Torekovs lotsplats

Ur Minnesalbum 1914-1924 lotsverkets personal

Fotografier lotsar

Lotsplatsen anlagd på det att fartyg som kommande från Nordsjön med västlig vind, tagit Hallandsåsen för Kullen och därför hållit för lågt och sedan ej kunde hålla högt nog i vind att ligga över Kullen, skulle få lots och kunna hålla i lä om Hallands Väderö och ankra där. Lotsuppassningen var därför förlagd till Kappelshamn på Väderön, en för alla vindar och all sjö skyddad naturlig hamn på öns sydostsida. Med säkerhetsanstalternas förbättrande avtog platsens betydelse och lotsuppassningen på Väderön indrogs åren 1850 -60. Lotsuppassningshuset borttogs någon gång på 1870-talet.

De första kända lotsarna var lotsåldermannen P. Höök och lotsen Paul Romare, båda i förra hälften av 1800-talet. Platsen är emellertid som lotsplats betydligt äldre än så.