Mönsterås Lotsplats

57° 00.185′ N 16° 31.932′ E

Mönsterås lotsplats fanns inte med i 1744 års rulla men har en lots i rulla 1774 och är med i 1799 års reglemente så troligen inrättad medio 1700 talet.

Lotsplatsen flyttades från Oknö till Svartö 1962 och lades ned 1 januari 1967

Ur rulla 1774: Lots Anders Jonsson i tjänst sedan 1764

1799 års reglemente: Tillhör Södra distriktet. Under lotsuppsyningsman för Kalmar fördelning lyder Mönsterås lotsplats med 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Vållö.

Ur rulla 1817: Reservlotsdräng P. Magnusson och lotslärling A. Danielsson samt N. Svartz

Enligt visitationsprotokoll från samma år anhöll lotsarna enträget att få avsked p.g.a. låg lotsningsfrekvens och dåliga ekonomiska förhållanden

Ur 1820 års förteckning: Till Wållö, Skägganäs, Pataholm, sjöss eller från sjön. Lpl skall ha 1 mästerlots och 1 lärling. Lots uppassa i köpingen och mottaga fartyg utanför ankarplatsen

1853 Ur ”Den Svenske lots ”: Privat lots finnes som fått vederbörligt tillstånd att Lotsa efter en särskilt uppgjord tax. Han skall möta utanför Yttergrund, men såsom ensam är han ofta i tjänst på andra fartyg. Wållö och Skäggenäs lotsarna skall även föra fartyg in.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Mönsterås till Vållö respektive Timmernabben och Pataholm.

1889 uppfördes en signalstång med kula

1893 den 25 augusti utgingo från Mönsterås lpl lotsförmannen, en lotslärling och en tullvaktmästare under svår storm med båt till jakten IDA, vilken drivit på grund 3á 4 kablar i väst från Svartingskär utanför Mönsterås och befann sig i sjunkande tillstånd samt lyckades rädda och efter flera timmars hård rodd å Björnö landsätta besättningen bestående av skepparen och en jungman. De personer som utförde denna berömvärda handling tilldelas vardera 30 kr eller tillsammans 90 kr.

Ur lotsledsförteckningen 1916: Lots uppassar på Oknö och möter från sjön kommande fartyg utanför grunden. Lotsuppassningen äger inte rum under mörker. Lotsningsområde: Från Mönsterås till sjöss eller tvärtom till sjöss vid Dämman eller Vållö dito Timmernabben Pataholm, Borgholm, Skäggenäs.

1920 års båtbestånd:
1 motorbåt byggd 1911 i ek, 5.3×1.7 med 5 hk motor
1 segelbåt byggd 1894 i ek, 5,3×1,7

1941 ombyggdes lotsuppassningshuset

Följande berättat för en tidning 1967

När jag kom till Mönsterås lotsplats levde en gammal pensionerad lotsförman som hette Evert Engström” berättar förre mästerlotsen, 73 årige Albin Hägg från Mönsterås som kom till Oknö lotsstation 1915.

Nämnda Evert Engström var född 1855 och var den i Mönsterås som hade reda på det mesta om lotsstationen på Oknö.

Nedanför lotsstationen nere vid strandkanten stod en gammal bod som var helt grå. Det hade nog aldrig funnits någon färg på den. Den var mycket enkelt byggd med endast ett yttertak och detta var då 1915 och var så pass dålig att regnet gick rakt igenom på flera ställen. Ingen i Mönsterås visste vem som hade byggt boden men man trodde att lotsarna hade haft den att ligga i när de övernattade vid sundet.  Förmodligen hade boden fått tjänstgöra som husrum innan lotsstationen byggdes på kullen några meter längre upp på land.

Den första lotsstationen byggdes före 1880 talet eller rättare sagt flyttades dit från någon annan plats. När lotsstationen vid ett senare tillfälle byggdes om fann man att bräderna var numrerade. I först bygget fanns det tre liggplatser men det var minst sagt trångt om utrymmet Lotsstationen har sedan dess byggts om två gånger. Tidigare hade vi fotogen och under krigstiden karbid, berättar herr Hägg.

