Sandö/ Rönnskär/ Piteå/ Storrebben Lotsplats

Rönnskär          65° 02.133′ N 21° 33.344′ E
Storrebben      65° 11.186′ N 21° 56.411′ E
Piteå                  65° 18.503′ N 21° 24.559′ E
Sandholmen     65° 07.347′ N 21° 31.881′ E

Lots galleri

Lotsplatsen tillkom 1821 och första namnet var Pite-Rönnskär lotsplats sedermera ändrat till Sandö / Rönnskär. Piteå stads självständiga lotsplats lades ner 1862 och därefter hette lotsplatsen bara Rönnskär. 1967 ändrades namnet till Piteå Lotsplats. Nedlades 15 sept 1968. Efter indragningen 1969 överfördes lotsningen i området på Skellefteå lotsplats.

Låg i norra distriktet Luleå fördelning under lotsålderman i Piteå 1868

Idag 2023 finns lotsbåt 754 stationerad på Sandholmen strax söder om Jävre

Enligt 1820 års förteckning: Lotsning till Piteå södra leden, Romelsö, Stor Rebben, Åby, Jävre, Byske. Lotsplatsen skall bemannas med 1 ålderman, 1 mästerlots, 1 secundlots och 1 lotslärling.

Enligt reglemente 1820 (Piteå stad) Under ålderman i Sandö. Lots uppassa på högsta höjden av holmen och möta fartygen utanför undervattensgrunden

Piteå: 1820 års reglemente Lots uppassa i staden där de emottaga fartygen i norra och södra hamnarna.

Tillhörde norra distriktet och Luleå fördelning. Låg under lotsålderman i Piteå 1868

Piteå Stads lotsplats

Anställda lotsar mellan 1823-1862
Eric Daniel Torneus, anställd 1823
Petter Gustaf Sjöberg, anställd 1834 död 1844
Erik Magnus Sjöberg, anställd 1842 till Rönnskärs lotsplats 1850
Johan Erik Sjöberg d.ä. Anställd 1842, avsked 1862

Rönnskärs lotsplats 1821-1968

Den förste lotsen på Rönnskär var skepparen Hans Burstrand antagen till lotsålderman 9 juli 1821. Avsked 1830, vid 70 års ålder. Övriga var:
Johan Bäckström, antagen 4 juli 1822 död 27 januari 1824
Adam Torneus, antagen 17 juni 1823
Nils Lidman, utsedd 1828 och befordrad till ålderman 1830.
Jonas Sjöberg, fiskarborgare, anställdes 1833
Petter Sjöberg, son till Jonas anställdes 1834

Piteåsläkten Sjöberg kom att tjänstgöra i sju generationer och 134 år som lotsar på Rönnskär. Den siste var Jonas Sjöbergs sonsonson-sonsonson Anders Sjöberg som 1967 förflyttades till Umeå lotsplats 1967.

I början av 1860-talet beviljades lotsverket anslag till tolv större, däckade kronolotsbåtar att fördelas på rikets kuster. Sommaren 1862 stationerades två av dessa på Rönnskär respektive Rödkallen. Dessa lotsplatser saknade dock lämpliga hamnar och hade långt till skyddade ankringsplatser. Följden blev att båtarna inte kunde användas för att lämna eller hämta lots utan endast till utsättning och intagning av prickar. Efter sex år förflyttades de därför till andra lotsplatser.

Ur reglemente 1863. Lotsningsområde: Från Rönnskär till Piteå, södra leden, respektive Romelsö, Rödkallen, Åbyn, Jävre, Byske, till och från sjön, från Piteå till sjöss vid Bondeknallen.

Ur reglemente 1868: Lotsarna uppassa vid Rönnskär och Piteå och emottaga fartygen utanför grunden Hösen och Nygrån samt vid Piteå och Jävre

1920: Ute på Rönnskär håller lotsverket för lotsarnas räkning ett lotsuppassningshus om ett rum och kök. Lotsarna ha emellertid uppfört egna stugor för seglationssäsongen. Deras vinterbostadsort är sedan gammalt Piteå stad.

Åren 1904—05 uppfördes fyrtornet, 37 meter högt. År 1907 anlades telefon till platsen.

