Litteratur förteckning

För den som vill fördjupa sig ännu mer så rekommenderar jag följande böcker och skrifter. (Jag har plockat en hel del där…)

Ragnar Wirsen, ”Kring en lotsgårds historia”, Nordiska museets handlingar, 1968

I Holms, ”Om lots- och fyrinrättningens, sjökarteverkets och sjöräddningsväsendets uppkomst och utveckling”, vilken historik är intagen i Lotsverkets berättelse för 1874

A. Zettersten, ”Svenska flottans historia I” (Stockholm 1890)

Emil Smitt, ” Lots och fyrväsendet samt sjökarteverket” (Ingår i Sveriges sjöfart Stockholm 1921)

Erik Hägg, ”Bland lotsar och fyrmän” (Stockholm 1930)

Rickard Edman, ”Lotsväsen” (Boken om havet band 2 Stockholm 1951)

Minnesalbum över lotsverkets Personal 1914-1924, redigerad av H. Bent (Stockholm 1929)

Stig Hallberg, ”Vänersjöfartens utveckling” (Trollhättan 1986)

Institutet för rättshistorisk forskning ”1667 års sjölag i ett 300 årigt perspektiv” (Bloms tryckeri Lund 1984)Ingvar Söderholm ” Lotsbåtar” (Sjöfartsverket Norrköping 2003)

Wilhelm Hansson, ”Södra Bohusläns övärld” (Uddevalla 1983)

Wilhelm Hansson, ”Norra Bohusläns övärld” (Uddevalla 1980)

Ulf Bergman, ”Från bondelots till yrkesman” (LUP Lund 1995)

Forum Navales skriftserie Sjöhistoriska samfundet