Lotsstationer 1961-62

Sjöfartsverket Lotsstaten 1961-62

Nedan uppgifter tagna ur Matrikel för Sjöfartsverket.

Det kan vara intressant att göra ett saxsnitt för ett visst årtal och se hur det såg ut. Nu (2021) har det gått 60 år och alla gubbarna är pensionerade sen länge tillbaka.

Lite kuriosa är att se är alla dessa namn som var vanligt på män födda från 1900 och fram till 1945. Mitt eget namn Ulf fanns det bara en som hette av alla dessa 630 lotsar, eller chefer. Gustav, Erik, Carl, Adolf, Albert, Henning, Emanuel, Johannes, Hilding var desto vanligare. Vissa namn var vanligare i olika landsändar som tex Morgan i väst och Måns i söder.

Något annat som man reagerar på är hur vissa efternamn återkommer i vissa regioner. Tydligt är att yrket gick i arv från far till son/söner eller att avkomman blev båtman eller fyrvaktare. Även här ser man regionala legendariska släktnamn som Stranne, Sjöblom, Öberg, Wikström, Blombäck osv osv. Många namn med direkt maritim anknytning som synes.

Personligen har jag haft äran att arbetat ihop med flera av dessa lotsmän och svindlande är att deras kunskaper har jag fått ärva som de i sin tur har fått ärva av sina föregångare osv osv. Kunskaper som förvärvades på kanske 1600-talet används ju än idag! Exempelvis ett tvärmärke kan vara att när man har passerat en viss kobbe om en viss sida går man klar en uppgrundning eller en viss ö ens en udde , ja då kan man gira babord.  Hur många yrken av idag använder sig av omedelbara yrkeskunskaper som är 500 år gamla?

Webdesigner, programmerare, HR avdelningen, Infoavdelningen Helikopterpiloter…. ??

Lotsarna hade på den tiden flera olika titlar och allteftersom tiden gick steg de i graderna från lotselev upp till mästerlots och en del fortsatte som chefer eller förmän. I tabellen nedan har jag utelämnat vilken grad de hade just dessa år emedan det är ganska ointressant.

Under 60-talet skedde stora förändringar och många lotsplatser lades ner och lotsarna fick flytta över till de som var större. Detta skedde under en övergångsperiod och allt eftersom lotsarna gick i pension. Därför går det oftast inte att finna ett exakt datum när det ena eller andra skedde utan en del lotsar flyttades på papperet över till den större lotsplatsen men fick ha kvar sin ”gamla” lotsplats som stationeringsort till han gick i pension. Hen behöver jag inte skriva eftersom det var 100% gubbar på den tiden…. jämställdhet, värdegrund, Meetoo var inte så utvecklat på 60-talet. men av nån outgrundlig anledning så fungerade det i alla fall….märkligt

Något annat dramatiskt som skedde var också det att lotsarna på den tiden oftast bara lotsade en väg men efter förändringen så måste lotsarna lära sig att lotsa både fram och tillbaka i samma led!! De kallade det som att de skulle lotsa baklänges! Som exempel kan nämnas att i Stockholms området fanns det lotsplatser på Arholma, Sandhamn, Furusund, Dalarö och Stockholm. Stockholms lotsarna lotsade bara ut från stan, aldrig in. Övriga platser lotsade bara in mot Stockholm aldrig ut.

När hela förändringen vara klar så småningom (detta tog många många år) blev alla lotsar stationerade i Stockholm och alla kunde då lotsa in och ut i samtliga farleder. Detta blev enorma besparingar i antalet lotsar men å andra sidan steg resekostnaderna.

