Gökalv Lotsplats

56° 08.572′ N 15° 16.883′ E

Gökalf / Gjökalv / Gökalv ur CG Sundius anteckningar

Start ungefär 1799, nedlagd 1 juli 1954

Uppassning på stora Ekö även för Ronneby lpl

Nedanstående ur 1799 års reglemente:

Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Gjö lotsplats: 1 ordinarie lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Aspö, dito 1820 Lotsningsområde: Lotsarna uppassa vid Gjökalv, emottaga från sjön kommande utanför grunden att inlotsa, utlotsa til sjöss samt till Aspö, til Matvik även till och från Ronneby enär så påfordras. Samt lotsa inomskärs gående efter föreskrift.
Ur reglemente:
1 mästerlots
1 sekund lots
1 lärling

Ur reglemente och förordning 1863: lotsområde från Gjökalv till sjöss eller från sjön till Aspö, Matvik, Tärnö, Ronneby samt från sjön till Ronneby.

Ny lotsutkik byggdes 1879

1881 den 10 okt En kronolots vid Gjökalvs lpl åtföljd av sin hustru utgick i båt med största ansträngning och livsfara för dem båda under SV-lig storm med hög sjö och regnbyar till den efter lots signalerande engelska briggen ISABELLA samt lotsade den till Aspö farvatten. 100:-

1888 den 9 maj utgingo två mästerlotsar och en lotslärling från Gökalvs lpl under svår V-lig storm med hög sjö samt lyckades med egen livsfara utanför östra farleden till Ronneby lämna lotsbiträde åt tyska skonerten HIRMAN som därefter lyckligen inlotsades till Ronneby redd och tilldelades båtlaget för sin ådagalagda raskhet en belöning av 60 kr.

1889 10 dec hade lotsförmannen vid Gökalvs lpl åtföljd av en lots och ett biträde under svår storm och mycket hög sjö med livsfara utgått till svenska skonerten ALI utanför östra farleden till Ronneby och lyckats avlämna lots som förde fartyget välbehållet till Ronneby redd varför båtlaget tillsammans erkändes en belöning af 60 kr.

1895 den 5 dec utseglade lotsförman en lots och en lotslärling från Gökalvs lotsplats under hård SV-lig storm och svår sjögång i öppen båt och lämnade lotsbiträde åt engelska ARDMORE som därefter inlotsades till hamn varför dem tillerkändes en belöning av 120 kr.

1896 17 mars utseglade från Gökalvs lpl under SV-lig storm med hög sjö en ensam lotslärling Carl Victor Brandt till yttersta grunden vid Gåsfoten och lämnade med stor fara lotsbiträde åt S/S ZEUS från Göteborg som därefter inlotsades till Ronneby hamn varför han erkännes en belöning av 40 kr.

1897 fick lotsplatsen nytt uppassningshus.

1901 den 8 nov utgick en lotslärling och tre fiskare från Gökalvs lpl och lämande lotsbiträde åt tyska skonerten OTHELLO. Lotslärlingen tillerkännes 25 kr samt envar av de övriga 15 kr.

1907 den 4 maj lämnade en lots och en lotslärling Gökalfs lpl under orkanartad storm med största fara för egna livlotsbiträde åt norska s/s CARATONS Härför tilldelas dem en belöning av 15 kr vardera

1908 den 18 nov begav sig en lots och en lotslärling sig ut från Gökalvs lpl under svåra väderleks förhållande och lyckades efter ett ansträngande arbete lämna lotsbiträde åt s/s JARL från Hälsingborg. För härvid ådagalagd välförhållande tilldelas dem vardera  25 kr.

Båtbestånd 1920:
1 däckad kutter 8,5×3,35 10 hk
1 däckad motorbåt byggd 1900, ek, klink 7×2,6 m 4 hk Västkusten
1 segelbåt byggd 1895, ek, klink, 6,2×1,9
1 segelbåt byggd 1896, ek, klink, 6,2×1,9
1 segelbåt byggd 1912, ek, klink, 6×2,1
1 segelbåt byggd 1912, ek, klink, 6×2,1
1 segelbåt byggd 1915, ek, klink, 6,5×2,37

1938 anordnades ett utkikstorn på lotshusets tak och på Stora Ekö byggdes ny lotsvaktstuga m.m.

1943 installerades elektriskt ljus i lotsuppassningshuset och tjänstebostäderna.

1 juli 1954 nedlades lotsplatsen

Lotsar vid Gökalvs lotsplats samt övriga Lpl de lotsat vid

Lotsplats ÖvrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketDöd
 OhlssonMatts  1715
 BossonMatts  1716
 ÅkessonSwen  1716
 CarlssonH  1817
 JanssonA  1817
 NilssonO  1817
 AnderssonJohn 18431860
 Ekholm/ OlssonPetter 18391863
 Friberg/ PetterssonAbraham 18531878
 Brandt/ JohnssonCarlVictor18681886
 Pettersson/ FribergAbraham 18531889
 AhlströmJohnRudolf18751897Avsk 1935, Död 1962
 Johnsson/ AhlströmJohnRudolf18751897
 StålbergAxelBernhard18771901
 EllisRobert 187719021931
 ThornströmKarlOlof18911909
ArpöÅbergHilmerValentin18921909
ArpöEkenströmGottfridVerner18931912
RååLandgrenGöstaArnold18961918
 LindbergNilsBernhard18961921
Ronneby ÖLSEllisSvenTeodor19061927
MalmöAhlströmGustafHarry19121933
Karlshamn/ RonnebyKönigAlbinWilhelm19231941
Öresund södra/ KarlshamnÅmanRickardVerner19231946
Karlskrona/ Karlshamn/ RonnebyJohanssonKarlMelker19201949
Ronneby/ FalkenbergLindebladMånsBengt19251951