Stockholms lotsar 1914-1924

från minnesalbum 1914-1924