Olika lots titlar
Lotsdirektör
Lotsinspektör
Överlots
Lotsförman
Mästerlots
Lots
Reservlots
Extra ordinarie lots
Examinerad lots
Förordnad lots och tillförordnad lots
 Lotselev
Äldre benämningar
Lotsuppsyningsman, Lotsinspector
Lotsålderman
Lotslärling
Lotsdräng och ordinarie Lotsdräng
Reservlotsdräng
Utlärd lotsdräng
Sekundlots
(Båtman) ofta började man som båtman

ÖVRE NORRA LOTSDISTRIKTET

Lotsdirektör Sjödin Lars Per Ingemar
Lotsinspektör Öhman Gustaf Albert

KALIX LOTSPLATS

Överlots Larsson John August

 • Almqvist Helge AxelRönnbäck Sven Hilding
 • Blombäck Joel Einar Johannes
 • Eklund Gottfrid Emanuel
 • Blombäck Per Sune
 • Lindvall Gösta Ragnar
 • Wikström Per Alfred
 • Wallin Yngve
 • Blombäck Harry Johannes
 • Wennström Ivan
 • Jacobsson Lars Ivar
 • Hedman Per Henning

LULEÅ LOTSPLATS

Överlots Wikström John Emanuel

 • Sundvall Adolf Albert
 • Westin John Hadar
 • Lovén Gösta Arne
 • Sundvall Karl Knut
 • Laurud Arnold
 • Jakobsson Erik Fridolf
 • Ström Harry
 • Lindqvist Bror Åke
 • Blomqvist John Erik
 • Sennström Sven
 • Lindbäck Karl Erik

Rönnskärs Lotsplats

Överlots Sjöberg Sven Erik

 • Berglund Herman Albert
 • Strandberg Erik Emil
 • Johansson Karl Benny
 • Strömer Kjell Olof
 • Åhman Per Hilding
 • Lindkvist Nils Ivar
 • Sjöberg Erik Anders

URSVIKENS LOTSPLATS

Överlots Berggren Johan Gottfrid

 • Wikström Karl Engelbrekt
 • Bergmark Sven Adolf
 • Wikström Nils Henrik
 • Wikström Edvard Emanuel
 • Olsson Einar Albert
 • Risberg Rolf Ingemar
 • Wahlberg Sten Gustaf

BJURÖKLUBBS LOTSPLATS

Överlots tf Sjöstedt Frans Åke

 • Eriksson John Erland

RATANS LOTSPLATS

Överlots Wikström Edvard Antonius

 • Lundberg Nils Sture
 • Åhman Gustav Roland

BREDSKÄRS LOTSPLATS

Överlots Nilsson Axel Roland Barry

 • Envall Anders Bengt
 • Brakander Gustaf Rune
 • Åström Karl Folke
 • Bergmark Karl Adolf
 • Lidberg Tore Emander
 • Bergström Gösta

JÄRNÄS LOTSAR

Överlots Zakrisson Per Gustaf

 • Lindvall Paul Erik Rudolf
 • Fjällman Oskar Harald
 • Lund Kurt Emil
 • Wiberg Sven Birger

ÖRNSKÖLDSVIKS LOTSPLATS

Överlots Nordin Erik Gustaf

 • Lundqvist Birger Johannes
 • Sjöblom Erik
 • Öberg Erik Axel
 • Hansson Sven Oskar
 • Söderberg Bo Henning
 • Sandkvist Harry Sigfrid
 • Pettersson Sven-Henrik
 • Rask Torsten Eugen

ULVÖ LOTSPLATS

Överlots Wistén Gustav Harry

 • Wistèn Johan Harald

Nedre norra lots distriktet

Lotsdirektör Falkeborn Bror Ansgar Teodor
Lotsinspektör Göransson Stig

HÄRNÖSANDS LOTSPLATS

Överlots Röstlund Edvard Gustaf

 • Näsman Johan Bernhard
 • Sundin Erik Thorvald
 • Björling Alf Ragnar
 • Näsman Curt Roland
 • Welander Per Olof
 • Bolund Ralf Rudolf Hilding
 • Sundvall Karl Arnold Einar
 • Nordlander Gustav Emanuel
 • Pettersson Fritz Holger
 • Wallin Carl Gunnar
 • Wikström Curt Ferdinand
 • Jansson Nils Eric
 • Pettersson Sven Georg
 • Wahlström Bengt Arne
 • Hesserud Yngvar Erik
 • Söderberg Kurt Åke
 • Östberg Tord Birger

