Bureå/ Wännskär/ Sikeå/ Kallviken

Bureå Lotsplats

64° 37.099′ N 21° 14.415′ E

Platsen tillkom troligen 1856 och nedlades redan efter 4 år, 1860. Om lotsplatsen finns antecknat fölajnde:
” På extrastat utan all kostnad för Kronan: lotsen Pehr Bergstedt född 1814 avgången 1860

Wännskär Lotsplats (Idag Vändskär)

64° 10.004′ N 21° 6.479′ E

Platsen fanns endast med i 1820 års förteckning. Osäkert när verksamheten började respektive slutade. Det är heller inte helt säkert att det har förekommit lotsning bara för att det står omnämnt i ett reglemente…….

Lotsning till Ratan, Kallviken, Gumboda, Sikeåfjärden, samt till och från sjön. Lotsplatsen ligger under lotsålderman i Ratan med 1 mästerlots, 1 secundlots och 2 lotslärlingar. Lots uppassa på dessa holmar och böra möta fartygen utanför Vännskärs rev

Sikeå lotsplats 1854-1860

64° 09.518′ N 20° 58.484′ E

Har endast denna notering från CG Sundius. Har inte kunnat finna något om platsen i kända reglementen, tyvärr.

Sikeå var en lastageplats med utskeppning av trävaror och troligen har det funnits någon form av lotshjälp genom skärgården. Stationering borde ha varit ut på Kungsön. Eftersom läget är nära Wännskär har troligen lotsarna på något sätt samarbetat alternativt att det var samma lotsar som skötte båda platserna

Kallwikens Lotsplats

64° 19.721′ N 21° 22.256′ E

Fanns med i 1820 års förteckning. Den upptogs som lotsplats 1822 och nedlades efter 37 år 1859

Om personstaten finns endast en anteckning om att Nils P Boström blev mästerlots den 18 maj 1822. Lön på stat, 10 riksdaler, Avsked 1859

Enligt 1820 års förteckning: Till Rönnskär, Wånöra till sjöss och från sjön. Ligger under ålderman i Ratan med 1 mästerlots, 1 secundlots och 1 lärling. Lots uppassa vid kasen och emottaga fartygen utanför Ledskär