Sedan några år ligger lotsstationen centralt och fint och det finns asfalterad väg nästan ända fram men det var lite annorlunda bara för några decennier sedan. Den första vägen var en kreaturstig från Lakhamn, ungefär där nuvarande intendentkontoret numera är beläget och där gick endast att ta sig fram för fots. Evert Engström och jag hjälptes åt att röja upp så att vi fick en cykelstig. Därefter följde breddning så att hästskjutsarna kunde ta sig fram runt stenar och över tallrötter. När sedan Oknö på allvar började exploateras som turistort gjordes vägen framkomlig även för bilar.

Vad jag känner till så har en lots drunknat under sin tjänsteutövning vid Mönsterås lotsstation. Det var en lots som hette Hagman och olyckan inträffade någon gång på 1870 talet. Det var en Mönsterås skuta som hette Karl och dess skeppare var Källberg från Mönsterås som skulle ha ombord lots utanför Oknö skär.

Det blåste ganska kraftigt och när Hagman skulle borda skutan ramlade han i sjön och drunknade. Lotsbåtarna på den tiden var dåliga i jämförelse med nutidens. Evert Engström var med i lotsbåten men han räddade sig genom att få tag i en lina från skutan.

Under årens lopp har det inträffat att lotsarna vid oräkneliga tillfällen fått gå ut och hjälpa seglare och motorbåtsägare som råkat i nödsituation i sundet eller Mönsterås viken. Men som tur är har inga allvarliga fartygsolyckor inträffat där människoliv spillts.

Undantag är förstår militärolyckan vid Vållö 1940 där 10 flottister drunknade när en båt gick under. Det var sjömän som varit på permission i Mönsterås och var på väg tillbaka till sitt fartyg som låg på Vållö redd. Det var 12 i båten men 2 lyckade simma iland.

I och med att Mönsterås lotsplats drogs in vid årsskiftet 1967 försvann den sista av många små lotsplatser som funnits utmed Kalmarsund. I Mönsterås fanns vid indragningen 7 man, fyra lotsar och tre båtmän. En lots och båtman tjänstgör vid sulfatfabrikens hamn på Stora Jättersön medan den övriga personalen delades mellan Kalmar, Västervik och Oskarshamn.

När alla dessa lotsplatser var i drift gällde ju lotsningarna så gott som uteslutande till de egna lokala hamnarna. Innan motorn kom i allmänt bruk i början av seklet var lotsarna verkligen välkomna ombord. Det var inte bara att följa prickningen som nu. När det bara fanns segel gällde det att kryssa och arbeta sig fram på de små utrymmen som fanns i Mönsterås viken då båtarna låg djupt lastade.

Den första farleden till Mönsterås lär inte ha varit mer än 6-7 fot. Sedan hade Mönsterås hamn ett eget mudderverk, byggd i trä, som lyckade få upp rännan till 9 fots djup. På den tiden var rännans bred inte mer än 12 meter. 1914 kontrakterades ett danskt bolag för ytterligare uppmuddring av inseglingsrännan. De höll på att muddra under hela första världskriget och lyckades få upp rännan till 12 fot och en bredd av 22 meter. Successivt föll rännan igen och 1950 var det dags för ny muddring varvid rännan breddades ytterligare något men man lyckade inte få den djupare.

Lotsplats Lotsplats EfternamnEfternamn Förnamn Förnamn Förnamn FöddAntagen i lotsverket
MönsteråsDackeStigArtur19181953
MönsteråsDanielssonA1817
MönsteråsEngströmEdvard18551878
MönsteråsEngströmGustafEmanuelEdvard18811901
MönsteråsHagman?Drunknat i tjänst1860
MönsteråsKalmarHäggJohanAlbin18931912
MönsteråsHäggAndersGustafVerner18981916
MönsteråsHäggLars-erik19301954
MönsteråsJonssonAnders1764
MönsteråsMagnussonP1817
MönsteråsPetersonKarlErikEmanuel19121938
MönsteråsPilotJohanssonFransOskar18611888
MönsteråsSvartzN1817
PåskallavikMönsteråsDillströmJohnMauritz19021914
TimmernabbenMönsteråsHäggAndersGustafVerner18981916
OskarshamnMönsteråsPeilotHenryFridolfWilliam19031921
KalmarMönsteråsPilotJohanssonAxelFransBernhard18861906
FigeholmMönsteråsSundströmHansPaul19051919
Lotsar vid Mönsterås Lotsplats