SUNDSVALLS LOTSPLATS

Överlots Wikström Arvid Antonius

 • Löf Åge
 • Högblom Holger
 • Hägg Axel Ingemar
 • Lundqvist Tore Oskar
 • Söderlund Karl Rudolf
 • Rydberg Evert
 • Åhman Karsten Vitalis
 • Nyberg Gustaf Fritiof
 • Berggren Love Emanuel
 • Nyberg Sven Folke
 • Söderlund Erik Albin
 • Selander Alf Torgny
 • Löfquist Sten Georg
 • Dahlkvist Stig Yngve
 • Viklund Sten Valentin
 • Samuelsson Bengt Ingvar
 • Lundeby Bengt Axel
 • Liling Gösta Gunnar

STOCKA LOTSPLATS

Överlots Wixner Johan Arne

 • Björling Petrus Rune
 • Sundberg Sven Johan

HUDIKSVALLS LOTSPLATS

Överlots Röstlund Karl Hilding

 • Bergström Erik Johan
 • Nilsson Eric Vilhelm
 • Möller Axel Bengt
 • Säfwenberg Karl Erik Lennart
 • Strandell Per Arne
 • Lundgren Sven Georg
 • Larsson Erik Lars Gösta
 • Christensson Karl Gustav

LILLJUNGFRUNS LOTSPLATS

Överlots Holmgren John Herbert

 • Nordlund Sven Torsten
 • Röstlund Erik Bertil
 • Elffors Karl Gustaf
 • Röstlund Gunnar Olov
 • Elffors Johan Anders
 • Elffors Bror Erik
 • Berglund Stig Edvard
 • Elffors Kurt Arild
 • Erling Nils Johan
 • Forsberg Sven Ivar
 • Strömgren John

GÅSHOLMA LOTSPLATS

Överlots Borgström Erik Albert

 • Wilund Karl August Johan
 • Sandberg Evert Emanuel
 • Engström Eflon Valdemar
 • Östling Karl Björn

GÄVLE LOTSPLATS

Överlots Sundman Fredrik Wilhelm

 • Mattsson Johan Edvin
 • Axner Karl Hugo Teofil
 • Bergman Sven Johan
 • Nordin Rune
 • Holmström Fritz Napoleon
 • Gudmundsson Karl Ingemar
 • Jansson Gunnar Alexius
 • Dahle Nils Anders

FAGERVIKS LOTSPLATS

Överlots Wahlström august werner

 • Zettergren Johan Ivar
 • Johansson Kari Lennart

ÖREGRUNDS LOTSPLATS

Överlots Söderberg Nils Ernst

 • Hellstadius Bernt Gustaf
 • Freiman Emanuel

SVARTKLUBBENS LOTSPLATS

Överlots Söderlund John Axel Birger

 • Söderholm Johan Evert Andreas
 • Söderman Anders Gustav Robert
 • Modin Per
 • Svensson Ernst Valfrid Roland
 • Smitt Carl Johan Tomas

Mellersta lotsdistriktet

Lotsdirektör Ericsson Lars Torsten

Lotsinspektör Bertil Hagerberg

ARHOLMA LOTSPLATS

Överlots Eriksen Karl Bertil

 • Lindström Olov Ludvig
 • Lindström Johan Olof Torsten
 • Hallengren Per Arne
 • Eriksen Karl Birger
 • Eriksson Hans Olof

FURUSUNDS LOTSPLATS

Överlots Ingman Erik August

 • Kvist Otto Gustav William
 • Sjöblom Anders Gunnar
 • Norman Karl Erik Torsten
 • Eriksson Sune Karl Gustaf
 • Eklund Per Erik
 • Sjöblom Gustav Lennart
 • Gustavsson Harry Emil
 • Malmström Paul Reinhold
 • Johansson Sture Ingvar
 • Westerberg Erik Oskar
 • Johannesson Karl
 • Jansson Erik Gunnar
 • Söderman Bo Herbert
 • Jansson Lars Axel Gunnar
 • Norman Alf Göran Ingemar
 • Dahlstedt Gustav
 • Osvärn Sven Ingvar