PeriodNamnLängd i mMaterialDrivkraft
1833-1843Ålderman Lidmans båt7TräSegel/åror
1907-1932RÖNNSKÄR 19078,5Trä6 hk
1932-1963RÖNNSKÄR 193210,2järn23 hk
1960-1968RÖNNSKÄR II13,6stål2×80 hk
Utvecklingen av lotsbåtar på Rönnskär

År 1907 gick Rönnskärslotsarna samman och köpte en 8,5 meter lång ekbåt med 6 hk Skandiamotor, att användas som lotsbåt och ”prickbåt”. Båten som levererades av Skandiaverken i Lysekil, fick namnet RÖNNSKÄR. Vid sidan av denna köpte lotsarna på 1920-talet en 7,7 meter lång furubåt med 5 hk Pentamotor. Båten hade tidigare tillhört lotsen Tycho Sjöberg. Därutöver ägde lotsarna några öppna segel och roddbåtar. Båtbeståndet ansågs otillfredsställande ur sjövärdighetssynpunkt men eftersom lotsplatsen fortfarande saknade en skyddad hamn var någon större båt inte att tänka på.

Båtbestånd 1920:

1 däckad kutter byggd 1907 i ek, kravell, 8.5×2.7 med 8 hk Skandia
1  motorbåt i ek, 7×2 med 5 hk Skandia
1 segelbåt byggd 1911 i furu, klink8x2

1 segelbåt byggd 1906 i furu 6×1.5
1 segelbåt byggd 1904 i furu, klink, 8×2
1 segelbåt i ek 6×1.5
1 roddbåt byggd 1911 i ek, klink 3.5×1.5
1 roddbåt byggd 1913 i ek, klink, 3.5×1.2

I början av 1930-talet fick äntligen lotsplatsen på Rönnskär en hamn. Arbetet påbörjades 1931 och året därpå var hamnen klar. På hösten 1932 inköpte lotsarna en 10,2 meter lång järnbåt med 23 hk Ellwemotor från Bergners verkstad i Luleå. Även denna båt fick namnet RÖNNSKÄR. Den äldre motorbåten såldes i december samma år till Hamndirektionen i Piteå. Furubåten med Pentamotorn såldes i mitten av 1930-talet och i dess ställe köpte lotsarna 1937 en 8,3 meter lång furubåt från Fjällströms båtbyggeri i Håkansö. ”FJÄLLSTRÖMMAREN” var utrustad med en Pentamotor på 12—14 hk. Den såldes 1959.

På våren 1960 stationerade lotsverket en kombinerad lotskutter och livräddningsbåt på Rönnskär. Båten, som fick namnet RÖNNSKÄR II, varen av landets största lotskuttrar, 13,55 meter lång och 4,20 meter bred. Den hade två propellrar som drevs av var sin 80 hk Scaniadiesel och toppfarten låg på nära nio knop. Tre år senare fick rönnskärslotsarna ytterligare en lotskutter. Denna var 11,5 meter lång och 3,90 meter bred och drevs av en 6-cylindrig Scaniadiesel på 134 hk. Bägge båtarna hade stålskrov och lättmetallöverbyggnad och var utrustade med ekolod och UKV-radio. Den gamla järnkuttern från 1932, vilken hade övertagits av lotsverket, förflyttades därefter till Bjuröklubbs lotsplats.

1953 förbättrades lotsuppassningslokalerna

Ur ”Piteå Sjöfart” Åke Berggren 1988

Farleden från havet via Pitsundet in till Piteå finns första gången återgivet på en karta från 1760. Med ordnandet av lotsväsendet på 1820 talet följde snabbt en förbättrad uppmärkning av farleden in till Piteå. Lotsningen sköttes tidigare av fiskare som under somrarna bodde på Rönnskär och Storrebben. Det var bland dessa som de första lotsarna rekryterades.

Genom ett kontrakt 19 juni 1821 förband sig Kinnabäcks byamän att svar för lotsningen från Rönnskärmot att deras kronobygge Gravlund tilldelades lotshemmans friheter. Piteå stads äldste förband sig att svara för lotsningen från staden och att avsätta boningsplats på Mellersta ön för lotsarna. Åt lotsarna på Storrebben slutligen, skulle krononybygget Mannön upplåtas. Inget av detta blev dock verklighet utan istället upplät byamännen åkerjord, ängsmark och rödningsland på Rönnskär, Bäckön(Buskön) och vid Kringsviken åt lotsarna.

Under 1820 talet avsattes även kronoholmen Jävre- Sandön för Rönnskärs lotsarna behov. Tanken var att lotsarna skulle bosätta sig där, men inte heller detta blev fallet. Flera försök från lotsarna att få tomter i Piteå föreslogs men inget resultat. Piteå stad drogs in som självständig lotsplats 1860 och alla diskussioner upphörde om tomter till lotsarna.

