Klädesholmen

Nämns första gången 1728 och indrogs 1 april 1902. Personalen flyttade till Marstrand

1729 fanns det 1 lotsålderman, 3 lotsar, 1 lotslärling
Enligt rulla: Lotsålderman Olof Andersson
Lotsar Pehr Trullsson, Nils Trullsson och Olof Olofsson
Lotsdräng Måns Nilsson

1736 års rulla:
Lotsålderman Pehr Trullsson
Lotsar:
Oluf Olufsson i tjänst 1716
Måns Nilsson i tjänst 1730
Aron Jonsson i tjänst 1730
Swen Hansson i tjänst 1730
Lotsdräng Oluf Hansson och lotslärling Anders Olufsson

1744 fanns det 5 lotsar och 2 lotsdrängar på lotsplatsen
Ur rulla det året: Lotsarna:  Sven Hansson, Arne Jönsson, Anders Olufsson, Simon Olufsson, Simon Erichsson
Lotsdrängar: Jacob Nilsson, Lars Thorsson

Nedan ur reglemente för lotsverket 1799

Under lotsuppsyningsman för Marstrands fördelning lyder Klädesholmens lotsplats med 1 lotsålderman, 4 ord lotsar, 5 utlärda ordinarie lotsdrängar, 2 utlärda reservlotsdrängar och 4 lotslärlingar.

Lotsningsområde: lotsarna uppassa vid Klädesholmen, emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss samt till Marstrand, till Hättan, till Kyrkesund

Nedanstående ur ” Om lotsväsendets tillstånd vid Västkusten i början av 1800-talet”. Ett betänkande av N.G. Schultén

”Klädesholmens lotsplats ligger nog långt ifrån yttre havsbandet, men den utanpå liggande Pater Noster skären lämnar lotsarna i alla vindar skydd att arbeta sig ut till sjöss. Därför tar lotsar ofta förtjänsten av dem som bo i Marstrand som har mycket svårare att arbeta sig ut. I alla fall skulle några åboer i Paternosterskären bli de sjöfarande till nytta. På Wanholmarna vore då förmodligen bästa byggnadsstället, ehuru jag ej så noga undersökt dessa lägenheter att jag med full säkerhet kan nämna dem. Sedan fyren inrättade på Marstrands torn har ganska få fartyg blivit olyckliga i den förut så allmänt fruktade paternoster skärgården så att ett lotsställe på densamma är av mindre huvudsaklige”

Ur rulla 1817:

Lotsålderman Chr Pehrsson
Ord lotsar: C Svensson, Chr Nilsson
Ord lotsdräng: H Pålsson, B Berndtsson, A Danielsson, H Svensson, P Andersson
Reserv lotsdräng: J Christiansson
Lotslärlingar: G Svensson, J Andersson, J Hansson, A Andersson, Chr Eliasson

Enligt protokoll det året klagar lotsarna över att ett antal fiskare har bosatt sig på Klädesholmen med stor trängsel som följd.

Ur rulla 1820: 1 lotsålderman, 4 Mästerlotsar, 7 secundlotsar, 4 lotslärlingar

1873 Grundstötning med barken SIDNEY. Kronolotsen Johannes Hansson åtalad men frikändes.

1874 den 11 okt. Stark storm med regn. Engelska briggen CAROLINA som sprungit läck blev i sjunkande tillstånd infört av lotsarna till Klädesholmen där fartyget måste sättas på land för att klara detta och lasten. 40 kr i penningar.

1877 Grundstötning med S/S SLEIPNER av kronolots Johannes Hansson. Böter 300 kr

1878 ett nytt lotsuppassningshus byggdes

1879 Ny tjänstebåt

1894: fick Klädesholmen ny däckad lotsbåt och den äldre såldes