SANDHAMNS LOTSPLATS

Överlots Boman Per Olof

 • Rydberg Harry
 • Brandt Nils Rudolf
 • Sundgren Stig Erik
 • Sundberg Tore Valdemar
 • Karlsson Karl Gustaf Albert
 • Blomquist Rickard Alexander
 • Sundström Allan Valdemar
 • Löfgren Erland
 • Karlström Otto Johan
 • Wikström Sven August
 • Sjöblom Tore William
 • Wallskog Filip Hans Gabriel
 • Petersson Anton Sigurd
 • Strömberg Lars Ejver
 • Hillergård Nils Lennart
 • Norman Rune Olov Linus
 • Seman Leopold
 • Winberg Sven William
 • Myrberg Dan Anders Adrian
 • Bull August Sune
 • Öhman Bert Konrad
 • Carlson Ernest Nils
 • Andersson John Louis
 • Stenhammar Sten Gerhard
 • Malm Bruno Konrad Verner
 • Andersson Sven Tore

STOCKHOLMS LOTSPLATS

Överlots Strömgren Bengt Johan

 • Ståhl Eric Gustaf Yngve
 • Sundgren Brynolf Gustaf Adolf
 • Söderberg Karl Arne
 • Linder Arne Bernhard
 • Westin John Vilhelm
 • Pihl Arne Ingemar
 • Westerberg Karl Tore
 • Söderman Ruben Johan Albert
 • Mattsson Nils Gustaf Albin
 • Starck Karl Viktor Wilhelm
 • Hagström Gustaf Adolf Algot
 • Lindström Olof Ludvig Gösta
 • Söderman Valter Hjalmar
 • Sjöblom Per Ivan
 • Fagerlind Oscar
 • Starck Axel Felix

MÄLARENS LOTSPLATS

Överlots Ekblom Arne Sigfrid Karl

 • Berggren Karl Einar
 • Lindström Carl Edvin
 • Ander John Erik
 • Ericsson Erik Siqfrid
 • Rundlöf Bror Hilding
 • Erneberg Olof Ragnar
 • Alm Gunnar Sigfrid
 • Söderman Ruben Ernfrid
 • Mathson Hans Arvid Sigurd
 • Borgström Karl Sigurd
 • Nilsson John Lennart
 • Söderman Karl Gustaf Herbert
 • Jansson Nils Gothard
 • Eklöf Lars Magnus
 • Bagge Karl Anders
 • Svensson John Ingvar
 • Stenberg Regnar Emanuel
 • Häggroth Per Olof
 • Reimertz Erik Göte
 • Wittberg Göran
 • Nordqvist Georg Arne Olof
 • Andersson Walter Karl Herman
 • Norman Hans Emil
 • Karlsson Sven Olof
 • Axelsson Erik
 • Müller Dietrich Gerhard
 • Persson Gunnar Torsten
 • Stenberg Hjalmar August
 • Bergsten Bror Hans Olof
 • Hammarqvist Bert Sonny
 • Ledelius Lars Rickard

DALARÖ LOTSPLATS

Överlots Lundberg Torsten Fredrik

 • Öhman Rolf Erik
 • Edstedt Folke
 • Sjöblom Kurt Wilhelm Sigrid
 • Hedren Tor Olof Gustaf
 • Eriksson Gert Albert Mauritz
 • Pontan Bengt Axel Olof
 • Sjöblom Charles Edvard
 • Sjöberg Knut Harry
 • Holmgren Gösta Mauritz
 • Blomander Sven Anders Viktor
 • Munthe Siger Erik Åke Ludvig
 • Sandström Per Saul
 • Eklund John Oscar
 • Larsson Sven Arvid Hugo
 • Arvidsson Gunnar Arvid
 • Grundel Gösta Bror Harry
 • Lund Karl Erik Alexander
 • Jansson Olov Lennart
 • Friberg Helge Ivar
 • Kjellström Karl Roland

