Ratans Lotsplats

63° 59.115′ N 20° 53.725′ E

Lotsplatsen öppnade 1767 och lades ned 1 januari 1964

Norra Distriktet Umeå Fördelning. Låg under lotsåldermannen i Bredskär 1868.

Lotsar i Ratan 1768: Zachris Holm och lotsdrängen Eric Erichsson.

Ur ” Om lotsning och lotsar vid Västerbottenskusten” av Kurt Boberg

Lotsplatsen är den äldsta av Bottenvikens svenska lotsplatser. Det skulle dröja ända till 1760 talet innan lotseriet i Bottenviken fick någon fastare form, med start i Ratan. Under hela första hälften av 1700 talet hade det Bottniska handelstvånget* varit den stora Norrlands frågan i den svenska riksdagen. Tvånget som hindrat befolkningen på både östra och västra sidan av Bottenviken att segla fritt med sina produkter ut i världen upphävdes för övre Norrlands del 1767.

Mycket tyder dock på att diskussionerna ändå lett till vissa förberedelser. Redan i januari 1759 hade amiralitetet haft sammanträden med borgerskapet i bl.a. Umeå och Piteå för att diskutera placeringen av en lotsplats.  I detta sammanhang talas det om lotsar både på Holmön och i Ratan. Borgarna i båda städerna accepterar som Ratan som lotsstation. Man går så långt i förslaget att man tänker sig Ratan som stad med tiden.

Fram till denna tid hade den av statsmakten organiserade lotsningsverksamheten av allt att döma haft en nordlig gräns vid Umeå. Hur pass väl den fungerade är dock oklart-Enligt rulla över lots och fyrbetjäningen uti Norra distriktet 1821 fanns det fem lotsar på Ratans lpl.

Enligt 1820 års förteckning: Till Holmö Rönnskär, Fjäderägg, sjöss eller från  sjön. 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 1 secundlots, 2 lotslärlingar. Lots uppassa vid båken på Rataskäet och emottaga fartygen en fjärdedels mil utanför såväl södra so norra inloppen.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde, från Ratan till Bjuröklubb respektive Kallviken,Gumboda, Sikeåfjärden, Bjuren eller Tavastören, Breskär, Säfvars lastageplats, till och från sjön

Ur regl 1868: Lots uppassa å Rataskär och emottaga fartygen utanför grunden såväl vid norra som södra inloppen. Vid lotsplatsen finns en kronolotsbåt.

1920 års båtbestånd
1 däckad kutter byggd 1918 i furu, järnspant, 9.15×2.45 med 6 hk Avance
1 segelbåt byggd 1902 i furu, 6.5×1.8
1 segelbåt byggd 1914, 6×1.5
1 roddbåt byggd 1918, 4.5×1.5
1 roddbåt byggd 1916, 4.9×1.5
1 prickbåt byggd 1914, 8×2.7

HÄNDELSER:
1894 den 18 aug hade en mästerlots och en lots vid Ratans lpl under hård NO storm och hög sjö med båt utgått ifrån Ratan och varit å svenska slupen LOVISA behjälpliga att föra fartyget till Holmsund. Med hänsyn till lotsarnas vid tillfället visade nit i uppfyllande av sin tjänsteplikt fann lotsstyrelsen det skäligt tilldela dem vardera 15 kr.

1903 den 22 aug utgick från Ratans lpl en lotsförman 1 mästerlots 1 lots samt en lotslärling och inlotsade under orkanartad storm svenska barken ORION till Sikeå. Lotsarna tilldelas härför 30 kr vardera

1905 den 2 okt lämnar lotsförman 1 lots och en lotslärling alla vid Ratans lpl under NO storm och hög sjö med fara för egna liv lotsbiträde åt i Kalmar hemmahörande skonerten IDA. Lotsförman tilldelas 25 kr och envar av de övriga 20 kr.

1947 byggdes nytt lotsuppassningshus
1951 installerades elektrisk belysning i uppassningshuset på Rataskär

*(Bottniska handelstvånget var de bestämmelser i den inre svenska handelspolitiken mellan 1350-talet och 1765, genom vilka människor från Norrland och Finland förbjöds att sända fartyg till orter söder om Stockholm och Åbo samt att mottaga besök av utländska fartyg. Trots handelstvånget fanns landsköpmän på landsbygden Red Anm.)

Lotsplatser övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
 HolmZachris  1768
 EricssonErich  1768
 NorlinJonasGustaf18501874
 NorlinJohanGustaf18571874
 EdstedtCarlTeodor18691890
 LandergrenNilsAxel18391893
 BlomgrenNilsFredrik18691896
 NorlinPerAnton18721896
 WikströmGottfrid 18851903
 NorlinHjalmarVincentius18881906
 BäckströmGeorgManfred18891909
GävleEdstedtKarlTorsten18961913
 JonssonCarlValdemar18941914
BredskärGranströmJohanValfrid18921915
 JohanssonJohanMauritz18981917
 ÖbergJohanMauritz18981917
BredskärLundgrenTorstenOtto18991917
 OlofssonPetrusGottfrid19031921
MalörenEkholmSven 19011922
Ursviken/ RomelsöBergmarkSvenAdolf19051922
 WikströmEdwardAntonius19081925
Dalarö/ StockholmEdstedtFolke 19101927
 LundbergNilsSture19191946
Lotsar vid Ratan efter anställningsår