Sveriges Lotsplatser 2

Organiserandet av lotsar och lotsplatser har skiftat oräkneliga gånger genom åren sen 1696 då det hela började i statlig regi. Svenska myndigheter har alltid haft en viss klåfingrighet att omorganisera med ibland tvivelaktiga motiv som utfall. En större orsak är nog ändå att hamnar och lastageplatser kommit och gått under olika epoker. Fartygens storlekar och ökade djupgående har likaså bidragit till att lotsplatser blivit obsoleta och måst läggas ner eller att personalen fick flytta till annan plats. Ofta sker detta inte vid en exakt tidpunkt utan det är en långdragen process som ibland inte har något datum för varken när det startade eller slutade. Många lotsar flyttade även mellan lotsplatser och uppbar olika grader som ex.vis lotsförman, lotsålderman, reservlots, lotskapten, lotslöjtnant, överlots, lotsdirektör osv osv. Titlarna har ändrats och hemmahörigheten har skiftat från att ha legat under amiralitet till att bli civilt.

Djupdykningar i personalmatriklar från de år som går att hitta lite här och var i olika gömmor och på antikvariat gör att vi kan få en ögonblicksbild för vissa årtal men sett över tid är det svårt att få fram en exakt kronologisk ordning vad som har hänt.

Med detta sagt vill jag flagga för att det är snudd på omöjligt att strukturera denna hemsida på ett sätt som gör att det går att följa i detalj vad som hänt och jag ber ödmjukast besökare om överseende för det.

Under denna flik kommer information om olika lotsplatser i Sverige genom tiderna så sakteliga att växa fram. Mästerlots Carl-Gustav Sundius efterlämnade mängder av insamlat material som jag kommer att digitalisera allteftersom tiden så medger. Hav tålamod.

Har Du info om någon lotsplats så tveka inte att kontakta mig.