LANDSORTS LOTSPLATS

Sjöblom Hans Axel

 • Berglund Karl Sune
 • Söderman Karl Johan Erik
 • Seger Bert Arvid
 • Kylgård Lasse Adolf
 • Wigsten Paul Valfrid
 • Larsson Lars Ingemar
 • Berglund Gösta
 • Kjellberg Alf Egon
 • Glimnert Knut Edvin Arne
 • Björkqvist Sven Otto
 • Högberg Gustaf Ingemar
 • Bagge Göran Sixten
 • Nilsson Johan
 • Wallin Sigfrid Erik Artur
 • Ahlman Yngve Erik
 • Ekelund Lars-Erik
 • Nilsson Johan
 • Sundius Karl Gustav Leonard
 • Kullenberg Hakon Eberhard
 • Lunden Lennart Olaus
 • Larsson Lars Manne Ludvig
 • Nordenberg Sven Hjalmar

SÄVÖSUNDS LOTSPLATS

Överlots Andersson Karl Hjalmar Herbert

 • Andersson Anders Vilhelm
 • Englund Bengt Olof

VISBY LOTSPLATS

Överlots Smitterberg Carl Hugo

 • Dahlberg Karl Ragnar

FÅRÖSUNDS LOTSPLATS

Överlots Jacobsson Jacob Filip

 • Olsson John Edvard
 • Petersen Erik Torkild
 • Höök Helge Gerhard

KYLLEJ LOTSPLATS

Överlots Gustafsson Karl Arne

 • Persson Einar Harry

SLITE LOTSPLATS

Överlots Lyth Jakob Sven Olof

 • Pehrsson Olle
 • Lindholm Lars Edvin

RONEHAMNS LOTSPLATS

Lotsförman Engqvist Valter Erik

 • Ulmstedt Karl Oskar

BURGSVIKS LOTSPLATS

Lotsförman Wigsten Sture Alexander

KLINTEHAMNS LOTSPLATS

Lotsförman Högqvist Oskar Johan August

 • Wahlby Axel Ingemar

ÖSTRA LOTSDISTRIKTET

Lotsdirektör Elfving Per Einar
Lotsinspektör Bengtsson Nils Henrik

OXELÖSUNDS LOTSPLATS

Överlots Hemberg Nils Tor Bertil

 • Ördén Karl Evert
 • Ericsson Åke
 • Östling Arvid Oscar
 • Fångquist Karl Olof
 • Åhsberg Börje Sigurd
 • Andersson Ernst Gustaf
 • Sundström Karl Gustaf
 • Hemberg Erik Björn
 • Sjögren Sture David
 • Gustavsson Jarl Henning
 • Holmström Olle Mauritz
 • Arneving Ingvar Sune Manfred
 • Ternsjö Stig Gösta
 • Larsson Gustaf Adolf
 • Sandberg Erik Sigvard
 • Bååv Kaj
 • Hulander Sigurd Lennart
 • Holm Kurt David
 • Ålander Olle Emanuel
 • Stålnäbb Per Ejnar
 • Arvidsson Per
 • Blanck Jan Bertil
 • Hellström Stig Fredrik
 • Kjellberg Johny Ulf
 • Zetraeu Åke Napoleon
 • Sombeck Sven-Eskil
 • Dahl Karl-Erik Ragnar

NORRKÖPINGS LOTSPLATS

Överlots Åhsberg Arthur Martin

 • Sundin Karl Ture William
 • Holmgren Fritz Gustaf
 • Eriksson Nils Alvar
 • Andersson Eric Vilhelm
 • Hammarqvist Karl Hilmer

ARKÖ LOTSPLATS

Överlots Isberg Stig

 • Rosén Thorsten Orve
 • Paulsson Harald
 • Engström Nils Gösta Sigurd
 • Färnstrand Carl Axel Alvar
 • Nilsson Stig Johan
 • Stoltz Stig Henry
 • Ågren Åke Gustaf
 • Crona Bernt Gunnar
 • Österman Lars-Uno
 • Andersson Karl Ebbe
 • Olsson Karl Einar

HÄRADSKÄR LOTSPLATS

Överlots Boqvist Erik Wiktor

 • Magnusson Nils Elis
 • Svensson Olof Fredrik
 • Johansson Arvid Nils Rune
 • Svensson Eric Harald
 • Johansson Karl Gunnar Egon
 • Forsström Karl

STEDSHOLMENS LOTSPLATS

Överlots Stenberg Sven Karl

 • Eriksson Allan Isidor
 • Törnquist Arvid
 • Carlsson Yngve Carl-Erik

IDÖ LOTSPLATS

Överlots Idlund Adolf Evald

 • Juhlin Sven Daniel
 • Johnsson Per Gösta
 • Nilsson Knut Olof
 • Lanzen Birger Laurentius
 • Esseen Anders
 • Nilsson Nils
 • Påhlman Jurgen Adolf

KRÅKELUNDS LOTSPLATS

Överlots Ackling Erik Tage

 • Ohlsson Jarl Gunnar
 • Öhlin Ivan Luther
 • Olsson Hans Ernst
 • Karlsson Hans Bertil
 • Holtsäter Nils Knut

OSKARSHAMNS LOTSPLATS

Överlots Jaremalm Albert Emanuel

 • Hägg Karl Josef
 • Norden John Arthur
 • Peilot Henry Fridolf William
 • Westerholm, John Allan
 • Wirén Kurt Lennart
 • Forsman Axel Emanuel
 • Molin Per Olof
 • Berggren Lennart Ingemar
 • Rosqvist Gösta
 • Bogne Harald Rune
 • Thorell Sven Bertil

MÖNSTERÅS LOTSPLATS

Överlots Gustavsson Elmer Arne

 • Rydenberg Gösta Albert Georg
 • Petersson Karl Erik Emanuel
 • Bryngstedt Gunnar Valdemar
 • Dacke Stig Artur
 • Sundström Hans Paul
 • Hägg Lars-Erik
 • Petersson Gustaf Lennart

KALMAR LOTSPLATS

Överlots Lundberg Erik Reinhold

 • Götherström Karl Bernhard
 • Ström Sven Edvin Ingvar
 • Nordberg John Evald
 • Sjöberg Albin Sigvard Emanuel
 • Ström Alfred Lennart
 • Sunden Stig Arnold
 • Karlberg Nils Erik
 • Sewerinson Lars Ragnar
 • Sykfont Kurt Allan
 • Åsund Bengt Anders Birger
 • Eriksson Sten Lennart

BERGKVARA LOTSPLATS

Överlots Åstedt Malte Adolf Birger

 • Olsson Ingvar Henry Valentin
 • Nyden Helge Alrik Lennart
 • Paulsson Stig Torsten
 • Lindh Jarl Sune

SÖDRA LOTSDISTRIKTET

Lotsdirektör Bernel Henning Berndt
Lotsinspektör Benntorp Henning Nils

ASPÖ LOTSPLATS

Överlots Bergström Erik Jonas

 • Berglund Bertil Ivar
 • Wallin Otto Harry
 • Svensson Eric Albert
 • Lindeblad Adolf Lennart
 • Johansson Olle Sigfrid
 • Nilsson Nils Ingvar
 • Jönsson Tage Birger
 • Andersson Henry Evald

RONNEBY LOTSPLATS

Överlots Ellis Sven Teodor

 • Johansson Karl Melker
 • König Albin Vilhelm
 • Lindeblad Måns Bengt
 • Munther Sune Arvid
 • Thuvesson Fritz Tore

