Sölvesborgs Lotsplats

Sölvesborg (Sölfvitsborg 1799), nedlagd den 15 september 1968 och gick upp i Åhus lpl

Ur rulla 1774 Lotsuppsyningsman Lars Häger, lots Johan Bus 54 år, 8 års tjänst , lön 10 rdr per år

Ur rulla 1817 Ord lots N. Nilsson, reservlotsdräng J Tornberg

Tillhörde Karlskrona fördelning 1799, 1862-1880

Kalmar fördelning 1881-

Ur 1799 reglemente för lotsning : Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Sölvesborgs lotsplats. 1 Ordinarie lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Karlshamn, dito 1820 Lotsningsområde: lotsarna uppassa dels i kyrktornet dels på ett litet skär vid fasta landet en halv mil från staden, emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss.

1875 byggdes ett nytt lotsuppassningshus

1884 byggdes en ny lotsutkik på Falknabben

1901 den 13 nov utgick lotsförman 1 lots och 2 andra personer från Sölvesborgs lpl och lämna biträde åt skonerten FRITHIOF som därefter inlotsades till Saxaviken. Lotsförman tilldelades 40 kr och envar av de övriga båtkarlarna 30 kr.

1908 Ombyggdes lotsutkiken

1920 Båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1909, ek, klink, 9,3×3,27, 8 hk Skandia
1 segelbåt byggd 1904, ek, klink, 5,26×1,95
1 segelbåt byggd 1913, ek, klink, 4,85×1,72
1 segelbåt, byggd 1915, ek, klink, 5,4×2

1926 Byggdes skyddskur på utkiksställningen

1944 byggdes nytt lotsuppassningshus, ny båthamn m.m.