Svenska Högarnes lotsbarnskolaLärarinna Laura Emilie Cornelia Sandström
Runmarö lotsbarnskolaLärare Carl Gustaf Hellkvist
Häradsskär lotsbarnskolaLärarinna Augusta Amalia Lindgren
Idö lotsbarnskolaLärarinna Augusta Amalia Lindgren
Strupö lotsbarnskolaLärarinna Augusta Amalia Lindgren
Vållö lotsbarnskolaLärarinna Maria Andersson
Svartö Dämmans lotsbarnskolaLärarinna Maria Andersson
Långörens lotsbarnskolaLärare Jöns Tobiaesson
Aspö lotsbarnskolaLärare Jöns Tobiaesson
Hallands Väderö lotsbarnskolaLärarinna Hanna Persson
Tylö lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Vinga lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Grönskärens lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Hållö lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck
Väderöarnes lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck
Ursholmens lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck