Sjöfartsverket 1957

Sjöfartsverket organisation 1957

KUNGL. SJÖFARTSSTYRELSEN
Generaldirektör Carl Gösta Widell

NAUTISKA BYRÅN
Nautiska sektionen
Förste Byråsekreterare Helgo Ingvar Helander

Redaktionen för Underrättelser sjöfarande och svensk Lots
Förste Byråinspektör Sven Johan Abrahamsson

Jordmagnetiska sektionen
Byrådirektör Nils Peter Ambolt

Statens isbrytardirektör
Nils Stellan Hermelin

SJÖKARTEBYRÅN
Tf Byrådirektör Gunnar Hedlund

FYR- OCH ELEKTROBYRÅN
Byrådirektör Sven Öberg

BYGGNADSBYRÅN
Allmänna sektionen
Byrådirektör Fritz Georg Dellby

Fyrbyggnadssektionen
Byrådirektör Robert Vilhelm Gellerstad

Projekteringsektionen
Byrådirektör Carl Gustav Bjuke

Konstruktions sektionen
Byrådirektör Robert Vilhelm Gellerstad

Hamnbyggnads sektionen
Byrådirektör Johan Vincent Sundberg

FARTYGSBYRÅN
Skeppsmätningssektionen
Överinspektör Anders Johan Andersson

Fartygsinspektionssektionen
Byrådirektör Karl Anders Lennart Edenmark

Underhålls- och drifts sektionen
Byrådirektör Carl Rudolf Hagwall

Juridiska och administrativa ärenden
Förste Byråsekreterare Folke Rickard Råberg

KANSLIBYRÅN
Personalsektionen
Byrådirektör Lars Peter Vilhelm Bergstedt

Kamerala sektionen
Kamrerare Fritz Einar Karlsson

Expeditionsvakter
Förste Expeditionsvakt Adolf Sternervall

Tjänsteman med särskilda uppdrag
Byrådirektör Ragnar von Delwig

JURIDISK-SOCIALA BYRÅN
Allmänna avdelningen
Förste Byråsekreterare Erna Jeanette Frodi

Avdelningen för sjöolycksärenden
Sjöåklagare Eskil Oskar Rosengren

Sjöbefälsskoleavdelningen
Nautisk Överinspektör Sune Valdemar Bratt

Fartygsregistreringsavdelningen
Byrådirektör: Vakant

Sjöfartssociala avdelningen
Byrådirektör Johan Harald Öbrink

EKONOMISKA SEKTIONEN
Byrådirektör Anders Bengt Olof Rickard

FÖRSVARSKONTORET
Chef Peter Magnus Oskar Otto Simonsson

KOMMISSIONÄR
Carl Gotthard Linse

Lots och Fyrstaten

Övre Norra Lotsdistriktet

Salmis lotsplats
Kalix lotsplats
Töre lotsplats
Luleå lotsplats
Rönnskärs lotsplats
Romelsö lotsplats
Ursvikens lotsplats
Bjuröklubbs lotsplats
Ratans lotsplats
Bredskärs lotsplats
Järnäs lotsplats
Örnsköldsviks lotsplats
Ulvö lotsplats
Nedre norra lotsdistriktet
Härnösands lotsplats
Sundsvalls lotsplats
Stocka lotsplats
Hudiksvalls lotsplats
Lilljungfruns lotsplats
Gåsholma lotsplats
Gävle lotsplats
Fagerviks lotsplats
Öregrunds lotsplats
Svartklubbens lotsplats

Mellersta Lotsdistriktet

Arholma lotsplats
Furusunds lotsplats
Sandhamns lotsplats
Stockholms lotsplats
Mälarens lotsplats
Dalarö lotsplats
Landsorts lotsplats
Sävösunds lotsplats
Visby lotsplats
Fårösunds lotsplats
Kyllejs lotsplats
Slite lotsplats
Ronehamns lotsplats
Burgsviks lotsplats
Klintehamns lotsplats

Östra lotsdistriktet

Oxelösunds lotsplats
Norrköpings lotsplats
Arkö lotsplats
Häradskärs lotsplats
Stedsholmens lotsplats
Idö lotsplats
Kråkelunds lotsplats
Oskarshamns lotsplats
Påskallaviks lotsplats
Mönsterås lotsplats
Skäggenäs lotsplats
Kalmar lotsplats
Bergkvara lotsplats

Södra lotsdistriktet

Långörens lotsplats
Aspö lotsplats
Ronneby lotsplats
Karlshamns lotsplats
Sölvesborgs lotsplat
Åhus lotsplats
Simrishamns lotsplats
Ystads lotsplats
Trelleborgs lotsplats
Öresunds södra lotsplats
Limhamns lots plats
Malmö lotsplats
Landskrona lotsplats
Råå lotsplats
Hälsingborgs lotsplats
Öresunds norra lotsplats

Västra lotsdistriktet

Halmstads lotsplats
Falkenbergs lotsplats
Varbergs lotsplats
Vinga lotsplats
Göteborgs lotsplats
Marstrands lotsplats
Uddevalla lotsplats
Käringöns lotsplats
Lysekils lotsplats
Smögens lotsplats
Väderöarnas lotsplats
Havstenssunds lotsplats
Nordkosters lotsplats