Fotö/ Rivöfjord Lotsplats

FOTÖ 57° 40.113′ N 11° 39.216′ E
RIFWEFJORD 57° 39.567′ N 11° 48.261′ E

Fotö Lotsplats fungerade som lotsplats periodvis mellan 1800-1844

Rifwefjord/Rivöfjord finns endast omnämnd i 1820 års förordning som egen lotsplats men förekommer sedan i 1844 och 1862 års reglementen enkom som en plats dit och från det lotsades från Götheborg, Brännö och Vinga. Det verkar ha varit en plats där det skiftades lots men eftersom inget har gått att finna om denna plats är det osäkert om det någonsin var en egen lotsplats eller bara var ett lotsskiftesställe?

Ej med i 1799 års reglemente

Enligt 1820 års reglemente under ålderman på Brännö med:
2 mästerlotsar, 2 secund lotsar och 2 lärlingar

Enligt Reglemente 1820:  Lots uppassa vid byn och tar emot de fartyg som söker hamn i Fotösund eller vill inlöpa.

Ej med i 1844 års rulla eller senare.