KARLSHAMNS LOTSPLATS

Överlots Thornström Ernst Viktor

 • Hedberg John Edvard
 • Åman Arvid Harald
 • Nilsson Gustaf Arthur
 • Renström Oscar Ingolf
 • Olsson Kurt Allan

SÖLVESBORGS LOTSPLATS

Överlots Strömberg Karl Ferdinand Wilhelm

 • Nilsson Selmer Anders Allan
 • Gunnarsson Alfred Wilhelm
 • Leandersson Karl Gustav Ebbe

ÅHUS LOTSPLATS

Överlots Petren Ernst Herbert Malte

 • Åklund Johan Peter
 • Tufvesson Bror
 • Gustafsson Agne Helmer
 • Gyllenberg Nils Anders

SIMRISHAMNS LOTSPLATS

Överlots Malmberg, Nils Edvard Anton

 • Nilsson Knut Sigvard
 •  Petersson Sven Torsten Ivan

YSTADS LOTSPLATS

Överlots Grenwall Knut Mauritz

 • Hagstad Erik Bernhard
 • Gustavsson Allan
 • Pålsson Axel Ingvar
 • Eiman Erik John Olof

TRELLEBORGS LOTSPLATS

Överlots Hallonsten Thor Sten

 • Falkman Percy
 • Olofsson Axel Gottfrid Ture
 • Möller Nils Magnus
 • Lindet Gösta Roland
 • Larsson Sven Orvin

ÖRESUNDS SÖDRA LOTSPLATS

Överlots Söderlindh Arvid Julius

 • Bengtsson Allan Bernhard
 • Ellis John Torsten
 • Åman Rickard Verner
 • Borgerud Carl Oskar Roland
 • Vettlevik Allan Karl Albert
 • Svärd Gustav Sigfrid
 • Persson Einar Mauritz
 • Persson Per-Anders
 • Ottosson Erik Allan
 • Andersson Paul Albert
 • Sjöstedt Bengt Axel

LIMHAMNS LOTSPLATS

Överlots Olsson Torsten Sigurd

 • Ström Helge Gunnar
 • Modig Hans Ragnar
 • Rolander Evert Nils Ingemar
 • Anderberg Claes Thore

MALMÖ LOTSPLATS

Överlots Torslow Erik

 • Pettersson Georg Valentin
 • Lindblom Sune
 • Stenberg Carl-Erik Gustaf
 • Ekman Nils Hugo
 • Ahlström Gustav Harry
 • Larsson Göte Lennart
 • Fyhn Harry Andreas
 • Larsson Gustaf Store
 • Forsberg Bertil Håkan
 • Nilsson Karl Evald
 • Åkerlund Tore
 • Andersson Malte
 • Hagelin Bengt Ingemar
 • Andersson Håkan
 • Olsson Arvid Kjell
 • Persson Paul Ingvar
 • Strömberg Per Gunnar
 • Weckström John Sigurd

LANDSKRONA LOTSPLATS

Överlots Strömberg Einar Henry

 • Lund Axel Elvir
 • Hasselgren Lars Gösta
 • Salomonsson Curt William
 • Jacobsson Nils Tore
 • Ström Sixten Leonard

HÄLSINGBORGS LOTSPLATS

Överlots Råwall Erik Gustaf Adolf

 • Rinaldo Allan Rickard
 • Åklundh Karl Erik
 • Borgerud Anders Folke Viktor
 • Granström Bo Ragnar
 • Axelsson Artur Johnny
 • Andersson John Arne
 • Andersson John August Alvar
 • Flood Karl Harry
 • Jönsson Gunnar Herbert
 • Renström Arne Fredrik
 • Backe Karl Sven Ludvig

ÖRESUNDS NORRA LOTSPLATS

Överlots Sjölin Knut Vilhelm

 • Jeppson Nore Percy Hilbert
 • Gustavsson Torsten Emanuel
 • Gustafsson Thure Malte Allan
 • Ziegler Bengt-Erik
 • Brandt Johan Christian

