Bowiks lotsplats

Väldigt lite finns att hitta om Bowiks lotsplats

Troligen anlagd mitten av 1700 talet i samband med sillperioden och nedlagd någon gång mellan 1820-1860. Med stor sannolikhet gick lotsarna över till Rörö eller Kalvsund.

Ur rulla 1774: Lotsar från Bovik till Brunskär, Rörö, Kalvsund, Kungälv, Vinga, Kiörsö och Göteborg.
Ord lots årslön = 15 riksdaler
Ord lots: Anders Olsson Trapp, 41 år, 12 tj år
Lotsdräng Håkan Larsson, 20 år

Nedanstående ur reglemente 1799

Under lotschefens såsom lotsuppsyningsmannen för Göteborgs fördelning lyder Boviks lotsplats med 1 ord. lots, 1 utlärd ord. lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under Lotsålderman i Kalvsund. Lotsningsområdet: Lotsar till Kalvsund och till Rörö.

Ur rulla 1817:
Ord lots A. Ljungberg
Ord lotsdräng Hans Nordblom
Reservlotsdräng S. Norin
Lotslärling J. Andersson

Boviks lotsplats finns inte med i reglemente och förordning 1863