Vrångö Lotsplats

Tistlarnas lotsuppassning

Ur Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal

Fotografier lotsar

Lotsarnas bostadsort är Vrångö, söder om Styrsö. Uppassningen sker från Lotsstation på Tistlarna samt från kryssande lotskutter.

På Tistlarna finns ett lotsvaktshus, ett f.d. salteri från Runeskär vid Känsö. Dessförinnan fanns ett litet krypin, som en natt stals bort. Den nu pensionerade lotsförmannen Olof Karlströms farfar hade ej själv varit med på den tiden, men hört saken berättas. Själv var Olof Karlström lots och lotsförman i fjärde generationen. Oscar Julin är åttonde ledet i en lotssläkt.

Vrångö har 325 á 330 innevånare, fiskare och lotsar. På ön hör hemma 10 fiskebåtar av den största typen. Hamn byggdes åren 1889 – 90 efter förslag av fiskeriintendenten Yhlen. Lotsbryggan byggdes av lotsarna själva år 1864.