Södra Lotsdistriktet

MALMÖ

Lotskapten Boman, Arvid Rickard 1939-

Lotslöjtnant Nyman, Jacques Herman 1939-

Tjänstefartyget MALMÖ