Skags Lotsplats

Från Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Fotografier lotsar

Första början till anordnande av Skags lotsplats skedde då Ällö byamän den 27 juli 1821 genom kontrakt till Lotsverket för all framtid upplät den så kallade Guldmyran jämte en skogbeväxt svedja, därjämte hustimmer och vedbrand för lotsarna samt boningsplatser for lotsarna i Skags hamn.

Detta kontrakt blev fastställt genom Kungl. Kammarkollegii laga kraftvunnet utslag den 26 november 1826.

De första lotsarna hade sina bostäder i Skags hamn och utkik från hamnberget på norra sidan av hamnen intill år 1864, då Lotsverket uppförde lilla uppassningshuset, beläget å Stora Harskäret där lotsarna alltsedan haft och har sin uppassning. Den för Lotsverket behövliga andelen av nämnda skär jämte hamnen därintill har år 1886 genom kontrakt med Ällö byamän för lotsverket förvärvats.