Näär, Sandvik, Stockvik, Västergarn, S:t Olofshamn

Näärs lotsplats
57° 13.509′ N 18° 39.645′ E

anlades 1760 talet

Ur rulla 1774: Lotsålderman Olof Helin
Lots Hans Andarfve, 60 år, 10 tj år
Lots Thomas Hansson Andarfve, 34 år, 10 tj år
Lotslärling Per Hansson, 32 år, 10 tj år

I 1818 års rulla finns ej Näärs lpl ej heller i 1820 års förteckning.

Sandvik
57° 24.029′ N 18° 52.000′ E

upptogs som lotsplats 1760 talet och nedlagd under första halvan av 1800 talet

Ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Sandviks lotsplats. 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och en lotslärling. Lotsningsområde: lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och till Härvik vid östergarnssund samt till Ljugarn

Lpl finns ej med i någon rulla eller reglemente efter 1799

Ur rulla 1774:

Lotsålderman N. Lundberg
Lots Per Johansson, 36 år, 14 tj år
Utlärd lotsdräng Nils Johansson, 33 år, 14 tj år

St: Olofshamn med Lörje
57° 43.127′ N 18° 54.491′ E

upptogs som lotsplats 1750 talet och nedlades 1880

Ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder S:t Olofshamns lotsplats med Lörje: 1 lotsålderman, 1 ord lots, 2 utlärda reservlotsdrängar och 2 lotslärlingar. Lotsningsområdet: Lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och till Slitöhamn (Slite)

Ur 1820 års förteckning: Till Wallvik eller Kullen, Slitehamn, sjöss eller från sjön. Lotsplatsen ligger under lotsålderman i Kylej med 1 secund lots och 1 lärling

Ur ”Den Svenske Lotsen 1853”:  För närvarande finnes kronolots men som hamnen nästan aldrig
besöks av främmande fartyg är det troligt att lotstjänsten snart indrages. För Wärna och Walle kalkbruk samt även Kylej fås lots ifrån Lörje och möta utanför.

Ur regl 1863: Lotsningsområde: Till sjöss eller från sjön

Ur rulla 1774:

I Lörje: Lars Persson Gedda
Lotsålderman Dröscher
Lots: Didrich Hansson, 49 år, 15 tj år

Ur rulla 1818: Lotsålderman J Alexandersson och ord lots M. Nordström.

Stockvik
56° 59.814′ N 18° 20.530′ E

lotsplats fanns med i rulla 1774 men ej i reglementet för 1799 och inte heller 1820 års. Nedlagd 1907

Ur reglementet 1863: Lotsningsområde för Stockvik är Från Stockvik till Ronehamn respektive Enevik samt till och från sjön

1873 utfördes 20 lotsningar

Ur rulla 1774: Lotsålderman O.Wickberg
Lots Adam Adamsson Sigfride, 41 år, 15 tj år
Utlärd lotsdräng Adam Måsternsson Sigfride. 41 år, 11 tj år

Ur rulla 1818: Ord lots L.A. Holmberg

Ur ”Den Svenske lotsen” 1853: Lots finnes i Stockvik

 1894 och 1897: Lotsförman Lars Gabriel Holmberg född 1856 anst 1865

Lotslärling: Jacob Niklas Jacobsson född 1840 anst 1869

Västergarns (Westergarn) lotsplats
57° 26.307′ N 18° 8.557′ E

från ca 1750 och nedlagd 1908

Ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Västergarns lotsplats. 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Klintö (Klintehamn) Lotsningsområde: lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss samt till Visby.

Ur 1820 års förteckning: Till Visby, Klintehamn, sjöss. 1 mästerlots, 1 lärling. Lots uppassa vid hamnen och möta utanför Kronoholmen.

Ur ”Den Svenske Lotsen” 1853: Det södra inloppet: Lots fås från Westergarn och möter på given signal utanför grunden.
Norra inloppet: Westergarnslotsen för fartyg olika farleder men kan ej påräknas möta förrän vid Holmgrundet

Ur regl 1863 Lotsningsområde: Från Västergarn till Visby och till och från sjön

1887 flyttades ett lotsuppassningshus från Västergarn till Slite

Ur rulla 1774 Lotsålderman Carl Sandström och
Lots Anders Hansson Widing tj år 1767

Ur rulla 1818: Lots O. Widing

Ur rulla 1894 och 1897: Lotsförman: Gustaf Adolf Andersson född 1838 anställd 1866
Lots: Johan Adolf Stenberg (Andersson) född 1872 anställd 1891