Breaviks Lotsplats

56° 17.690′ N 16° 3.167′ E

Breavik (Bredavik)

Inrättades efter 1744, indrogs 1805. Tillhörde södra distriktet, Carlskrona fördelning.

Reglementet för 1799 : Under chefen såsom uppsyningsman för Carlskrona fördelning lyder Breaviks lotsplats. Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Långören med 1 lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

Lotsningsområdet: Breaviks lotsarna uppassa wid Trolleboda, en fjerdedels mil från hamnen emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöss, samt till Bergquara, til Christianopel.

Breavik finns inte med i 1744 års rulla eller i Reglementet 1817 eller 1863.

Inga uppgifter på lotsar finns

Bredaviksudde är troligen det som var Breaviks lotsplats