Furusunds lotsplats

Från CG Sundius anteckningar

FÖRTECKNING ÖVER FURUSUNDSLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING FR.O.M. NÄR DE ANTOGS TILL LOTSLÄRLING.

I denna förteckning är lotsåldermän, lotsförmän, överlotsar och lotsplatschefer undantagna.

Anders Olsson Wijkman, f. 7/6 1801, lotslärling 30/6 1812, sekundlots 30/1 1823, mästerlots 11/7 1853, bosatt i Kolsvik. (20/9 1858: 8 dygns arrest på vatten och bröd för grundstötning med norska skeppet SÖEBLOMSTER 21/5).

Axel Nordqvist, 6/10 1830 (bondeson), lotslärling 11/11 1842, styrsedel 29/7 1850, sekundlots 2/9 1852, mästerlots 8/7 1854, avsked 16/10 1885. Bosatt på Köpmanholm.

Jan Eric Söderman, f. 25/2 1845 (lotsson), lotslärling 10/9 18Gl, avsked 21/6 1867 p.g.a. bristande håg för lotsyrket. Bosatt Köpmanholm.

Carl Axel Öman, f. 29/9 1824, lotslärling 12/6 1846, styrsedel 14/7 1849, sekundlots 29/7 1850, mästerlots 8/7 1854, bosatt Köpmanholm

Johan Andersson Österman, f. 12/8 1831, lotslärling 12/6 1846, styrsedel 21/6 1851, sekundlots 2/9 1852, mästerlots 8/7 1854, avsked 16/11 1886, ej lotsat för sjukdom sedan våren 1875. Bosatt i Kolsvik

Jan Eric Österman, f. 11/9 1833 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 1/9 1852, sekundlots 11/7 1853, mästerlots 29/7 1861. Bosatt på Köpmanholm.

Jan Eric Ersson eller Johan Erik Eriksson (båda namnen förekommer), f. 15/11 1831 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 7/7 1854, sekundlots 16/8 1855, lön= 60 rdr, avsked 16/11 1886. Bosatt på Köpmanholm. På övergångsstat 7/3 1881. Enl. Kungl. Lotsstyrelsens skrivelse den 21/1 1887 överflyttad på indragningsstat med pension av 120 rdr/år och från lotsverket 380/år för återstående del av livstiden. (20/6 1859: ådömd 10 rdr böter för fylleri å ångkorvetten ORÄDD. 17/5 1872: 4 dygns arrest på vatten och bröd för försummat lotsuppdrag. 12/4 1878: ådömd 2 mån. straffarbete för uppbärande av för höga lotsumgälder. 3/7 1879: ådömd 100 kr böter för grundstötning med s/s TORNEÅ).

Anders Gustaf Lännman, f. 3/8 1833 (lotsson), lotslärling 29/7 1850, styrsedel 4/7 1854, sekundlots 16/8 1855, mästerlots 29/7 1861, avsked 26/7 1877. Bosatt på Köpmanholm

Anders Sjöblom, f. 9/6 1834 (lotsson), lotslärling 11/8 1853, styrsedel 7/7 1854, sekundlots 16/8 1855, mästerlots 14/4 1863, avsked 24/7 1873, utstruken för fylleri. Bosatt på Köpmanholm. (10/9 1863: 6 dygns vaktarrest för fylleri och oanständigt uppförande. 3/10 1866: 4 dygns arrest för fylleri och oljud. 3/9 1867: 6 dygns arrest på vatten och bröd för oskickligt beteende och fylleri i tjänsten).

Peter Johansson Blomqvist, f. 27/3 1821 (dräng), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 4/8 1855, sekundlots 14/8 1856, avsked 19/4 1877. Bosatt på Köpmanholm. (19/8 1873: ,100 rdr böter för grundstötning med skeppet FÖRENINGEN. 12/10 1874: 3 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten).