StorRebben

Fanns med i 1820 års förteckning. Lotsplatsen anlitades av relativt få fartyg och drogs in 1 mars 1897

Enligt 1820 års reglemente var lotsningsområdet: Till Luleå, Piteå norra leden och södra leden till Rönnskär, Rödhäll. Platsen skall ha 1 mästerlots, 1 secundlots och 1 lärling. Lots uppasssa vid båken och taga emot fartyg utanför Båkholmen_

Vintern 1851-1852 utnämndes skutskepparna Petter Anton Berggren (mellan åren 1859-1862 vid Rönnskärs lotsplats och därefter avskedad) och Johan Höglander (avskedad 1856) till lotsar på Storrebben. Följande var därefter lotsar vid lotsplatsen:

Nils Nyström anst 1856 avsked 1862
Lars August Strandberg anst 1863 död 1875
Johan Fredrik Berggren anst 1863 död 1866
Johan August Strandberg anst 1866 förfl. till Rönnskär 1872
Karl Viktor Bergstedt född 1875 anställd 1892
Petter Anton Bergstedt född 1846 anst 1875 mästerlots 1883 och lotsförman 1881. Kvarstod som ende lots till indragningen 1897.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde var från Storrebben till Rödkallen respektive Harrbäcken, Piteå stad och Rönnskär
Ur reglemente 1868: Lotsarna uppassa på platsen och möta fartyg ¾ mil till sjöss utanför grunden samt vid Granholmen som utgör lastageplats för Harrbäcken.

Händelser vid Storrebbens lotsplats
1895 den 28 augusti: Mästerlotsen Petter Anton Bergstedt, Axel Bergstedt och Gustaf Bergstedt gick ut med båt från lpl under svår storm och med största livsfara lämnade lotsbiträde åt skonerten HERO hemmahörande i Ekenäs vilken därefter lotsades in i nödhamn. För det mod och den rådighet de hade visat tilldelades de 35 kr vardera. Lotsen PA Bergstedt hade valt sina roddare med omsorg. Axel Bergstedt var en 29 årig fiskare och Gustaf Bergstedt var lotslärling på Storrebben och är genom flera berättelser känd som en av skärgårdens främsta roddare. En gång före motorernas tidevarv rodde han ensam från Storrebben till Piteå efter en båtlast salt när fiskarna efter en större fångst hade fått slut i sina saltförråd. Storrebben-Piteå fram och tillbaka är en sträcka på 6 mil.

HÄNDELSER:

Början av 1850-talet dömdes två rönnskärslotsar vardera till tolv dygns fängelse med vatten och bröd som ansvariga för grundstötning av fartyg och i slutet av 1800-talet utdömdes böter på mellan 75 och 100 kronor för liknande förseelser. Hårdaste straffet fick lotsen Johan Ferdinand Sjöberg som 1892 lotsade ss HESLEDEN på grund vid Nygrönnan utanför Rönnskär. Sjöberg dömdes till fyra månaders fängelse och lämnade därefter sin tjänst. Grundet har sedan dess kallats Hesledensgrund.

1889 20 sept: två mästerlotsar från Rönnskärs lpl under storm och mycket hög sjögång utgick med öppen båt och med verklig livsfara lyckats lämna lotsbiträde åt norska briggen RESOLUT och tilldelas bemälde lotsar tillsammans 30 kr.

Samma dag utgick även en ensam mästerlots och lyckades med största livsfara komma ombord å finska barkskeppet AVENIR som han därefter inlotsade i hamn för vilken raskhet mästerlotsen tilldelas en belöning av 30 kr.

1893 den 25 juni begåvo sig en mästerlots och ter lotsar under stark ostlig storm och svåt sjögång i öppen båt ut till sjöss från lpl och lämnade lotsbiträde åt bärgnings och dykeribolaget neptuns ångare HERO varefter fartyget bärgades i hamn. Båtlaget erhöll en belöning av 60 kr.1893 den 19 sept utgick från lpl en ensam mästerlots och lyckades med största livsfara komma ombord å engelska ångaren PERNAMBUCO som han därefter inlostade till PITEÅ och erhöll mästerlotsen för sin därvid ådagalagda oförskräckthet och plikttrohet en belöning av 25 kr.

1893 den 14 sept syntes engelska ångaren CUMBRIAN utanför lpl i NNO storm och svår sjögång påkalla hjälp av lots. Två mästerlotsar två lotsar och ett biträde utgingo då med öppen båt till fartyget och lyckades under särdeles svåra omständigheter lämna bistånd åt fartyget för vilken oförskräckthet dem tilldelas vardera 25 kr.

