Strömstad Lotsplats

58° 56.203′ N 11° 10.393′ E

Lotskuttern i Strömstad

Lotsplatsen etablerad ca 1680 nämns första gången 1728. Lades ned 1 aug 1950 då den uppgick i Nordkosters Lotsplats.

Under viss del under andra världskriget låg Grisbådarnas f.d. fyrskepp utplacerad strax norr om Strömstad såsom flytande lotsstation för de fartyg som på in eller utgående i den svenska skärgården söker den relativa tryggheten i de skyddade inomskärslederna.

Fyrskeppet Grisbådarna lades ut 1900 och indrogs i oktober 1929 då det utbyttes mot en ljud- och lysboj. I allmänhet skiftades svensk och norsk lots vid fyrskeppet eftersom dessa fortsatte inom sina respektive områden.

Lotsbåtsbestånd: 1920
1 däckad kutter byggd 1904, ek, kravell, 9.4×3.6, 8 hk Skandia
1 motorbåt, byggd 1905 furu, klink, 6.65×2.15, 3 hk populär
2 roddbåtar byggd 1917

Personal vid lotsplatsen 1729:
Lotsar: Bryniel Olsson, Olof Jonsson, Olof Svensson

Lotsrulla 1736:
Lotsuppsyningsman Jacob Strömdahl
Bryniel Olsson Höök i tjänst 1720
Oluf Jonsson 1720
Wettle Guttormsson 1730

Lotsrulla 1744:
Lotsuppsyningsman Jacob Ström
Lotsar Oluf Jönsson, Wettle Guttormsson, Anders Hansson
Lotsdräng: Johan Olufsson

Ur lotsrulla 1817:
Lotsuppsyningsman JC Palin
Ord lots C Erson
Ord lotsdräng A Svensson och H Trulsson
Lotslärling A Trulsson och A Sörensson