Skags Lotsplats

63° 11.429′ N 19° 00.724′ E

Fotografier Skag Lotsar

Örnsköldsviks och Skags lotsplats

Ö-viks lpl sammanslogs med Skags lotsplats 15 maj 1915

Tillhörde Norra distriktet under Umeå fördelning 1862-1880. Efter 1881 Sundsvall. Under Lotsålderman i Skagen 1868

Ur reglemente 1868: Lotsningsområde från Örnsköldsvik till Skagen respektive Ulvö, Näske till sjöss genom Malmösundet. Lots uppassa i köpingen och emottaga fartyg i hamnen.

Saknas i 1916 års förteckning

Skags lotsplats

Lotsplatsen grundades 1725 liksom de flesta norrlandsplatserna även om det dröjde flera årtionden innan verksamheten var tillfredsställande organiserad och kunde fungera.

 Nedlagd 1/9 1938

Lotsar på Skagen 1768
Bonden Olof Ericksson och bonden Olof Olofsson

Enligt 1820 års reglemente skulle uppassning ske wid hamnen och emottaga fartygen utanför Flasen. 1 mästerlots, 1 secundlots och 1 lotslärling. Lotsplatsen löd under Ulvö lpl åldermannaskap fram till 1854 då åldermanstjänsten flyttades över till Skag. Lotsning till Ulvö, Järnäs udde, Utåsviken, Bergön, Örnsund, till sjöss eller från sjön.

I en rapport från fördelningschefen till lotsdistriktschefen samma år: ”Wid Skagnes lotsplats skickliga lotsar uti sin tjenst men några af dem emellanåt begifne sig på starka drycker”

Första början till anordnande av Skags lotsplats skedde då Ällö byamän den 27 juli 1821 genom kontrakt till Lotsverket för all framtid upplät den så kallade Guldmyran jämte en skogbeväxt svedja, därjämte hustimmer och vedbrand för lotsarna samt boningsplatser for lotsarna i Skags hamn.

Detta kontrakt blev fastställt genom Kungl. Kammarkollegii laga kraftvunnet utslag den 26 november 1826.

I en skrivelse 1848 uttrycks” Sedan ett till utkik begagnat träd å ett berg beläget omkring 1000 alnar från lotsbostaden vid hamnen av okänd person blifvit nedhugget, saknar platsen tjenlig utkik hvarför nödigt blifver, att en sådan för lotsen upbygges medelst en 20 alnars lång stege upresande och stöttande på bemäldte berg.

1850 uppfördes nämnda stege. Den bestod av en 20 alnar lång stege som lutade mot marken i ca 55 gr vinkel och hölls uppe av fyra strävor, 11,5 och 15 alnar långa. När man nådde längst upp på stegen befann man sig 15 alnar (9m) över marken. Den togs bort 1869 såsom varande rutten och obehövlig. Sannolikt var den inte särskilt omtyckt.

1861 fick lotsplatsen en stuga på Harskäret vilken dock redan 1878 ersattes av ett nytt och större lotsuppassningshus. De första lotsarna hade sina bostäder i Skags hamn och utkik från hamnberget på norra sidan av hamnen.

Ur reglemente 1868: Lots uppassa å Harskäret vid inloppet till hamnen och emottaga fartygen utanför yttersta grunden. Vid lotsplatsen finns en däckad kronolotsbåt som möta fartygen på längre avstånd från kusten

1868 fick Skags lpl sin första kronolotsbåt. Innan dess användes endast lotsarnas egna segel och roddbåtar av varierande slag. Man fick överta en båt som tidigare varit stationerad på Rödkallens lpl.  Den var byggd av ek samt 33 fot lång och 13 fot bred

1878 Ny uppassningsstuga byggd 1878 och den äldre stugan ändrad till bagarstuga

Den för Lotsverket behövliga andelen av Harskär jämte hamnen därintill har år 1886 genom kontrakt med Ällö byamän för lotsverket förvärvats.