1899 den 3 nov begav sig en mästerlots och en lots under svår storm hög sjö och tjocka i öppen båt ut från lpl åt S/S THOR J MATTSSON vilken de medelst signaler från båten vägledde till Ledskär och därefter inlotsade till Piteå. Som företaget varit förenat med verklig livsfara tillerkändes ebvar av kronolotsarna 25 kr.

1902 13 sept utgick från lpl tf lotsförman och 1 mästerlots samt 3 fiskare under svår pålandsstorm och regntjocka och sökte med stor fara lämna lots ombord i S/S SEATON från Oskarshamn, Till följd av den höga sjön lyckade ej detta men genom att segla före ångaren vägledde de denna till ankarsättning Överlotsen tilldelas 30 kr och envar av de övriga 20 kr,

1911 den 25 okt lyckade lotsförman och en mästerlots vid lpl under svåra väderleksförhållanden lämna lotsbiträde åt S/S ESTER för det mod och den rådighet kronolotsarna vid bemälte tillfälle å tilldelas lotsförman 20 kr och mästerlotsen 15 kr

1934: envar av följande personal vid Rönnskärs lotsplats har av lotsstyrelsen erkänt 50 kr för välförhållande i tjänsten, då lots den 18 okt 1934 under svåra väderleksförhållanden avlämnade till S/S FIDRA från Åbo, nämligen lotsförman JA Rothsten, mästerlots KA Källgren, tf lotsen W Westman och extra lotsarna HA Berglund och SE Sjöberg

Lotsplatser övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagAvskDöd
 AntmanGustafEinar18961914 
 BerggrenGustavFridolf 1854 1887
 BerggrenPetterAnton 18521862
 BerggrenJohanFredrik 1863 1866
 BerglundHermanAlbert190319231963
 BergstedtJonasMagnus 1865 1892
 BergstedtJohanMagnus18691886 1923
 BergstedtKarlViktor187518921935
 BergstedtGustafEmanuel18771896 
 BergstedtAxelSigfrid18981912 
 BergstedtPetterAnton184618751897
 BergstedtKarlViktor187518921935
 BergstedtGustafEmanuel18771896 
 BurstrandHans 176018211830
 BäckströmJohan 17841822 1824
 FrimanJohanWilhelm 18461848
 GrahnJohan 189219111950
LuleåGrahnJohannes 19181942 1956
LuleåGustafssonIvarEinar18971913 
 HellgrenGustavAlbert 1864 1894
 HellgrenElisAnton187418901934
 HellgrenCarlAugust187818941938 
 HöglanderJonas  1844 1846
 HöglanderJohan  18521856
SkellefteåJohanssonKarlBenn19281954 
 LidmanNils 18841828 1843
 LidströmJohan  1849 1855
SkellefteåLindkvistNils-ivar 19321955 
 LindqvistErnstJohan1871189119271927
UlvöLindqvistEmilWilhelm19011916 1945
 LindqvistErnstGustav19101925 
 LundgrenJohanGustav 1864 1884
 MarklundErik  1856 1865
 MarklundAlbertNicanor 1858 1864
 MarklundJohanBrynolf 1863 1874
 NyströmNils  18561862
 RothstenJohanAlgot189619131954
 SjöbergPetterGustav18051834 1844
 SjöbergJohanErik dä1821184218621889
 SjöbergErikMagnus18221842 1858
 SjöbergJonas 1786183318491855
 SjöbergAndersMagnus18311848 1889
 SjöbergJohanFerdinand185618761892
 SjöbergJohanErik dy18511885 1912
 SjöbergFransTycho1881189619271927
 SjöbergSvenErik191019261969
SjöbergPetterGustav180518341844
SjöbergJohanErik dä1821184218621889
SjöbergErikMagnus182218421858
Umeå SjöbergAndersErik19351960 
Skellefteå lpcStoltzSune 19351962 
 StrandbergJohanAugust1846186618721903
 StrandbergJohanEmil18701887 1913
 StrandbergErikEmil190919271966
 StrandbergLarsAugust 1863 1875
 StrandbergJohanAugust1846186618721903
Rönnskär/LPCStrömmerKjell-olof 19321957 
 SundbergNilsOlof19361963 
 TorneusAdam  1823 
 WesterbergAnton 18331863 1902
 WesterbergJohanEmil18911904 
 WestmanWilliam 189719191958
SkellefteåÅhmanRolandGustav19311955 
SkellefteåÅmanHildingPer19211953 
Lotsar vid de tre lotsplatserna