Strömstad Lotsplats

58° 56.203′ N 11° 10.393′ E

Lotskuttern i Strömstad

Lotsplatsen etablerad ca 1680 nämns första gången 1728. Lades ned 1 aug 1950 då den uppgick i Nordkosters Lotsplats.

Chefen för västra lotsdistriktet, C J Hierta, avsände till Kungl. Förvaltningen för Sjöärenden en rapport den 22 juli 1807 över tillståndet inom lotsdistriktet:

”Lotspersonalen utgjordes av åldermannen Lars Olson Jesperdahl, 1 ordinarie lots, 2 ordinarie drängar och 2 lärlingar. De bodde dels i staden, dels såsom strandsittare på Moen och Sälläters torpställe under Nordkjärs frälsehemman ¼ mil från staden.

De senare hade kålhage och kofoder för den handräckning de vid ledighet från lotstjänsten kunde göra. Alla voro i sin tjänst oklanderliga men mycket fattiga. För att i möjligaste mån söka bringa lotsarna någon hjälp i deras belägenhet föreslår lotschefen, att åtskilliga kronoholmar i leden till Dynekilen mellan Nord- Hällsö och fasta landet måtte upplåtas till lotsarna, som genom en sådan åtgärd skulle få uteslutande rättighet till fisket därstädes, vilket fiske åborna å hemmanet Kongbäck egenmäktigt slagit under sig.

Båtar. År 1796 fick denna station en gammal ekbåt av 8 alnars köl, vilken på grund av långvarigt liggande på land redan då var söndersprucken. Storsegel och stagfock följde visserligen med båten och voro då väl hela men av skörad duk, så att desamma år 1800 blevo alldeles odugliga.

Sedan hade lotsarna legt sig båt av stadens folk, så länge de mäktat med det, och många gånger har de fått lånat båt för intet. På grund av minskad beredvillighet att till lotsarna utlåna båtar och lotsarnas tilltagande fattigdom, anhåller lotschefen att kronan måtte till lotsarna överlämna lämplig båt med segel och annat tillbehör. En sådan båt med segel och annat tillbehör beräknas kosta 50 à 60 riksdaler riksgäld. Upplysningsvis meddelas att denna lotsplats inte fick någon ek vid 1796 års utsyning.”

Under viss del under andra världskriget låg Grisbådarnas f.d. fyrskepp utplacerad strax norr om Strömstad såsom flytande lotsstation för de fartyg som på in eller utgående i den svenska skärgården söker den relativa tryggheten i de skyddade inomskärslederna.

Fyrskeppet Grisbådarna lades ut 1900 och indrogs i oktober 1929 då det utbyttes mot en ljud- och lysboj. I allmänhet skiftades svensk och norsk lots vid fyrskeppet eftersom dessa fortsatte inom sina respektive områden.

Lotsbåtsbestånd: 1920
1 däckad kutter byggd 1904, ek, kravell, 9.4×3.6, 8 hk Skandia
1 motorbåt, byggd 1905 furu, klink, 6.65×2.15, 3 hk populär
2 roddbåtar byggd 1917

Personal vid lotsplatsen 1729:
Lotsar: Bryniel Olsson, Olof Jonsson, Olof Svensson

Lotsrulla 1736:
Lotsuppsyningsman Jacob Strömdahl
Bryniel Olsson Höök i tjänst 1720
Oluf Jonsson 1720
Wettle Guttormsson 1730

Lotsrulla 1744:
Lotsuppsyningsman Jacob Ström
Lotsar Oluf Jönsson, Wettle Guttormsson, Anders Hansson
Lotsdräng: Johan Olufsson

Ur lotsrulla 1817:
Lotsuppsyningsman JC Palin
Ord lots C Erson
Ord lotsdräng A Svensson och H Trulsson
Lotslärling A Trulsson och A Sörensson

Lotsarna vid Strömstad Lpl

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvsked/Död
 JonssonOlof  1720
 JonssonOluf  1720
 Höök/ OlssonBryniel  1720
 SvenssonOlof  1720
 GuttormssonWettle  1730
 Strömdahl/ StrömJacob  1736
 HanssonAnders  1744
 JönssonOluf  1744
 OlufssonJohan  1744
Jesperdahl/OlsonLarsÅlderman1805
 ErsonC  1817
 PalinJC 1817
 SvenssonA  1817
 SörenssonA  1817
 TrulssonA  1817
 TrulssonH  1817
 HenrikssonJulius 18441859
 ForsbergJuliusAlfred185318701897
 SylvanderFredrikAlbert18641892
 PågAndersHjalmar18701894Avsked 1897
SydkosterKylbergAdolfHezekiel18731895Avsked 1933
SydkosterTängJohanChristian187418951931
 Ödman/ SörenssonCarlWilhelm18741896
 BackmanCarlMartin18761898
LysekilStahreCarlHugo187518991935
 TängCarlHilmer18821899
 HermanssonTrulsHarry18951917
NordkosterSylvanderHenryGustaf/ Wilhelm18971921
NordkosterTängIvar 19071924Avsked 1965
MarstrandZimmermanIvanHerman190919421961