Waxholm och Berghamn Lotsplatser

Waxholms lotsplats

59° 24.110′ N 18° 21.304′ E

Finns tidigast med i 1820 års förordning som egen lotsplats

Återkommer i 1844 års lista. Tillhörde Norra distriktet och Stockholms fördelning med lotsålderman i Stockholm. Platsen skulle ha 2 mästerlotsar, 2 secundlotsar och 2 lotslärlingar.

Lotsningsområdet var: ”Uppassa i staden och möta fartyg som gå från Stockholm till Furusund på Waxholmsfjärden men de som gå emellan Furusund till Dalarö eller Sandhamn enär de äska lots, på Trälhafvet samt lotsa till Stockholm, Furusund, Sandhamn, Dalarö, Berghamn”

Ur 1862 års reglemente: Lotsa till: Stockholm, Furusund, Sandhamn, Dalarö, Berghamn

1876 slogs Waxholm samman med Stockholms lotsplats

Jag har inte hittat någon namngiven lots stationerad på Waxholm Lpl

Berghamn

59° 17.452′ N 18° 43.587′ E

Låg under Stockholms lotsplats och lotsålderman

Ur 1799 års reglemente:
Lotsarne uppaβa på Runbolandet emellan Norr- och Södersunda emottaga midt för torpet Wintergata at lotsa til Sandhamn, til Husarö och til Trälhavet de fartyg som ämna sig til Furusund men icke kunna passera genom Trutsundet; äfwen til Dahlarö.

Ur 1844 års reglemente: Uppassa vid hamnar eller på Rundbolandet och emottaga i sundet emellan dessa ställen samt lotsa till: Dalarö, Sandhamn, Husarö, Trälhafvet, Waxholm. Platsen skall ha 2 mästerlotsar 1 secundlots och 2 lärlingar

Fanns inte med i 1862 års reglemente så med stor sannolikhet flyttade Berghamns lotsar över till Sandhamn någon gång vid 1850.

Lotspl 2Lotspl 3EfternamnFörnamn Förnamn FöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
FurusundHusaröNordqvistKarlEdvard186318861923
FurusundHusaröSjöblom/QvistJohanErhard/Alfred18671892 1926
Landsort SödermanJohanWilhelm18641887 
Sandhamn Kronvall/JanssonKarlJohan/Alfred18641884 
Stockholm SundgrenJohanAugust184218621902
Stockholm WesterbergCarlPeter182918411889
  HögbergRichardAlexander18801897
ÖvergångsstatSundgrenCarlGustaf/Edvard18611879
ÖvergångsstatSödermanJohanWilhelm18641887
Lotsar vid Berghamn samt övriga platser de tjänstgjort vid