Carl Olof Westerman, f. 3/11 1842 (lotsson), lotslärling 15/8 1855, styrsedel 6/7 1860, sekundlots 29/7 1861. Bosatt på Köpmanholm. Död 1/9 1870. (10/9 1863: 6 dygns vaktarrest för fylleri och oskickligt beteende. 15/10 1869: 2 dygns arrest för dito)

Carl Gustaf Österman, f. 25/10 1837 (lotsson), lotslärling 8/11 1855, styrsedel 1/7 1858, sekundlots 29/6 1859, mästerlots 11/10 1873, avsked 22/9 1885. Bosatt på Köpmanholm. Permission under sommaren 1856 för telegrafen vid Söderarm. Dito 1857. (8/9 1863: 6 dygns vaktarrest för fylleri och oanständigt uppförande. 28/8 1878: varning motsvarande l: a gr. bestraffning för förseelse i tjänsten. 3/7 1879: 10 dygns vaktarrest för tjänsteförseelse. 10/5 1884: disciplinstraff med 15 kr avdrag för tjänsteförseelse.)

Johan August Lindström, f. 13/5 1846 (lotsson), lotslärling 8/11 1855, styrsedel 18/6 1864, avsked 22/9 1868 för ovärdigt uppförande. Bosatt på Köpmanholm.

Johan Alfred Österman, f. 28/3 1849 (lotsson), lotslärling 28/7 1859, Bosatt på Köpmanholm.

Johan Westerman, f. 23/9 1848 (lotsson), lotslärling 19/7 1861, lots 21/8 1871, mästerlots 15/3 1889, avsked 19/10 1908. Permission 1867 att idka utrikes sjöfart. 1868 5 mån. dito.

Carl August Nordqvist, f. 1/1 1840 (sjöman), lotslärling 12/7 1862, sekundlots 10/9 1863, mästerlots 7/3 1881. Bosatt på Köpmanholm.

Gustaf Sjöblom, f. 7/11 1838 (f.d. telegrafist), lotslärling 1/6 1863, sekundlots 10/9 1863, mästerlots 21/12 1881. Bosatt på Köpmanholm. (5/7 1882: 15 kr avdrag å uppmuntr. pengar för olovligt avlägsnande från stationen. 15/11 1887: 30 kr avdrag å uppmuntr. pengar för oskickligt uppförande mot befälhavare å Pass.-båt. 22/5 1888: ådömd 150 kr böter för grundstötning med s/s BLIDÖ.).

Johannes Norberg, f. 5/5 1847, lotslärling 7/5 1868, styrsedel 3/6 1870 lots 4/8 1874, drunknad 7/3 1887. Tidigare lotslärling på Tjockö.

August Österman, f. 30/10 1847, lotslärling 30/9 1871, lots 11/10 1873, död 11/3 1874.

Anders Reinhold Sjöblom, f. 5/10 1854, lotslärling 26/6 1876, extra lots 17/7 1877, lots 15/3 1887, mästerlots 18/10 1897. (20/8 1884: 5 kr avdrag på lotspeng. för ordervägran). Avsked 15/10 1915
17/12 1911: lotsexamen till Sandhamn, Dalarö och Gustavsberg, över Trälhavet och Husaröleden.

Knut Wilhelm Nordqvist, f. 15/7 1853, lotslärling 7/7 1876, extra lots 26/7 1877, lots 25/1 1886, mästerlots 15/8 1895, död 22/2 1914. Frånsade sig att göra lotsexamen i Husarö och Berghamns lotsningsområde. 1912: silvermedalj för nit och redlighet.

Anders Gustaf Sjöblom, f. 6/6 1859, lotslärling 14/6 1878, styrsedel 21/4 1880, extra lots 31/10 1891. (1884: 10 kr avdrag å lotspeng för förseelse i tjänsten. 9/1 1893: 10 kr avdrag för fylleri i tjänst. Förlorade sin lotsbåt 26/10 1884 vid lotsning av eng. s/s WOODLAND.

Axel Robert Öman, f. 2/8 1863, lotslärling 15/8 1882, styrsedel 30/6 1885, extra lots 27/6 1892, lots 10/2 1899, mästerlots 14/11 1901, avsked 10/9 1923 efter långa sjukperioder. 1886-1905 fyrvaktare vid Yxlans f.d. fyr. 1905 fyrvaktare vid Furusunds fyr. (21/6 1902: 15 kr avdrag för fylleri). 1921: silvermedalj för nit och redlighet.

