Västra Lotsdistriktet

Göteborg

Lotskapten Kullander, Karl Petrus 1928-

Lotslöjtnant Sollenberg, Wilhelm Erik 1930-

Tjänstefartyget GÖTEBORG