Botorps lotsplats

Botorps (Bottorp) lotsplats tillhörde södra distriktet och Kalmar fördelning.

Beläget ca 15 km syd Kalmar

Finns inte med i någon förteckning. Första kända lotsningen år 1873 och sista lotsningen 1906

Lotsplatsen avvecklad 28 februari 1910

En enda lots är känd: Karl Anton Sjögren född 1862 och anställd 1890 men det borde ha varit någon fler 1873 emedan Karl Anton då bara var 11 år….

Mästerlots Karl Anton Sjögren till vänster