Karl Edvard Nordqvist, f. 27/4 1863, lotslärling 24/3 1886, styrsedel 2/6 1894, extra lots 2/7 1894, lots 6/4 1901, mästerlots 8/12 1904, avsked 15/5 1923. Lotsexamen 1911 för Berghamns och Husarö lotsleder. 1921: tilldelad silvermedalj för nit och redlighet.

Frans Theodor Österman, f. 13/7 1863, lotslärling 18/4 1887, styrsedel 21/11 1893, extra lots 13/4 1894, lots 22/8 1902, mästerlots 23/4 1907, avsked 3/3 1916 p.g.a. sjukdom efter långa sjukdomsperioder. 1886: avlade Styrmansexamen. och ex. i ångmaskinslära. (25/9 1896: 75 kr i böter för grundstötning med s/s TRUE BRITON).

Olof Alfred Norman, f. 13/9 1867, lotslärling 30/8 1892, styrsedel 29/5 1895, extra lots 16/4 1901, lots 8/12 1905, mästerlots 2/6 1911, avsked 31/12 1927. (2/12 1898: 50 kr böter för grundstötning med s/s ADELE KÖPPER).

Johan Erhard Alfred (Sjöblom) Qvist, f. 15/10 1867, lotslärling 26/3 1892, full styrsedel 15/5 1899, extra lots 16/4 1902, full styrsedel 9/10 1908 för Berghamns och Husarö lotsplatser, lots 6/10 1908, långa sjukperioder under 20-talet, död 3/7 1926. (7/4 1922: ådömd 25 kr i böter för grundstötning med s/s REJN 7/11 1920. 10/11 1923 50 kr i böter för förseelse i tjänsten. 27/12 1910: 20 kr i böter för att i sitt ställe tillsatt inkompetent lotslärling. 10/3 1916: dömd för försummad lotsvakt till böter motsv. 15 dagars avlöning. Dömd till 25 kr i böter grundstötning med s/s MINERAL 17/11 1915 på grundet Engelsman. 26/9 1919: 125 kr i böter för att han otillbörligt fördröjt fullgörande av sin lotsningstjänst och vägrat lyda order)

Johan Edvard Sjöblom, f. 24/1 1870, lotslärling 10/5 1892, extra lots 1/4 1899, död 8/1 1903.

Johan Erik Herman Westerberg, f. 15/5 1871, lotslärling, 29/9 1894, full styrsedel 24/4 1903, extra lots 26/5 1904, 1: a klass lots 13/10 1908, mästerlots 27/11 1923, avsked 16/5 1931. Styrmansex. 1895 och ångbåtsbefälhavarexamen 1901.

Anders Petter Almqvist, f. 28/9 1878, lotslärling 21/9 1898, full styr sedel 24/12 1903, extra lots 20/10 1908, 2: a kl. lots 30/1 1911, mästerlots 31/8 1926.

Joel Westerman, f. 1/4 1885, lotslärling 13/12 1899, full styrsedel 1910, 1: a kl. lots 21/4 1914, mästerlots 1/1 1930. Avlade styrmansex och ex. i ångmaskinslära 1906.

Johan Emanuel Konstantin Österman, f. 2/8 1870, lotslärling 23/6 1893 full styrsedel 19/10 1899, extra lots 27/1 1903, drunknad 15/5 1904

Axel Josef Sjöblom, f. 15/5 1887, lotslärling 6/7 1901, full styrsedel 8/9 1913, extra lots 1/1 1915, 1: a kl. lots 3/3 1916, mästerlots 1/1 1932. Styrmansex. 1908.

August Johannes Wikstrand, f. 4/5 1887, lotslärling 16/7 1901, avskedad 1/5 1906.

Karl Johan Georg Wijkander, f. 21/12 1882, lotslärling 21/12 1905, extra lots 1/1 1915, l:a kl. lots 19/6 1923. Styrmansex. 1902. (17/9 1918: ådömd böter motsv. 6 dgs avlön. för förseelse i tjänsten

Johan Robert Westerberg, f. 31/10 1883, lotslärling 2/12 1907, avlade styrm.-ex. 1900. Begärt avsked 8/6 1912. (tilldelad offentlig varning i kamraternas närvaro för vanvård av den aktning han av annan bör äga).

Anders Emil Gustafsson, f. 10/3 1883, lotslärling 22/9 1908, styrsedel 5/9 1913, extra lots 1/1 1915, 1: akl. lots 12/10 1923. Styrmansexamen 1910.

