Rörholmen/Långö Lotsplats

57° 51.346′ N 11° 38.531′ E

Anlagd 1760 nedlagd ca: 1828

Från Inlands släktforskare:

Såväl av domböcker som kyrkobokföring framgår att det fanns en lotsstation på Långön redan år 1760. Lotsen Swen Pehrsson flyttade visserligen till Rörholmen, men kom tillbaka till Långön 1781.

En stor del av såväl den saltade sillen som tranen gick på export och måste därför ha lastats på fartyg strax utanför trankokerierna och salterierna. Detta bör ha inneburit en betydande sjöfart och en livlig verksamhet i hamnen. Lotsarna var bosatta både på Rörholmarna och på Långön. Swen Pehrssons båda söner – Olof född på Långön 1760 och Berndt född på Stora Rörholmen 1771 – kom att gå i faderns fotspår och ägna sig åt lotsning. Båda hämtade sina brudar i Tjuvkil – systrarna Petronella och Kierstin Gunnesdöttrar – och var sedan bosatta på Rörholmarna och Långön hela sin livstid.

Enligt en muntlig tradition, som dock inte kunde bekräftas av lotsverket, låg lotsstationen på Långön, men detta synes dock inte vara helt säkert. Enligt ett protokoll från Inlands Södre härads sommarting 1822 skulle Stora Kråkeröns åbor avträda Stora och Lilla Rörholmen till Kongl. Mai:t för begagnande till lotsplats. Sillfisket hade då legat nere i många år, men kvar på holmarna fanns det fortfarande en del ”werk och byggnader”, som Kråkeröborna uppbar grundlega för.

Långön var obebodd år 1759, men vid den tiden kom sillfisket igång och det byggdes salt- och trankokerier för omhändertagande av sillen. För denna verksamhet erfordrades ett ganska stort antal personer. Dessutom blev Långön lotsstation.

Ur reglemente för lotsverket 1799: Under lotsuppsyningsmannen för Marstrands fördelning lyder Rörholmens lotsplats med 1 lotsålderman, 1 ord. Lots 1 utlärd ord. Lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsområdet: Lotsarna uppassa vid Rörholmen, utlotsa till sjöss samt till Rörö, till Hättan, till Marstrand även till Stora Brattön till Bastuviken.

Ur rulla 1817: Ord lots Peter Johnsson och Olof Svensson
ord lotsdräng Eric Johnsson
reservlotsdräng O Johnsson

Ur 1820 års förteckning: Lotsar till Marstrand, Hättan, Stora Brattön, Bastuviken, sjöss vid Rörö sjöss eller från sjön samt till Kalvesund.
Platsen skall bemannas med 1 mästerlots, 2 secund lotsar och 1 lotslärling.

Rörholmens lotsplats finns inte med i 1863 års reglemente.

Lotsar:
Joen (el. Jöns) Pehrsson Omkr. 1727 – 20/11 1781
Peter Jonsson Omkr. 1758 – 17/12 1822
Thore Andersson Omkr. 1720 – 5/7 1770
Eric Jonsson Omkr. 1758 – 4/12 1827
Sven Pehrsson Omkr. 1735 – 20/11 1781 drunknade
Olof Svensson 14/5 1760 – 30/1 1829 (frossa)
Berndt Svensson  25/1 1771 – 6/4 1815

Lotsar vid Rörholmen/ Långö/ Lycke Lpl

EfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
AnderssonThore 17201760 1770
PehrssonJoenJöns17271760 1781
PehrssonSwenDrunkna17351760 1781
JonssonPeter 17581775 1822
JonssonEric 17581775 1827
SvenssonOlofFrossa1760177518281829
SvenssonBerndt 17611775 1815
JohnssonJ  1817