Lacca/ Lacka Lotsplats

58° 45.070′ N 17° 34.275′ E

Lacca/Lacka

Ytterst lite finns noterat om Lacca eller Lackas lotsplats. Lacka är en ö som ligger någon sjömil OSO från Sävösund. Nedan är allt jag hittat i C-G Sundius mappar.

Enligt 1769 års rulla: Lots Eric Andersson, 37 år i tjänst 1743
Lotslärling Anders Larsson, 20 år i tjänst 1758

Nedanstående ur Reglemente för Lotswerket 1799: Under lotsuppsyningsman för Norrköpings fördelning lyder Lacca lotsplats med 1 ord lots, 1 utlärd lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Sävösund. Lotsarne uppaβa wid byen emottaga från sjön at inlotsa, lotsa äfwen til Hålsviken och til Säfvesund, utlotsa från Lacca til sjöβ; lotsa enär så påfordras från Hålsviken til Härhamra, emottaga wid Lacca af Landsorts eller Säfvesund lotsar enär så påfordras at lotsa til Säfvesund eller Härhamra.

Enligt rulla år 1817 fanns följande personal: Ordinarie lots A. J-n Fogelström och lotslärlingen E. Andersson.

Ur 1820 års förteckning: Till Härhamra, Säfwesund, Hålsviken, sjöss eller från sjön, Södertälje. 2 secund lotsar plus en lotslärling. Lots uppassa vid byn och möta fartyg i sjön utanför yttersta grunden. De lotsa även när så påfordras ifrån Hålsviken till sjöss eller till Härhamra.

Lacca lotsplats är inte nämnd i 1863 eller 1875 års reglementen. Det mest troliga är att den verksamhet som fanns på Lacka efter 1820 har skötts från Sävösunds lotplats.