Sven Nordqvist, f. 7/12 1894, lotslärling 12/12 1910, order från lots styrelsen 1915 att han ej må beordras till lotsningstjänst p.g.a. fel på färgsinnet. Avsked 29/10 1917.

Josef Adolf Johansson, f. 19/12 1891, lotslärling 13/2 1915, full styrsedel 1/4 1917, extra lots 1/4 1917, 2:a kl. lots 15/4 1928.

Axel Botvid Jansson, f. 28/7 1891, lotslärling 18/8 1915, full styrsedel 15/5 1918, extra lots 15/5 1918, (Varning för oförstånd i tjänst i samband med grundstötning med s/s CORDELIA 20/12 1915).

Karl John Sjöblom, f. 21/9 1889, lotslärling 4/9 1915, transporterad 1/4 1917 till Sandhamns lotsplats.

Sven Ernfrid Pettersson, f. 26/1 1899, lotslärling 24/11 1923, död 26/3 1928 efter långa sjukperioder. Styrmansexamen 1923.

Ivar Nordqvist, f. 20/9 1903, lotslärling 1/10 1924, full styrsedel 1/11 1930, extra lots 1/1 1930, lots 1/9 1938. Styrmansexamen 1929.

Ture Gustaf Tage Wallentin, f. 23/2 1909, lotslärling 3/7 1925, full styrsedel 8/8 1933, extra lots 5/11 1933, Styrmansexamen 1932.

Olov Ludvig Gösta Lindström, f. 20/11 1906, lotslärling 10/9 1925, full styrsedel 23/5 1931, extra lots 23/5 1931, lots 1/11 1938. Styrmansexamen 1930.

Jan Robert Waldemar Söderman, f. 7/6 1910, lotslärling 23/7 1927,

Per Erik Rosenberg, f. 7/7 1912, lotslärling. 7/9 1927, sjök.-ex. 1933.

Sven Valdemar Wijkander, f. 18/7 1911, lotslärling 17/12 1928, styrm.­ex. 1934.

Anders Gunnar Sjöblom, f. 14/4 1916, lotslärling 12/2 1932, lots 1/7 1947. Styrmansexamen.

Gustaf Otto William Kvist, f. 9/11 1912, lotslärling 15/6 1932, lots 1/1 1942. Styrmansexamen.

PERSONAL VID FURUSUNDS LOTSPLATS 1816:

Lotsålderman A.J. Lännman.

Ordinarie lotsar:
J.J. Lännman    J.J. Sjöholm      J.O. Sjöholm     A.J. Lännman
O.O. Söderbom J.J. Österman  A.A. Sjöblom   E.C. Norman
J.A. Lännman

Ord. utlärda lotsdrängar:
A. Öman  E.O. Sjöblom   O. Olsson   A. Österman

Lotslärlingar:
J.J. Söderman   E.G. Strömberg   A. Andersson   A.O. Wickman
O.L. Södergren  O. Andersson   A. Olsson  O.O. Holm
A. Andersson

Bostadsorter: på Yxlö= 7, Söderöra= 3, Gräskö= 2, Kolsvik= 5, Oxhallsö= 3, Furusund= 1, Asken= 1, Norröra= 1.

Lotsåldermän, lotsförmän, överlotsar och lotsplatschefer vid Furusunds lotsplats

År 1751 hette lotsåldermannen Anders Ersson, Oxhallsö.

År 1766 eller 1769 hette lotsåldermannen Nils Lind, 46 år, Köpmanholm och hade antagits i lotstjänst 1740.

År 1816 hette lotsåldermannen A.J. Lännman.

Anders August Lännman, f. 18/4 1823, lotslärling 12/1 1835, sekundlots 18/11 1842, mästerlots 16/3 1844, lotsålderman 27/8 1849, lön= 400 rd. Bosatt på Köpmanholm. Befriad från lotsning 26/7 1877. (28/10 1852: åtalad för grundstötning men frikänd. 18/8 1863: 6 dygns arrest i eget hem för bristande tillsyn av ordning och skick bland underlydande).