VÄSTRA LOTSDISTRIKTET

Lotsdirektör LAGERWALL Hans Eric
Lotsinspektör SELLMANN Georg Harry

HALMSTADS LOTSPLATS

Överlots Strömberg Oscar

 • Lindberg Sten Axel
 • Högvik Olof Henry
 • Ericson Nils Thomas
 • Löfgren Sture Magnus
 • Callenberg Arvid Robert
 • Stranne Bengt Helge

FALKENBERGS LOTSPLATS

Överlots Kyhlberg John Gunnar

 • Larsson Göte Lennart
 • Holmberg Axel Göran

VARBERGS LOTSPLATS

Överlots Karlsten Nils Andreas

 • Bengtsson Nils Sune
 • Stenberg Lars Anders
 • Ekholm Axel Herbert

GÖTEBORGS LOTSPLATS

Överlots Wickman Tore Sixten

 • Vestberg Bror Ivar
 • Smålander Per Elis
 • Hamberg Karl Harry
 • Friman Torsten
 • Karlsten Oscar Lineus
 • Julin Knut Botvid
 • Westberg Gunnar Elof
 • Palmqvist Harald Gattulf
 • Sjögren Olof Georg
 • Stahre Karl Ivan
 • Holmberg Einar Wallentin
 • Lorén Aste Sigvard
 • Utbult Olof Gustaf
 • Tärnberg Stig Anders
 • Plate Karl Olof
 • Bergden Alf Red Lennart
 • Kristensson Karl Josef
 • Plate Rune Bertil Lennart
 • Torstensson Gösta Bernard
 • Blomberg Göte Einar Erling
 • Öberg Bertil
 • Hagerling Axel Ingemar
 • Hamberg Bertil Lennart
 • Malmberg John Sture
 • Magnusson Thore Bertil Magnus
 • Olsson Sven Evald
 • Arvidsson Sven Arnold
 • Enocksson Gösta Axel
 • Wäster Lars-Erik
 • Hansson Per Evert
 • Andreasson Arnold Evald
 • Karlsson Karl Lennart
 • Nilsson Per Eric
 • Evemalm Karl Allan Ingvar
 • Marmefelt Frank Erik Olof
 • Eriksson Per Anders Håkan
 • Nilsson John Evert Sune
 • Nygren Nils Gunnar
 • Reinholdsson Herbert Ingemar
 • Eriksson Erik Harry
 • Gyldén Sven Olof Gunnar
 • Nordmark Clas Trygg

MARSTRANDS LOTSPLATS

Överlots Eriksson Frans Arne Stefanus

 • Johansson Alf Helge
 • Johannisson Karl Ivar
 • Bull Benkt Lennart
 • Andersson Hilmer Julius
 • Nilsson Sven Bertil
 • Ekström Jan-Ove

UDDEVALLA LOTSPLATS

Överlots Pettersson Arne Elmar

 • Andersson Anders Roland
 • Ekström Stig Morgan
 • Nordblom Karl Ivar

LYSEKILS LOTSPLATS

Överlots Stranne Arne Victor

 • Dahlström John Morgan
 • Pettersson Stig Yngve
 • Bagge August Wilhelm
 • Pettersson Carl-Axel
 • Bagge Bengt Olof Mauritz

SMÖGENS LOTSPLATS

Överlots Kylberg Martin Ebert Helmer

 • Kyhlberg Bror Sixten Allan
 • Larsson Per Eskil Henry
 • Larsson Curt Börje
 • Kaldén Carl-Olof Johan

VÄDERÖARNAS LOTSPLATS

Överlots Nordblom Karl Ivar

 • Ekström Stig Morgan
 • Karldén John Ebbe Gunnar
 • Bräck Sylve Gunnar
 • Aronsson Ralf Gunnar

NORDKOSTERS LOTSPLATS

Överlots Täng Ivar

 • Täng Karl Torsten
 • Nilsson Kurt Henrik
 • Edlund Rolf Verner
 • Nilsson Axel Johan
 • Kosterhed Leif Arne Harry