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1917 i ek, kravell, 9.9×2.7 med 10 hk Avance
1 motorbåt byggd 1916 i furu, klink, 7×2 med 3 hk Solomarin
1 motorbåt byggd 1916 i furu, klink 7.1×1.7 8 hk Penta
1 motorbåt byggd 1917 i furu, klink 8.2×2.2 med 3 hk Solomarin
1 segelbåt byggd 1910 i furu, klink, 6.8×2

1923 Tillhörde nedre Norra distriktet fram till detta år därefter Övre Norra

1937 indrogs issignalering samt fyrbelysning i lotshamnen.

1 januari 1938 ändrades namnet till Örnsköldsviks Lotsplats

1942 anordnades nytt vaktrum på vinden i lotsuppassningshuset på Harskäret.

1953-54 Flyttning av, den till Örnsköldsviks lpl hörande, lotsuppassning vid Skags udde till Skeppsmalen
1957 Lotsuppassningen vid Skag, tillhörande Örnsköldsviks lotsplats hörande lotsuppassning, flyttas från Harskäret utanför Skags hamn till Skagsudde vid Skeppsmalen. Lotsplatsen benämnes Skagsudde.

Nedan följer först de lotsar som enbart lotsade på Skag. Därefter de som lotsade på både Skag och Örnsköldsvik och på slutet de som enbart var på Örnsköldsvik Lpl.

LotsplatsLotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagAvsked
Skag AnderssonAugustAugustin18641885 
Skag EngströmErikLots18521877 
Skag EngströmTeodor 18701890 
Skag EngströmErikRickard18831899 
Skag EngströmJohnNikolaus18871906 
Skag EngströmOlofTycho18951913 
Skag GrundAndersAugust18381876 
Skag GrundAxel 18751897 
Skag GrundströmJoelOla19001926 
Skag LindströmCarlJohan184818841915
Skag Mattson   1864 
Skag OlssonGustavHolger19071926 
Skag WikströmJO 18601866
Skag ÖbergErikViktor18691891 
Skag Ölund   1864 
SkagÖrnsköldsvikEngströmFridolf 18911911 
SkagÖrnsköldsvikLundqvistBirgerJohannes190219211932
SkagÖrnsköldsvikNordinErikGustav19071925 
SkagÖrnsköldsvikNorlinCarlRobert18521875 
SkagÖrnsköldsvikNorlinKarlFredrik18911906 
SkagÖrnsköldsvikSjöblomErik 19051921 
SkagÖrnsköldsvikWågströmJoel 18771894 
SkagÖrnsköldsvikÖbergJohnAxel189619191931
SkagÖrnsköldsvikÖbergErikAxel19021925 
SkagÖvik/UlvöNordlundJonTeodor187518971933
ÖrnsköldsvikSödertäljeBellanderLars-Erik 19551990 
Örnsköldsvik BoshuisDick 19421989 
Örnsköldsvik GranbergLars 19461989 
ÖrnsköldsvikBredskärGrundbergJohanTorsten19151939 
ÖrnsköldsvikSvartklubbenHolmbergHarryFredrik19321961 
ÖrnsköldsvikUlvöJakobssonSvenOla19241950 
Örnsköldsvik LundbergStureNils19191942 
Örnsköldsvik NorrbomNilsMartin18361872 
Örnsköldsvik PetterssonSven-Henrik 19231957 
Örnsköldsvik RaskTorstenEugen19281959 
Örnsköldsvik SandkvistHarrySigfrid19301956 
Örnsköldsvik SvenssonLeifSigvard19361962 
Örnsköldsvik SöderbergBoHenning19251953 
ÖrnsköldsvikUlvöSöderbergCarlAugust18661888 
Örnsköldsvik VestinLennartPer19321958 
ÖrnsköldsvikSandhamnWikströmSvenAugust19101938 
ÖrnsköldsvikWågbergErik18171860
Örnsköldsvik WågströmPerOlof18551884 
Örnsköldsvik lpc SundbergSamOve19331962