Carl Olof Odén, f. 4/11 1830, lotsexamen 1879, t.f. lotsålderman vid Vaxholms lotsplats 23/4 1875, t.f. lotsålderman vid Furusunds lotsplats 26/6 1878, lotsförman vid Furusunds lotsplats 26/4 1881.

Thure Wallentin, f. 27/12 1863, lotslärling 12/5 1887, lotslärling vid Svartklubbens lotsplats 29/4 1888, överlotsvid Furusunds lotsplats 10/10 1905, avsked 30/4 1929. Tjänstgjort å chefsångarna FREJ, STOCKHOLM och RESERV 1 åren 1887-1902. Fyrmästare å Almagrundets fyrskepp åren 1902-03. Dito 1903-04. T.f. överlots i Furusund 1/5 1904 – 10/10 1905. Styrmans- och ångbåtsbefälhavare. Medaljen i guld för nit och redlighet.

Petrus Hesekiel Rosenberg, f. 15/8 1881, lotslärling 3/6 1901, avlagt styrmans- och ångbåtsbef.-ex. 1901, full styrsedel 22/8 1910, extra lots 1/1 1915, 1: akl. lots 22/10 1915, överlots vid Furusunds lots­ plats 1/5 1929. Vik. lotslöjtnant vid flera distrikt.

Knut Abraham Wågström, f. 18/5 1891, lotslärling 1/12 1912, full styrsedel 23/5 1918, extra lots 23/5 1918, 1: akl. lots 16/6 1931, t.f. överlots 1930-31. Styrmansex. 1911. Sjökaptensex. 1913. Reservofficersex. 1914.

Axel Josef Sjöblom, f. 15/5 1887, lotslärling 6/7 1901, full styrsedel 8/9 1913, extra lots 1/1 1915, 1: akl.  lots 3/3 1916, mästerlots 1/1 1932, lotsförman 1/7 1939, Styrmansex. 1908.

Erik August Herbert Ingman, f. 31/1 1901, lotslärling 3/2 1917, full styrsedel 1927, ord. lots 1937, överlots 1/6 1947. Sjökaptensex.

Sven Ingvar Orsvärn, f. 5/10 1926,

PERSONAL VID FURUSUNDS LOTSPLATS 1751:

Lotsålderman:
Anders Ersson, Oxhallsö.

Lotsar:
Pähr Gustavsson, Oxhallsö,  Johan Nilsson, Oxhallsö
Olof Andersson, Oxhallsö,  Algut Nilsson, Köpmanholm
Nils Algutsson, Köpmanholm, Johan Algutsson, Köpmanholm

Johan Erichsson, Gräskö   Erich Erichsson, Gräskö
Olof Erichsson, Gräskö. (Slutat med lotsning och flyttat till Norröra)
Israel Larsson, Marö   Olof Larsson, Marö   Sven Olsson, Marö

Utlärda lotsdrängar:
Erich Andersson, Oxhallsö      Erich Larsson, Oxhallsö
Erich Ersson, Oxhallsö    Henrich Ersson, Oxhallsö

Lotslärlingar:
Anders Jansson på Gråskan? Anders Andersson Oxhallsö
Erich Andersson, Oxhallsö    Erich Andersson, Oxhallsö

PERSONAL VID FURUSUNDS LOTSPLATS 1766 eller 1769:

Lotsålderman:
Nils Lind, 46 år, Köpmanholm, i tjänst sedan 1740

Lotsar:
Johan Ersson, 48 år, Oxhallsö, i tjänst sedan 1741.
Olof Andersson, 50 år, Oxhallsö, i tjänst sedan 1741
Johan  ? ,  49 år, Köpmanholm, i tjänst sedan 1741
Olof Ersson, 47 år, Gräskö, i tjänst sedan 1739
Eric Ersson, 56 år, Gräskö, i tjänst sedan 1738
Eric Andersson, 53 år, Oxhallsö, i tjänst sedan 1750
Anders Jansson, 30 år, Gräskö, i tjänst sedan 1750
Carl Ekman, 42 år, Kapellskär, i tjänst sedan 1759
Per Ersson, 36 år, Marö, i tjänst sedan 1755

Lotslärlingarna:
Jan Ersson, 22 år, Gräskö, i tjänst sedan 1758
Jan Jansson, 23 år, Gräskö, i tjänst sedan 1758.