Lotsplatser 1904

1904 organiserades genom lotsstyrelsens kungörelse den 11 oktober 1904 (SF 47/1904)

Organisationen ändrades från Lotsfördelning till sex lotsdistrikt som förestods av lotskaptener och Lotsverket inrättades som övergripande myndighet för de underlydande lotsdistrikten:

  • Övre norra från finska gränsen till Ulvö i Ångermanland.
  • Nedre norra från Ulvö till Ålands hav.
  • Mellersta från Stockholm till Nyköping.
  • Östra från Nyköping till Kristianopel.
  • Södra från Kristianopel till Torekov.
  • Västra från Torekov till norska gränsen

    1970 indrogs östra distriktet och 1982 nedre norra distriktet. Distriktsindelningen avskaffades helt vid den 1 februari 1988 då Sjötrafikavdelningen bildades efter flera års utredande som ett följdbehov av att Sjöfartsverket blev ett affärsverk i juli 1987